Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:


Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Smältvatten

Den som äger en fastighet i ett område som tidigare drabbats av översvämning är skyldig att vidta åtgärder.

Risk för översvämningar

Snömängden i Sydsverige är betydligt större än normalt. Skulle det komma regn och temperaturen ökar snabbt medför detta stor risk för översvämningar. Tjälen gör att smältvattnet inte upptas i grundvattnet utan rinner av som ytvatten.

Fastighetsägarens ansvar

Det egna ansvaret har enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ökat. Det innebär att den som äger en fastighet i ett område där översvämningsrisken är känd och där fastigheter tidigare drabbats, är skyldig att vidta åtgärder för att undvika översvämning igen. Detta kan innebära skyddsvallar eller att skaffa en pump för att pumpa bort eventuellt vatten som tränger in.
Mer information om översvämning i källaren.

Om vattenläget förvärras kommer kommunen att vidta åtgärder i enlighet med samhällets ansvar att ingripa vid översvämning såsom lagen föreskriver.

Fastighetsägare kan minska risken för vattenskador genom att

 • Hålla avloppsbrunnar fria från is och snö.
 • Ge vattnet fri väg till brunnar.
 • Rensa avlopp.
 • Skotta bort de värsta snöhögarna runt huset.
 • Leda i väg smältvattnet från stuprör bort från huset.

Vårflod och snösmältning

Efter den kalla vintern med stora snömängder kommer risken för översvämningar av gator, källare, markytor och vattendrag att öka under våren.

Risk i samband med snösmältningen

Snötäcket innehåller stora mängder vatten och hur hårt vi drabbas beror på hur snabbt väderomslaget sker från vinter till vår. En hastig temperaturökning i kombination med regn kommer att förvärra situationen. Tjälen gör att smältvattnet inte kan tas upp av marken och av grundvattnet utan samlas som ytvatten.

Du kan minska risken för översvämning genom enkla åtgärder

 • Se till att mark- och dagvattenbrunnar ej är täckta med is och snö.
 • Kontrollera att hängrännor och stuprör ej är igensatta av löv, snö och is.
 • Snödrivorna kan fungera som invallning. Skapa fri väg för vattnet att nå dagvattenbrunnarna.
 • Avlägsna stora snödrivor från byggnadens fasader.
 • Avlägsna värdefulla föremål från källare som kan översvämmas.
 • Överväg att köpa en dränkbar pump för tömning av källaren om du bor inom område med stor risk för översvämning.
 • Bor du nära vattendrag som lätt kan översvämmas förbered att bygga invallningar runt ditt hus med exempelvis sand- eller sandsäckar.
 • Bryt strömmen vid översvämning i källaren eftersom vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuella dräneringspumpar inte stannar.

Risk för ras

Vid väderomslag uppstår även risk att snö- och issjok kommer att rasa ner från taken. Detta kan vara förknippat med stor fara om personer träffas av stora sammanhängande block av snö och is från taken. Ansvaret ligger på dig som fastighetsägare att hantera risken genom att ta bort snö och is eller spärra av område som kan bli berörda.
Mer information om snöskottning

Anmäl fel snarast till

Kristofer Johansson, 0435-550 60
eller
Kristian Swärd, 0435-550 36

Du kan också använda Formulär för felanmälan. Länk till annan webbplats.

Dagvattenbrunnar

Vi rensar hela tiden brunnar, särskilt de som tidigare svämmat över vid nederbörd. För att minska risken för översvämning i samband med snösmältning, vädjar vi till dig att kolla dagvattenbrunnar som är snötäckta.

Här finns kartor över Örkelljungas dagvattenbrunnar. Kartorna är konstruerade utifrån befintligt kartsystem.