Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Omställning till en förebyggande, kunskapsbaserad och långsiktigt hållbar socialtjänst inför en ny socialtjänstlag

Örkelljunga kommun får statliga medel för att arbeta med omställningen till den nya socialtjänstlagen som väntas träda i kraft i juli 2025. För år 2024 får alla kommuner samma summa, 650 000 kronor.

Den nya lagstiftningen innebär bland annat att socialtjänsten ska arbeta ännu mer förebyggande och flytta fokus från reaktiva till preventiva insatser där invånarna har en aktiv roll.

Socialförvaltningen har sedan 1 januari 2023 en ny organisation kraftsamlad i tre enheter: Förebyggande, Myndighetsutövning och Verkställighet av insatser enligt socialtjänsten respektive kommunal hälso- och sjukvård.

- Detta arbete har naturligtvis utformats med vetskap om den nya socialtjänstlagens intentioner. Genom att ligga ett steg före har kommunen goda förutsättningar. Under omställningar och förändringar sätts ledarskap och kunskaper ofta på prov. Vi är glada över att flera chefer är antagna till högskolekurs på 7,5 poäng i coachande ledarskap och kommunikation i praktiken under hösten på Campus Ängelholm som samarbetar med Högskolan i Halmstad, berättar socialchefen Gabriela Arvidsson.

Nuvarande socialtjänstlagen bygger till stora delar på 1980 års lagstiftning och samhällsutmaningarna har förändrats sedan dess. Det är ett långsiktigt arbete att ställa om till ännu högre grad av förebyggande verksamhet och lågtröskelinsatser och det kommer krävas resurser, berättar socialchef Gabriela Arvidsson.

Under det förberedande året 2024 får landets alla kommuner statligt bidrag (650 000 kronor) för att genomföra läges- och behovsanalyser inför den nya socialtjänstlagen. Vilka statliga medel Örkelljunga kommun kommer få ta del av för omställningsåren 2025–2028 är ännu inte fastställt.