Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Information om covid-19

Örkelljunga kommun följer utvecklingen kring covid -19 och agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detsamma gäller alla våra invånare:

 • Fira högtider i mindre sällskap.
 • Stanna hemma vid minsta symtom.
 • Håll avstånd.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.

Om du är 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina fysiska kontakter och undviker platser där människor samlas.

Som invånare uppmanas du att hålla dig uppdaterad via myndigheternas information på www.krisinformation.selänk till annan webbplats.


Innehåll


Så här jobbar Örkelljunga kommun

Efter den inledande Coronafasen under våren, där ett arbete med att ställa om flera verksamheter i syfte att minska risken för smittspridning och skapa en förmåga att hantera eventuella smittade i kommunens verksamheter, arbetar nu våra kommunala verksamheter utifrån den pågående pandemin. De hanterar en ny vardag.

Kommunen har en grupp av ledande tjänstemän som står i kontakt med varandra och träffas regelbundet för att ta eventuella nya beslut utifrån hur situationen förändras. Kommunledningen följer utvecklingen och direktiven från Folkhälsomyndigheten.

Hjälp och stöd

Kommunen erbjuder dessutom utökad rådgivning och stöd till den som känner oro på grund av coronapandemin. Mer information och kontaktuppgifter finns på sidan Hjälp och stöd.

Våra åtgärder

En hel del åtgärder har vidtagits för att begränsa eventuell smittspridning och för att skydda de mest sårbara från att smittas. De åtgärderna kan du läsa om nedan:Utbildningsförvaltningen informerar

Utbildningsförvaltningens verksamheter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga smittspridning.

 • Stanna hemma vid sjukdomssymptom.
 • Håll avstånd.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Undvik att röra vid ögon, näsa och mun.

Blir barnet sjukt under sin tid i förskolan, skolan eller fritidshemmet, gäller samma rutiner som alltid, det vill säga att personal ringer barnets vårdnadshavare som hämtar barnet/eleven.

Om ett barn/elev blir sjuk eller har symtom ska barnet/eleven stanna hemma. Vår personal ger ingen rådgivning kring barnets närvaro. Information om hur länge barnet ska stanna hemma

Öppna förskolan

För information om öppna förskolan läser du mer i länken nedan:

Öppna förskolan

Mer information

I följande länkar finns information från Folkhäslomyndigehten, Sveriges kommuner och regioner, och Skolverket om vad som gäller för förskolor, skolor och vuxenutbildning med anledning av pandemin.

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

SKRlänk till annan webbplats

Skolverketlänk till annan webbplats

Kontaktuppgifter till personal på Utbildningsförvaltningen finns på varje verksamhets sida.Socialförvaltningen informerar

Socialförvaltningen befinner sig i stabsläge. Varje minut, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan gör personalen inom vård och omsorg i Örkelljunga kommun, sitt allra bästa för att stötta, sköta om och vårda våra brukare i de olika boendeformer och insatser som finns.

Situationen med corona och covid-19 är unik och vi får ny kunskap till oss hela tiden. Vi följer Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer och justerar våra rutiner efterhand som situationen ändras, för att både brukare och personal ska känna sig trygga.

I Örkelljunga kommun infördes besöksförbud (numera upphävt, se mer nedan) på äldreboenden och LSS-boende tidigt, innan det beslutades på nationell nivå. Utöver det har en rad olika åtgärder vidtagits som förhoppningsvis ska förhindra och/ eller fördröja att smittan tar sig in i någon av kommunens verksamheter.

Parallellt med arbetet som ska förhindra att smitta tar sig in på våra boenden pågår planering för hur kommunen ska agera om det ändå sker. För trots alla ansträngningar finns det inga garantier för att vi ska kunna undvika smitta. Vi jobbar hela tiden för att ligga steget före. Mer information om vårt arbete kan du läsa nedan och har du frågor är du välkommen att kontakta berörd enhetschef eller ringa till kommunens växel på 0435-55 000 för vidarekoppling till rätt person. Kontaktuppgifter till Socialförvaltningenlänk till annan webbplats.

Åtgärder för att begränsa smittspridning i våra verksamheter

Varenda en i vår personal stannar hemma om hen känner sig det minsta sjuk eller uppvisar minsta symptom. Detta är det mest effektiva vi kan göra för att hindra smittspridningen. Det finns nu möjlighet för provtagning av personal inom vård och omsorg, enligt gällande rutin.

Utbildningsinsatser har gjorts inom alla personalgrupper och görs kontinuerligt i aktuella frågor. Webbutbildningar och tillgängliga föreskrifter finns att tillgå, för att säkerställa att all personal har kunskap om basala hygienrutiner.

Tillgång på skyddsutrustning

Skyddsutrustningen är viktig, men det är ett komplement till våra vårdhygieniska rutiner. Vi har just nu inte brist på skyddsutrustning i Örkelljunga kommun men vi behöver hela tiden komplettera med mer utrustning för att klara den situation vi är i, och kommer vara i under en lång tid.

Därför har vi stort fokus på att se till att skyddsutrustningen används på ett korrekt sätt. Felaktig och onödig användning av skyddsutrustning kan öka risken för smitta både för personal och brukare. Det mesta av skyddsutrustningen kan bara användas i ett moment, sedan måste det kastas. För att inte riskera att vår skyddsutrustning tar slut eller inte räcker till där den verkligen behövs gör vi noggranna bedömningar för att se till att inte använda utrustningen i onödan.

Specialister i beredskap

Örkelljunga kommun har upprättat och utbildat en tvärprofessionell specialistgrupp som vårdar de som visar symptom eller eventuellt insjuknar i covid-19. Vi har också en förberett en enhet som kan ta emot smittade brukare om behovet uppstår.

Besök på boenden

Det är åter möjligt att göra besök på boenden, men det ställs olika krav i samband med besök. Säkra besök på särskilda boendenlänk till annan webbplats

Lunchrestauranger stängda för besök

Södergårdens lunchrestaurang och Solgårdens matsal är stängda för besök.

Inställda aktiviteter

Fritidsaktiviteter via LSS (Fritidskatalogen) ställs in tillsvidare.

Helt stängda verksamheter

 • Träffpunkt/dagverksamhet Ankaret
 • Dagverksamheten LiljanSamhällsbyggnadsförvaltningen informerar

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter är för närvarande inte påverkade av coronaviruset. Vi har uppdaterat städrutinerna i kommunens fastigheter och använder desinfektionsmedel vid rengöringen, för att minska risken för smittspridning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen följer utvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi uppdaterar kontinuerligt rutiner och bemanningsplaner för att vid behov kunna säkra viktiga samhällsfunktioner som t.ex. VA (vatten och avlopp) och farbara vägar.Kultur- och Fritidsförvaltningen informerar

Kultur- och fritidsförvaltningen följer de nationella rekommendationerna. Många evenemang är därför inställda. Se ändringar i Evenemangskalendern på www.orkelljunga.se.

Folkbibliotek

Örkelljunga bibliotek och Skånes Fagerhults bibliotek har ordinarie öppettider, men avvikande öppettider kan förekomma. Se eventuellt avvikande öppettider på www.bibliotekfh.selänk till annan webbplats.

Vi har anpassat verksamheten så att biblioteket är tillgängligt för så många som möjligt. Vi har ändrat avståndet mellan våra lånedatorer. På anslagstavlan kan du läsa aktuell och bekräftad information om covid-19. Vill du inte gå in i bibliotekslokalen kan du ringa på dörrklockan vid entrédörren under öppettider, för service, utifrån våra möjligheter.

Fler omlån
Just nu kan du låna om böcker och tidskrifter fyra gånger (i vanliga fall två gånger).

E-böcker och e-tidningar
I appen Biblio kan du låna både e-böcker och e-ljudböcker. I tjänsten PressReader kan du läsa över 7000 tidningar gratis hemifrån.

Snabbkassar
Färdiga bokkassar nära utlåningsautomaten på Örkelljunga bibliotek. Olika genrer, t.ex. spänning, pristagare, sagor.

Hämtkassar
Beställ det du vill låna så plockar vi ihop en kasse. Kassen hämtas sen utanför bibliotekets entré enligt överenskommelse.

Boken kommer (hemkörning)
Beställ det du vill låna så plockar vi ihop en kasse. Vi kör ut på torsdagar och lämnar kassen hemma hos dig. Vi kan även ta med lån som ska återlämnas. Beställ senast på tisdagen kl. 15.00 för att säkra leverans samma vecka. Tillgängligt för alla!

Vid frågor eller beställning, kontakta Örkelljunga bibliotek.
Telefon: 0435-550 55
E-post: biblioteket@orkelljunga.se

Dessa tjänster är tillgängliga för ALLA. Tack för att du som har hosta, feber eller är snuvig tänker på dina medmänniskor och INTE besöker biblioteket.

Du kan som vanligt lämna tillbaks lån i bokinkastet på Örkelljunga bibliotek. Det digitala biblioteket är öppet 24 timmar, 7 dagar i veckan på www.bibliotekfh.selänk till annan webbplats. Där kan du bland annat reservera, låna e-böcker och e-ljudböcker och läsa tidningar från hela världen.

FORUM Örkelljunga och idrottshallar

FORUM Örkelljunga och alla idrottshallar har öppet som vanligt.

För att följa aktuella rekommendationer gäller följande i FORUM Örkelljunga:

 • Endast sittande publik. Varje person ska tillhöra en plats på läktaren.
 • Varannan rad och varannan stol är avstängda.
 • Markeringar i golvet framför kiosken på övre plan visar vilket avstånd som gäller vid kö.
 • Publik får inte umgås med spelare på arenan, eftersom antalet personer då kan räknas som fler än 50 personer.
 • Spelare använder ingången på baksidan för att minimera antal personer i entrén.

Dessutom finns behållare för handdesinfektion vid entréerna, i omklädningsrummen och andra utsatta områden.

Musikskolan

Musikskolans undervisning är anpassad så långt det är möjligt efter Folkhälsomyndighetens gällande rekomendationer.

Simhallen

Hela anläggningen drivs på entreprenad av Sim & Motion Bowling. För mer information ring 0435-551 38 eller besök Sim & Motion Bowlings websida.länk till annan webbplats


Överförmyndarverksamheten informerar

Överförmyndarnämnden uppmanar ställföreträdare att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer inför eventuellt besök hos respektive huvudman. Besök på exempelvis äldreboende kräver godkännande från boendets enhetschef. Sköt om möjligt uppdraget per telefon eller digitalt.

Ställföreträdare uppmärksammas också på att om bevaka rätt och sörja för person ingår i uppdraget måste dessa bevakas för huvudmannens räkning i förhållande till myndighets beslut och anvisning om coronaviruset, Covid -19, så att huvudmännen blir skyddade som myndighet avsett.


När ska du söka vård?

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Kontakta en vårdcentrallänk till annan webbplats om något av följande stämmer in på dig:

 • Du har feber som håller i sig i mer än fyra dygn.
 • Febern kommer tillbaka efter att du inte har haft feber ett par dagar.

Många vårdcentraler kan du kontakta genom att logga inlänk till annan webbplats på Vårdguiden 1177.
Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivninglänk till annan webbplats. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Om du mår bra behöver du inte kontakta vården, även om du har varit i ett område där personer har blivit sjuka av coronaviruset.


Du känner dig inte sjuk - men har frågor om covid-19?

Läs svar på vanliga frågor på Folkhälsomyndighetens webbplats. Följ gärna deras rapportering i sociala medier.

Ring telefonnummer 113 13 för allmänna frågor om covid-19.


Läs mer

På 1177.se finns information om symtom och hur du söker vård vid misstanke om smittalänk till annan webbplats

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns den senaste informationen om covid-19länk till annan webbplats

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samordnar krishanteringen i Sverigelänk till annan webbplats

 

Teckenspråkstolkad, syntolkad och lättläst information

Krisinformation.se har samlat länkar till teckenspråkstolkad, syntolkad och lättläst information om covid-19.länk till annan webbplats


Information på andra språk/Information in other languages

Svenska: Krisinformation.selänk till annan webbplats har samlat länkar till myndigheternas information på olika språk om covid-19 och hur du skyddar dig och andra från smitta.

English: Krisinformation.selänk till annan webbplats has collected links to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages.