Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Dela

Eldning

Eldningsförbud gäller generellt i hela kommunen om brandriskvärdet är 4 (stor brandrisk), 5 (mycket stor brandrisk) eller 5E (extremt stor brandrisk).

Generellt gäller att eldning ej får förekomma efter mörkrets inbrott, då detta kan leda till falsklarm eller okontrollerade bränder. Förbudet gäller inte eldning med grillkol i därför avsedda kärl på tomtmark eller på av kommunen iordningställda grillplatser.

Räddningstjänsten Skåne Nordväst publicerar dagsaktuell brandriskprognos  på rsnv.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från mitten av april.

Det här gäller vid eldningsförbud

Brandriskvärden:

4 - Stor brandrisk
Här sprider sig en brand normalt av sig själv. Det är påtaglig risk för brandspridning.

5 - Mycket stor brandrisk
En brand kan utveckla sig mycket snabbt och häftigt. Toppbränder kan förekomma.

5E - Extremt stor brandrisk
Förekommer ofta i samband med långvarig torka och högsommarvärme. Här kan det vara extremt torrt eller att brandförhållandena är exceptionellt svåra. Bränder blir ofta häftiga och får en snabb utveckling. Toppbränder kan förekomma.

Vid brandrisk 4 och 5 gäller följande:

 • Du får lov att använda av kommunen upprättade fasta grillplatser med kol eller briketter som finns på allmänna platser och i parker. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.
  Viktigt: du får endast använda fasta hemmagrillar hemma på din egen tomt.
 • Du kan använda sprit- eller gasolkök i skog och mark om detta är uppställt på en icke brännbar yta.
 • Det går också bra att använda grillar på den egna tomten som inte kan ge värmeledning till marken, t.ex. grillar på ben/stativ. Gasolgrill, elgrill och gasolvärmare går också bra att använda. Med den egna tomten avses en trädgårdstomt med kortklippt gräs, och med behörigt avstånd till skog. Till ”egen tomt” räknas i sammanhanget även innergård till hyresrätt, bostadsrätt, kolonilott och campinganläggningar. För att undvika missförstånd undersök med styrelsen/hyresvärden för att ta reda på vilka lokala regler som gäller.
 • Även på den egna tomten gäller det att vara försiktig. Placera alltid grillen långt ifrån brännbart material, gärna på en grus- eller stensättning. Se till att ha tillgång till vatten att släcka med om det skulle börja brinna.
 • Företag och föreningar får grilla med el-, gasol- och kolgrillar på eget område om det sker med ett behörigt avstånd från skog och mark samt att det sker på ett obrännbart underlag och att brandsläckningsutrustning finns på plats. Kontrollera med din fastighetsägare att det går bra att grilla.
 • Yrkesmässig matlagning som använder öppen låga eller liknande inom fast eller tillfälligt restaurangområde är tillåtet. Dock får matlagning enbart ske på icke brännbar yta, på säkert avstånd till brännbart material och om brandsläckningsutrustning finns tillgänglig. Samma förhållningsregler gäller för gasolvärmare och liknande utrustning.
 • Engångsgrillar får inte användas vid rådande eldningsförbud då dessa står direkt på marken.
 • Vedeldad badtunna, eldkorgar, ogräsbrännare och liknande anordningar omfattas av eldningsförbudet.
 • Det är inte tillåtet med Valborgsmässobål eller eldning i egen trädgård under rådande eldningsförbud.
 • Heta arbeten omfattas inte av eldningsförbudet. Däremot ska du vara noggrann med att följa säkerhetsföreskrifter och rutiner för Heta arbeten.

Vid brandrisk 5E gäller utöver ovanstående:

 • Vid extrema brandriskvärden får du inte använda av kommunen upprättade fasta grillplatser som finns på allmänna platser och i parker.
 • Eldningsförbudet omfattar även aktiviteter som användande av spritbrännare, gasolkök och pyroteknik.

Eldning i allmänhet

Vid all form av eldning gäller följande.

 • Du eldar alltid på eget ansvar.
 • Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden under tiden 1 april – 30 september, med undan tag för valborgsmässoeld 30 april. Under övrig tid bör eldning inom sådana områden ske endast med torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering.
 • All eldning är förbjuden om brandriskprognosen är 4, 5 eller 5E. Det är upp till den som ska elda att ta reda på detta.
 • Eldning ska ske under kontrollerade former (beakta avstånd till byggnader, vindriktning, avlägsna torrt gräs runt eldplatsen).
 • Eldning får aldrig ske efter mörkrets inbrott, elden syns tydligt och kan uppfattas som ett nödläge vilket generar falsklarm (du som ansvarig kan då få betala för att räddningstjänsten larmats felaktigt).
 • Både släckredskap och larmmöjligheter ska finnas till hands.
 • Elda bara med ris och grenar, inte tryckimpregnerat trä. Använd inte bensin eller någon annan brandfarlig vätska när du ska tända bålet.
 • Privatpersoner som ska elda trädgårdsavfall behöver inte anmäla detta till räddningstjänsten. Vid frågor kontakta Söderåsens Miljöförbund på telefonnummer 0435-78 24 70.

Tänk alltid på detta när du ska elda

 • Hitta en bra plats att elda på och bygg upp eldstaden med stenar och sand, så att branden inte sprider sig.
 • Elda inte om det blåser mycket, då kan glödande partiklar spridas till omgivningen.
 • Ha alltid tillgång till vatten.
 • Lämna aldrig eldstaden obevakad.
 • Släck alltid elden ordentligt när du lämnar platsen.

Eldning på Valborg

Särskilda regler vid eldning på Valborg, så kallade majbål.

Mer information om eldning

Mer information om eldning finns i Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljönPDF samt på Söderåsens miljöförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster