Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Tillfälligt ändrade öppettider 21/12 2020- 24/1 2021:

vardagar 10.00-12.00


Ordinarie öppettider:


Måndag 8-12, 13-16


Tisdag - torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.


Dela

Information om covid-19

Örkelljunga kommun följer utvecklingen kring covid -19 och agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detsamma gäller alla våra invånare:

 • Stanna hemma vid minsta symtom.
 • Håll avstånd.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.

För aktuell och tillförlitlig information om smittläget just nu hänvisar vi till:

Utförlig statistik för hela Sverige, Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Dagens lägesbild över Skåne, Region Skånes webbplats.länk till annan webbplats

Veckoaktuell lägesbild per kommun, Region Skånes webbplats.länk till annan webbplats


Information från kommunledning och förvaltningarna:


Så här jobbar Örkelljunga kommun

Våra verksamheter har ställt om sina arbetssätt i syfte att minska risken för smittspridning och skapa en förmåga att hantera eventuella smittade i verksamheterna. De åtgärderna bibehålls och arbetet har nu intensifierats för att motverka den höga smittspridningen i Skåne.

Kommunen har en grupp av ledande tjänstemän som står i kontakt med varandra och träffas regelbundet för att ta eventuella nya beslut utifrån hur situationen förändras. Kommunledningen följer utvecklingen och direktiven från Folkhälsomyndigheten och Region Skåne.

Hjälp och stöd

Kommunen erbjuder dessutom utökad rådgivning och stöd till den som känner oro på grund av coronapandemin. Mer information och kontaktuppgifter finns på sidan Hjälp och stöd.

Våra åtgärder

En hel del åtgärder har vidtagits för att begränsa eventuell smittspridning och för att skydda de mest sårbara från att smittas. De åtgärderna kan du läsa om nedan.

Utbildningsförvaltningen informerar

Förskolan och grundskolan

Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Skåne har kommit med nya rekommendationer. Med början den 25 januari och sedan var fjortonde dag kommer nya besked som vi måste förhålla oss till.

För att på ett bra sätt vara beredda på en återgång till närvaro i skolan kommer Kungsskolan att bedriva distansundervisning även under vecka 4.

Undervisning kommande veckor för Utbildningscentrum och KungsskolanWord

Uppdaterad information Kungsskolan om kommande veckors undervisningWord

Kungsskolans elever i särskola omfattas inte av beslutet utan fortsätter sin undervisning som vanligt.

Mer information för elever och vårdnadshavare finns på Infomentor.

Förskolan och våra låg- och mellanstadiekskolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens och Region Skånes skärpta allmänna råd.

Symtomfria barn i för- och grundskola ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19 eller väntar på provsvar.

Vuxna och barn som bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och undvika att träffa andra. Det gäller även om du eller barnet är utan symtom. ​Räkna från den dag som personen lämnade provet.

För att skapa lugn och arbetsro, och möjliggöra för personalen att lägga fokus på det pedagogiska arbetet i förskolan hjälps vi åt genom att:

 • Är någon i familjen smittad med covid-19, ska alla vara hemma, även barn i förskolan.
 • Vi fortsätter hämta och lämna barn och elever utomhus.

Blir ett barn sjukt under sin tid i förskolan, skolan eller fritidshemmet, gäller samma rutiner som alltid, det vill säga att personal ringer barnets vårdnadshavare som hämtar barnet/eleven.

Är du som vårdnadshavare osäker på om ditt barn bör stanna hemma finns vägledning att få på Region Skånes webbplats.

Region Skånes webbplatslänk till annan webbplats

Skolan gör bland annat detta för att minska risken för smittspridning:

 • Handsprit finns på olika ställen i skolan och eleverna uppmanas att tvätta sig och desinfektera händerna med jämna mellanrum, bland annat inför varje lektion och före maten.
 • Klassrummen vädras efter varje lektion.
 • Extra städning av framför allt toaletter och bordsytor, dörrhandtag och räcken.
 • Ökat avstånd så mycket det går, i klassrummet.
 • Idrotten är utomhus så mycket som möjligt.
 • Digitala möten med vårdnadshavare.
 • Eleverna sprids ut i matsituationen.

Vårdnadshavare kan hjälpa till genom att:

 • Inte vistas inne i skolans lokaler.
 • Städa ditt/dina barns chromebook varje dag.
 • Påminna ditt barn om att hålla avstånd och tvätta händerna.
 • Vara ett bra föredöme.

Munskydd

Munskydd behöver skötas på rätt sätt för att det ska göra nytta. Händerna måste desinfekteras både före och efter att man tar på sig munskyddet. Dessutom ska man undvika att röra det under användning. Detta sammantaget är svårt för barn i grundskolan och därför finns det inget beslut att elever och personal ska bära munskydd.

Utbildningscentrum

Distansundervisningen fortsätter men lärarna har möjlighet att, efter behov i begränsad form och med god framförhållning, kalla in enskilda elever eller elevgrupper för undervisning på plats i skolan.

Beslutet rörande Utbildningscentrum gäller i första hand fram till vecka 8. Därefter fattas nya beslut rörande undervisningsform och tillvägagångssätt i syfte att succesivt öka kombinationen av fjärr- och närundervisning efter vecka 8 fram till den 1 april.

Beslutet gäller för samtliga gymnasieprogram, introduktionsprogram samt de vuxenstuderande som läser gymnasie- och grundkurser kopplade till grupp på Utbildningscentrum. Övriga utbildningar, såsom CNC, SFI och Särvux, omfattas inte av beslutet utan fortsätter undervisning enligt tidigare direktiv.

När elever befinner sig i skolan kommer åtgärder vidtas för att begränsa smittspridning och rekommendationer kommer att beaktas.

E-tjänst vid beställning av lunchpaket

Nu kan du som har distansundervisning på Kungsskolan och Utbildningscentrum i Örkelljunga kommun beställa dina lunchpaket via en e-tjänst från vecka 4.

Vad gäller?

Beställningen kan göras för en vecka åt gången (valfritt antal dagar) och tjänsten stängs 14.00 på fredagen för att sedan öppna upp för en ny vecka på måndagen.

Beställning av lunchpaket för vecka 4 (måndag 25/1 fredag 29/1) görs
SENAST fredag 22/1 kl 14.00.

Samtliga beställningar av lunchpaket görs här:

E-tjänst lunchpaketlänk till annan webbplats

Var och när hämtar jag maten?

Lunchpaket lämnas ut mellan 11.30-12.30 varje skoldag på Gyllet (Örkelljunga), Solgården (Skånes Fagerhult), von Reisers skola (Åsljunga), Ekets skola och Tockarps skola. Var du vill hämta din mat och eventuell specialkost talar du om i e-tjänsten.

Fritidsgårdar

Fritidsgårdarna håller stängt vecka 4 och återkommer med hur det blir fram till sportlovet i början av vecka 4.

Öppna förskolan

För information om öppna förskolan läser du mer i länken nedan:

Öppna förskolan

Mer information

I följande länkar finns information från Folkhälsomyndigheten, Sveriges kommuner och regioner, och Skolverket om vad som gäller för förskolor, skolor och vuxenutbildning med anledning av pandemin.

Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Sveriges Kommuner och Regioners webbplatslänk till annan webbplats

Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontaktuppgifter till personal på Utbildningsförvaltningen finns på varje verksamhets sida.Socialförvaltningen informerar

Socialförvaltningen befinner sig i stabsläge. Varje minut, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan gör personalen inom vård och omsorg i Örkelljunga kommun, sitt allra bästa för att stötta, sköta om och vårda våra brukare i de olika boendeformer och insatser som finns.

Situationen med pandemin är unik och vi får ny kunskap hela tiden. Vi följer Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer och justerar rutiner efterhand som situationen ändras, för att både brukare och personal ska känna sig trygga.

Mer information om vårt arbete kan du läsa nedan och har du frågor är du välkommen att kontakta berörd enhetschef eller ringa till kommunens växel på 0435-550 00 för vidarekoppling till rätt person. Kontaktuppgifter till Socialförvaltningen.

Åtgärder för att begränsa smittspridning i våra verksamheter

Varenda en i vår personal stannar hemma om hen känner sig det minsta sjuk eller uppvisar minsta symptom. Det mest effektivt för att hindra smittspridningen. Det finns möjlighet för provtagning av personal inom vård och omsorg, enligt gällande rutin.

Utbildningsinsatser har gjorts inom alla personalgrupper och görs kontinuerligt i aktuella frågor. Webbutbildningar och tillgängliga föreskrifter finns att tillgå, för att säkerställa att all personal har kunskap om basala hygienrutiner.

Tillgång på skyddsutrustning

Skyddsutrustningen är viktig, men det är ett komplement till våra vårdhygieniska rutiner. Vi har just nu inte brist på skyddsutrustning i Örkelljunga kommun men vi behöver hela tiden komplettera med mer utrustning för att klara den situation vi är i, och kommer vara i under en lång tid.

Därför har vi stort fokus på att se till att skyddsutrustningen används på ett korrekt sätt. Felaktig och onödig användning av skyddsutrustning kan öka risken för smitta för personal och brukare. Det mesta av skyddsutrustningen kan bara användas i ett moment, sedan måste det kastas. För att inte riskera att vår skyddsutrustning tar slut eller inte räcker till där den verkligen behövs gör vi noggranna bedömningar för att se till att inte använda utrustningen i onödan.

För närvarande använder personalen skyddsutrustning i det omvårdnadsnära arbetet. Detta beror på den förhöjda risken för smittspridning som just nu är fallet.

Specialister i beredskap

Örkelljunga kommun har upprättat och utbildat en tvärprofessionell specialistgrupp som vårdar de som visar symptom eller insjuknar i covid-19. Vi har också en förberett en enhet som kan ta emot smittade brukare om behovet uppstår.

Besök på boenden

Vi avråder bestämt från att besöka Södergårdens och Tallgårdens särskilda boenden för att minska risken för smittspridning. Besök hos vårdtagare i livets slutskede omfattas inte av denna avrådan.

Besöksstopp till försörjningsstöd samt budget- och skuldrådgivning

Från och med 2020-11-09 är lokalerna på Ejdern i Örkelljunga stängda för besök. Det innebär att besökare till handläggarna av försörjningsstöd samt till budget- och skuldrådgivaren inte kan komma in på Ejdern. Det går dock att lämna handlingar i receptionen på Ejdern. Öppettider till receptionen är 10-12 vardagar. Vid övrig tid finns där även en postlåda utanför byggnaden som du kan lämna handlingar i. I övrigt hänvisas till telefonkontakt på telefontiden 09.00-10.00. Kontaktuppgifter till försörjninsstödshandläggare

Stängning av flera verksamheter till och med 24 januari 2021.

Anhörigstöd är stängt för besök men kan nås via mejl och telefon.

LSS Daglig verksamhet

Dagverksamheter Ankaret och Liljan

AMI håller stängt med undantag vissa delar av produktion som håller öppet.

Södergårdens lunchrestaurang och Solgårdens matsal är stängda för besök tills vidare.

Inställda aktiviteter

Fritidsaktiviteter via LSS (Fritidskatalogen) ställs in tillsvidare.Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter är för närvarande inte påverkade av coronaviruset. Vi har uppdaterat städrutinerna i kommunens fastigheter och använder desinfektionsmedel vid rengöringen, för att minska risken för smittspridning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen följer utvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi uppdaterar kontinuerligt rutiner och bemanningsplaner för att vid behov kunna säkra viktiga samhällsfunktioner som t.ex. VA (vatten och avlopp) och farbara vägar.Kultur- och Fritidsförvaltningen informerar

Regeringen har kommit med nya rekommendationer. All statlig, regional och kommunal verksamhet som inte är nödvändig bör stängas till och med den 7 februari. Detta innefattar dock inte lokaler och anläggningar som används för idrotts- kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga upp till högstadieåldern.


Folkbiblioteken

Biblioteken som viktig samhällsfunktion gör att vi nu åter öppnar Örkelljunga bibliotek och Skånes Fagerhults bibliotek med begränsningar i service och i antal besökare. En tillgänglig lokal möjliggör för människor att uträtta kortare ärenden och vi tror det är speciellt viktigt för att barn och unga ska kunna och vilja utnyttja bibliotekets tjänster.

Örkelljunga bibliotek och Skånes Fagerhults bibliotek har ordinarie öppettider, från och med måndag den 25 januari. Avvikande öppettider kan förekomma. Se eventuellt avvikande öppettider på www.bibliotekfh.selänk till annan webbplats.

För en säker miljö på biblioteket gäller följande:

 • Max 30 besökare på Örkelljunga bibliotek.
 • Gör korta besök, max 15 minuter.
 • Håll 2 meters avstånd.
 • Det finns inga sittplatser och biblioteket är ingen mötesplats.
 • Använd gärna datorer och scanner men du måste klara dig själv.
 • Använd gärna sökdatorn och automaterna för att låna och lämna.
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Vi kommer försöka hjälpa dig så gott vi kan utifrån bestämmelserna. Tack för din förståelse och för att du visar hänsyn!

Du kan som vanligt lämna tillbaks lån i bokinkastet på Örkelljunga bibliotek. Det digitala biblioteket är öppet 24 timmar, 7 dagar i veckan på www.bibliotekfh.selänk till annan webbplats. Där kan du bland annat reservera, låna e-böcker och e-ljudböcker och läsa tidningar från hela världen.

Det går också att hämta reservationer och beställningar utanför biblioteket eller beställa Boken kommer (hemleverans) om du inte själv kan ta dig till biblioteket. Dessa tjänster är tillgängliga för ALLA. Vid frågor eller beställning, kontakta Örkelljunga bibliotek. Telefon: 0435-550 55. E‑post: biblioteket@orkelljunga.se.


FORUM Örkelljunga och idrottshallar

De nya rekommendationerna innebär att Örkelljunga kommun även öppnar idrottshallarna för träning för barn och unga födda 2005 eller senare med start lördag den 23 januari. Det går inte att boka in barnkalas.

Idrottshallarna kommer att vara fortsatt stängda för personer födda 2004 eller tidigare fram till söndag den 7 februari. Träning för den här målgruppen får genomföras på våra utomhusanläggningar under förutsättning att aktiviteten kan genomföras på ett smittskyddssäkert sätt.

De redan bestämda säsongstiderna gällande barn och unga födda 2005 eller tidigare kommer att bokas in igen av Kultur- och fritidsförvaltningen. Meddela oss om ni inte kommer att använda er bokade säsongstid.


Musikskolan

Terminsstarten för musikskolan blir framskjuten en vecka och startar den 18/1. Smittoläget gör att vi anpassar verksamheten och kommer ge enskilda musiklektioner digitalt. Berörda pedagoger kommer, under vecka 2, ta kontakt med elever/vårdnadshavare och diskutera hur vi bäst löser det tillsammans.

Den framskjutna terminsstarten och den första veckan för undervisningen kommer inte att debiteras.

Vi hoppas och tror att vi kan få en verksamhet som kommer att fortsätta utveckla våra elevers glädje för musiken.


Simhallen

Hela anläggningen drivs på entreprenad av Sim & Motion Bowling. För mer information ring 0435-551 38 eller besök Sim & Motion Bowlings websida.länk till annan webbplatsÖverförmyndarverksamheten informerar

Överförmyndarnämnden uppmanar ställföreträdare att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer inför eventuellt besök hos respektive huvudman. Besök på exempelvis äldreboende kräver godkännande från boendets enhetschef. Sköt om möjligt uppdraget per telefon eller digitalt.

Ställföreträdare uppmärksammas också på att om bevaka rätt och sörja för person ingår i uppdraget måste dessa bevakas för huvudmannens räkning i förhållande till myndighets beslut och anvisning om coronaviruset, Covid -19, så att huvudmännen blir skyddade som myndighet avsett.