Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Dela

Information om covid-19

Örkelljunga kommun följer utvecklingen kring covid -19 och agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För aktuell och tillförlitlig information om smittläget och vaccinering hänvisar vi till:

Vaccin mot covid-19, 1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats

Utförlig statistik över smittspridningen, för hela Sverige, Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Dagens lägesbild över smittspridning i Skåne, Region Skånes webbplats.länk till annan webbplats

Så här jobbar Örkelljunga kommun

Våra verksamheter har ställt om sina arbetssätt i syfte att minska risken för smittspridning och skapa en förmåga att hantera eventuella smittade i verksamheterna. De åtgärderna bibehålls och arbetet har nu intensifierats för att motverka den höga smittspridningen i Skåne.

Kommunen har en grupp av ledande tjänstemän som står i kontakt med varandra och träffas regelbundet för att ta eventuella nya beslut utifrån hur situationen förändras. Kommunledningen följer utvecklingen och direktiven från Folkhälsomyndigheten och Region Skåne.

Hjälp och stöd

Kommunen erbjuder dessutom utökad rådgivning och stöd till den som känner oro på grund av coronapandemin. Mer information och kontaktuppgifter finns på sidan Hjälp och stöd.

Våra åtgärder

En hel del åtgärder har vidtagits för att begränsa eventuell smittspridning och för att skydda de mest sårbara från att smittas. De åtgärderna kan du läsa om nedan.

Vid symtom:

 • Barnet stannar hemma tills det är symtomfritt och ytterligare två dygn.
 • När sju dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet gå till förskolan även med lindriga symtom, exempelvis lätt hosta eller snuva.
 • Om barnet blir sjukt igen gäller samma rekommendationer.
 • Barn som har syskon, eller andra familjemedlemmar som är sjuka i covid-19 ska få förhållningsregler av den lokala smittspårningen och därmed stanna hemma från förskolan.
 • Det finns dock ingen skyldighet att informera förskolan eller skolan om någon i familjen har covid-19.
 • Om den som har covid-19 haft nära kontakt med någon på förskolan kommer dessa att kontaktas i smittspårningen, som sköts av regionen.

Du som bor eller har bott med någon som har covid-19:

 • Du måste följa särskilda regler om du kan ha blivit smittad av covid-19, för att skydda andra från att bli smittade. Till exempel om du bor eller har bott med någon som har sjukdomen. Då räknas du som en hushållskontakt och misstänks kunna vara smittad.
 • Testa dig fem dagar efter att den du bor testade sig, även om du inte har några symtom. Om du har eller får symtom ska du beställa självtestet och testa dig direkt.
 • Beställ självtest för covid-19länk till annan webbplats
 • Har du redan haft covid-19 under de senaste sex månaderna? Då behöver du bara stanna hemma om du har symtom. Du behöver inte heller testa dig för covid-19. Fortsätt håll avstånd och tvätta händerna ofta.

Följ särskilda regler under minst 7 dagar:

 • Du måste följa reglerna under minst 7 dagar efter att den du bor eller bodde med testade sig. Fortsätt håll avstånd till andra under 14 dagar.
 • Läs mer på 1177länk till annan webbplats om du ska göra:

Sammanfattning förskolaWord

För information om öppna förskolan läser du mer i länken nedan:

Öppna förskolan

 

Kungsskolan

Skolan är öppen med undervisning på plats.

Planeringen gäller med reservation för eventuellt nya restriktioner från regeringen, Folkhälsomyndigheten eller Smittskydd Skåne.

Mer information för elever och vårdnadshavare finns på Infomentor.

Övriga grundskolor

Våra låg- och mellanstadieskolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens och Region Skånes skärpta allmänna råd.

Nya rekommendationer för testning

Rekommendationerna för vem som måste testa sig för covid-19 skärps.

 • Alla nära kontakter som en smittad person har haft 48 timmar innan den smittade fick symtom ska testa sig första dagen och dag 5 även om de inte har symtom.
 • Detta gäller oavsett om man har symptom eller inte. Med nära kontakter menas personer som varit inom två meters avstånd under sammanlagt 15 minuter inom loppet av ett dygn. Det är inte bara dom man bor ihop med eller andra inom ens närmaste krets som behöver testa sig, utan rekommendationerna gäller också för till exempel kollegor och andra personer.
 • Precis som tidigare ska du för egen del stanna hemma och testa dig vid minsta sjukdomssymptom.
 • Alla medarbetare i skolor och förskolor ingår i denna rekommendation. Även gymnasieelever ingår. Däremot ingår inte barn och elever i förskola och grundskola.

Vid symtom:

 • Eleven stannar hemma tills hen är symtomfri och ytterligare två dygn.
 • När sju dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan eleven gå till skolan även med lindriga symtom, exempelvis lätt hosta eller snuva.
 • Om eleven blir sjuk igen gäller samma rekommendationer.
 • Syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka i covid-19 ska få förhållningsregler av den lokala smittspårningen och därmed stanna hemma från skolan.
 • Om den som har covid-19 haft nära kontakt med någon på skolan kommer dessa att kontaktas i smittspårningen, som sköts av regionen.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att elever från 6 års ålder med symtom på covid-19 eller om någon i hushållet har covid-19, ska testas.
 • Om en elev blir sjuk och antas ha covid-19 finns mer information på 1177.se.

Förhållningsregler om någon i hushållet har covid-19:

 • Om en elev bor i en familj eller i ett hushåll där någon är sjuk i covid-19 ska eleven stanna hemma från skolan och följa särskilda regler.
 • Alla oavsett ålder ska stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt bete sig som att man har testats positivt för covid-19.
 • I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.
 • Vårdnadshavare som är sjuka bör bara lämna eller hämta barn i förskola eller skola om det kan ske utan risk för att andra smittas.
 • Testa dig fem dagar efter att den du bor testade sig, även om du inte har några symtom.
 • Om du har eller får symtom ska du beställa självtestet och testa dig direkt.
 • Personen som har tagit provet måste stanna hemma i väntan på sitt provsvar.
 • Friska barn och ungdomar i ett hushåll där någon är sjuk, men där covid-19inte har konstaterats, kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola som vanligt, detta gäller även i väntan på hushållsmedlemmens provsvar.
 • Har du redan haft covid-19 under de senaste sex månaderna? Då behöver du bara stanna hemma om du har symtom. Du behöver inte heller testa dig för covid-19. Fortsätt håll avstånd och tvätta händerna ofta.

Alla i hushållet ska tänka på att:

 • Försöka hålla minst en armlängds avstånd till den som är sjuk.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
 • Hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna efteråt
 • Vara uppmärksam på om någon annan i hushållet får några symtom under inkubationstiden. Det är den tid det tar från att du blivit smittad till symtomen visar sig. Den är oftast 5 dagar men kan variera mellan 2 och 7 dagar och undantagsvis ända upp till 14 dagar.

Blir ett barn sjukt under sin tid i förskolan, skolan eller fritidshemmet, gäller samma rutiner som alltid, det vill säga att personal ringer barnets vårdnadshavare som hämtar barnet/eleven.

Är du som vårdnadshavare osäker på om ditt barn bör stanna hemma finns vägledning att få på Region Skånes webbplats.
Region Skånes webbplatslänk till annan webbplats

Sammanfattning grundskolaWord

Skolan gör bland annat detta för att minska risken för smittspridning:

 • Handsprit finns på olika ställen i skolan och eleverna uppmanas att tvätta sig och desinfektera händerna med jämna mellanrum, bland annat inför varje lektion och före maten.
 • Klassrummen vädras efter varje lektion.
 • Extra städning av framför allt toaletter och bordsytor, dörrhandtag och räcken.
 • Ökat avstånd så mycket det går, i klassrummet.
 • Idrotten är utomhus så mycket som möjligt.
 • Digitala möten med vårdnadshavare.
 • Eleverna sprids ut i matsituationen.

Vårdnadshavare kan hjälpa till genom att:

 • Inte vistas inne i skolans lokaler.
 • Städa ditt/dina barns chromebook varje dag.
 • Påminna ditt barn om att hålla avstånd och tvätta händerna.
 • Vara ett bra föredöme.

Med anledning av nya rekommendationer, som är fattade av utbildningsminister Anna Ekström och Region Skåne 2021-03-25, kommer Utbildningscentrum att succesivt återgå till ordinarie undervisning på plats från och med vecka 15.

Beslutet innebär att, gymnasieeleverna återgår till ordinarie undervisning den 12 april 2021 och skolan följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer för att begränsa smittspridning, precis som tidigare.

Detaljerad information Utbildningscentrum.PDF

Utefter rådande smittläge och restriktioner, regionalt och/eller lokalt, kan planeringen komma att förändras.

Fjärrundervisning – undervisning hemifrån

Närundervisning – undervisning i skolan

Beslutet gäller för samtliga gymnasieprogram, introduktionsprogram samt de vuxenstuderande som läser gymnasie- och grundkurser kopplade till grupp på Utbildningscentrum. Övriga utbildningar, såsom CNC, SFI och Särvux, omfattas inte av beslutet utan fortsätter undervisning enligt tidigare direktiv.

När elever befinner sig i skolan kommer åtgärder vidtas för att begränsa smittspridning och rekommendationer kommer att beaktas.

Nya rekommendationer för testning

Rekommendationerna för vem som måste testa sig för covid-19 skärps.

 • Alla nära kontakter som en smittad person har haft 48 timmar innan den smittade fick symtom ska testa sig första dagen och dag 5 även om de inte har symtom.
 • Detta gäller oavsett om man har symptom eller inte. Med nära kontakter menas personer som varit inom två meters avstånd under sammanlagt 15 minuter inom loppet av ett dygn. Det är inte bara dom man bor ihop med eller andra inom ens närmaste krets som behöver testa sig, utan rekommendationerna gäller också för till exempel kollegor och andra personer.
 • Precis som tidigare ska du för egen del stanna hemma och testa dig vid minsta sjukdomssymptom.

Barn och elever i förskola och grundskola är undantagna. Däremot inte gymnasieelever, lärare och personal.

Vi kommer att fortsätta hålla våra fritidsgårdar stängda och öppnar upp igen när höstterminen börjar. En del uteverksamhet kommer att finnas. Håll koll på Instagram @centrumungdom.

👉🏽Föreningsverksamheten öppnar upp och skolan återgår till undervisning på plats.

👉🏽Därför tror vi att det är bra att vi väntar in och håller stängt för att hjälpa till att minska smittspridningen.

👉🏽Vi startar upp vår verksamhet igen när höstterminen börjar. Fritidsgården på Kungsskolan för högstadiet fortsätter att vara öppen två dagar i veckan.

👉🏽Vi behöver din hjälp att ta pandemin på allvar. Tänk på avståndet till andra människor och framför allt, var snälla mot varandra💚

❓Har du frågor eller behöver prata med någon? Skicka meddelande via Instagram #centrumverksamheten, så hjälper vi dig. Eller mejla till Jeanette Kringstad, Enhetschef Ungdom

Vid distansundervisning på Kungsskolan och Utbildningscentrum i Örkelljunga kommun kan du beställa dina lunchpaket via en e-tjänst.

Vad gäller?

Beställningen kan göras för en vecka åt gången (valfritt antal dagar) och tjänsten stängs 14.00 på fredagar för att sedan öppna upp för en ny vecka på måndagen.

Samtliga beställningar av lunchpaket görs här:

E-tjänst lunchpaketlänk till annan webbplats

Var och när hämtar jag maten?

Lunchpaket lämnas ut mellan 11.30-13.00 varje skoldag på Gyllet (Örkelljunga), Solgården (Skånes Fagerhult), von Reisers skola (Åsljunga), Ekets skola och Tockarps skola. Var du vill hämta din mat och eventuell specialkost talar du om i e-tjänsten.

Munskydd behöver skötas på rätt sätt för att det ska göra nytta. Händerna måste desinfekteras både före och efter att man tar på sig munskyddet. Dessutom ska man undvika att röra det under användning. Detta sammantaget är svårt för barn i grundskolan och därför finns det inget beslut att elever och personal ska bära munskydd.

I följande länkar finns information från Folkhälsomyndigheten, Sveriges kommuner och regioner, och Skolverket om vad som gäller för förskolor, skolor och vuxenutbildning med anledning av pandemin.

Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Sveriges Kommuner och Regioners webbplatslänk till annan webbplats

Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontaktuppgifter till personal på Utbildningsförvaltningen finns på varje verksamhets sida.

Örkelljunga bibliotek och Skånes Fagerhults bibliotek har ordinarie öppettider. Avvikande öppettider kan förekomma. Se eventuellt ändrade öppettider på www.bibliotekfh.selänk till annan webbplats.

 • Gör gärna kortare besök för att undvika trängel.
 • Det finns bara några sittplatser, biblioteket är ingen mötesplats just nu.
 • Vi erbjuder endast begränsad personlig service.

Tack för din förståelse och för att du visar hänsyn!

Du kan som vanligt lämna tillbaks lån i bokinkastet på Örkelljunga bibliotek. Det digitala biblioteket är öppet 24 timmar, 7 dagar i veckan på www.bibliotekfh.selänk till annan webbplats. Där kan du bland annat reservera, låna e-böcker och e-ljudböcker och läsa tidningar från hela världen.

Det går också att hämta reservationer och beställningar utanför biblioteket om du inte vill gå in i lokalen. Vid frågor eller beställning, kontakta Örkelljunga bibliotek. Telefon: 0435-550 55. E‑post: biblioteket@orkelljunga.se.

FORUM Örkelljunga och kommunens idrottshallar är öppna för bokning för aktiviteter för barn, unga och vuxna. Det går dock inte att boka barnkalas.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller. Alla har ett ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning.

Träna gärna utomhus i mindre grupper om det går.

5 februari: Skärpta nationella råd för att minska smittspridningen - 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

De redan bestämda säsongstiderna kommer att bokas in igen av Kultur- och fritidsförvaltningen. Meddela oss om ni inte kommer att använda er bokade säsongstid.

Musikskolan har ordinarie verksamhet som har anpassats efter gällande rekomendationer.

Hela anläggningen drivs på entreprenad av Sim & Motion Bowling. För mer information ring 0435-551 38 eller besök Sim & Motion Bowlings websida.länk till annan webbplats

Socialförvaltningen befinner sig i stabsläge. Varje minut, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan gör personalen inom vård och omsorg i Örkelljunga kommun, sitt allra bästa för att stötta, sköta om och vårda våra brukare i de olika boendeformer och insatser som finns.

Situationen med pandemin är unik och vi får ny kunskap hela tiden. Vi följer Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer och justerar rutiner efterhand som situationen ändras, för att både brukare och personal ska känna sig trygga.

Mer information om vårt arbete kan du läsa nedan och har du frågor är du välkommen att kontakta berörd enhetschef eller ringa till kommunens växel på 0435-550 00 för vidarekoppling till rätt person. Kontaktuppgifter till Socialförvaltningen.

Varenda en i vår personal stannar hemma om hen känner sig det minsta sjuk eller uppvisar minsta symptom. Det mest effektivt för att hindra smittspridningen. Det finns möjlighet för provtagning av personal inom vård och omsorg, enligt gällande rutin.

Utbildningsinsatser har gjorts inom alla personalgrupper och görs kontinuerligt i aktuella frågor. Webbutbildningar och tillgängliga föreskrifter finns att tillgå, för att säkerställa att all personal har kunskap om basala hygienrutiner.

Skyddsutrustningen är viktig, men det är ett komplement till våra vårdhygieniska rutiner. Vi har just nu inte brist på skyddsutrustning i Örkelljunga kommun men vi behöver hela tiden komplettera med mer utrustning för att klara den situation vi är i, och kommer vara i under en lång tid.

Därför har vi stort fokus på att se till att skyddsutrustningen används på ett korrekt sätt. Felaktig och onödig användning av skyddsutrustning kan öka risken för smitta för personal och brukare. Det mesta av skyddsutrustningen kan bara användas i ett moment, sedan måste det kastas. För att inte riskera att vår skyddsutrustning tar slut eller inte räcker till där den verkligen behövs gör vi noggranna bedömningar för att se till att inte använda utrustningen i onödan.

För närvarande använder personalen skyddsutrustning i det omvårdnadsnära arbetet. Detta beror på den förhöjda risken för smittspridning som just nu är fallet.

Örkelljunga kommun har upprättat och utbildat en tvärprofessionell specialistgrupp som vårdar de som visar symptom eller insjuknar i covid-19. Vi har också en förberett en enhet som kan ta emot smittade brukare om behovet uppstår.

Besök på boenden

Besöksrutiner på Södergårdens och Tallgårdens särskilda boenden

Rutiner för alla, både besök och omvårdnadspersonal

 • Stanna hemma vid minsta symtom. Halsont är exempelvis ett tecken på begynnande infektion av något slag, i värsta fall Covid-19
 • God handhygien. Det kommer finnas möjlighet till handdesinfektion vid in- och utgång.
 • Besökaren kommer bli ombedd att anteckna namn och telefonnummer. Detta för att vi ska kunna göra en smittspårning om det skulle uppstå sjukdom senare.
 • Bokade besök med max två stycken besökare per besök
 • Besökare kommer att erbjudas munskydd
 • Besökare kommer att följas in till lägenhet/besöksrum av personal som möter i entrén
 • Besökare får inte vistas i allmänna utrymmen
 • Hålla avstånd vid besök
 • Vid avslut av besök ska personal tillkallas via trygghetslarmet och besökarna följs ut till entrén.

Om andra önskemål finns, kontakta respektive enhetschef.

Besöksstopp till försörjningsstöd samt budget- och skuldrådgivning

Från och med 2020-11-09 är lokalerna på Ejdern i Örkelljunga stängda för besök. Det innebär att besökare till handläggarna av försörjningsstöd samt till budget- och skuldrådgivaren inte kan komma in på Ejdern. Det går dock att lämna handlingar i receptionen på Ejdern. Öppettider till receptionen är 10-12 vardagar. Vid övrig tid finns där även en postlåda utanför byggnaden som du kan lämna handlingar i. I övrigt hänvisas till telefonkontakt på telefontiden 09.00-10.00. Kontaktuppgifter till försörjninsstödshandläggare

Anhörigstöd är stängt för besök men kan nås via mejl och telefon.

AMI håller stängt med undantag vissa delar av produktion som håller öppet.

Södergårdens lunchrestaurang och Solgårdens matsal är stängda för besök tills vidare.

Inställda aktiviteter

Fritidsaktiviteter via LSS (Fritidskatalogen) ställs in tillsvidare.

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter är för närvarande inte påverkade av coronaviruset. Vi har uppdaterat städrutinerna i kommunens fastigheter och använder desinfektionsmedel vid rengöringen, för att minska risken för smittspridning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen följer utvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi uppdaterar kontinuerligt rutiner och bemanningsplaner för att vid behov kunna säkra viktiga samhällsfunktioner som t.ex. VA (vatten och avlopp) och farbara vägar.

Överförmyndarnämnden uppmanar ställföreträdare att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer inför eventuellt besök hos respektive huvudman. Besök på exempelvis äldreboende kräver godkännande från boendets enhetschef. Sköt om möjligt uppdraget per telefon eller digitalt.

Ställföreträdare uppmärksammas också på att om bevaka rätt och sörja för person ingår i uppdraget måste dessa bevakas för huvudmannens räkning i förhållande till myndighets beslut och anvisning om coronaviruset, Covid -19, så att huvudmännen blir skyddade som myndighet avsett.

Förbud, råd och rekommendationer som gäller just nu

Krisinformation.se ger en fullständig sammanställning av de förbud och de råd och rekommendationer som gäller just nu.länk till annan webbplats

 

Mer information om covid-19

På 1177.se finns information om symtom och hur du söker vård vid misstanke om smittalänk till annan webbplats

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns den senaste informationen om covid-19länk till annan webbplats

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samordnar krishanteringen i Sverigelänk till annan webbplats


Teckenspråkstolkad, syntolkad och lättläst information

Krisinformation.se har samlat länkar till teckenspråkstolkad, syntolkad och lättläst information om covid-19.länk till annan webbplats


Information på andra språk/Information in other languages

Svenska: Krisinformation.selänk till annan webbplats har samlat länkar till myndigheternas information på olika språk om covid-19 och hur du skyddar dig och andra från smitta.

English: Krisinformation.selänk till annan webbplats has collected links to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages.