Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

”Verksamheten berättar” om plan- och byggenheten

Vi har nått fram till en sista presentation av kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens enheter. Kommundirektören har träffat plan- och byggenheten för att höra vad som händer i verksamheten.

Åtta personer runt ett konferensbord och en stor karta på bordet.

På plan- och byggenheten träffar vi bland andra Mikael Strömbäck, mark- och exploateringsingenjör, Nilla Billing, kartingenjör, Maria Månsson Brink, stadsarkitekt, Jonnie Svensson, projektledare, Maria Paulsson, administratör, Binai Ahmad, planarkitekt, Malin Johansson, byggnadsinspektör och Anette Flodstrand, LIA-praktikant.

På plan- och byggenheten sitter tolv medarbetare med en rad olika kompetenser och uppdrag. Här arbetar man med samhällsutveckling i både strategisk och praktisk mening, med hela kommunen som sitt arbetsfält.

Två personer klädda i varseljackor står vid en grön äng och pekar ut över landskapet.

Här träffar planarkitekt Binai Ahmad personal från Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) inför en VA-utredning vid Hjälmsjöro.

Kort väg från ax till limpa

Vi träffar kommunens stadsarkitekt Maria Månsson Brink och byggnadsinspektör Malin Johansson. Maria Månsson Brink förklarar att alla medarbetare i enheten är beroende av varandra för att det ska fungera.

- Allting hänger ihop. Säg exempelvis att det görs en ny detaljplan över ett område, kommunen säljer en tomt, vi ger ett bygglov, någon bygger ett hus, det dras en ny väg, en karta ritas om. Vi har olika uppdrag men alla i enheten är inblandade i processen.

En person i ytterkläder står ute i ett skogslandskap och håller i en handkontroll för en drönare så står på marken i förgrunden.

Kartingenjör Jonas Smith med en drönare.

Både Malin och Maria ser stora fördelar med att kommunen är ganska liten med bokstavligt kort väg mellan besluten.

- Eftersom vi arbetar så nära varandra och vet var i processen kollegorna är, kan det gå fort från bygglov till etablering. Det brukar vara uppskattat av både privatpersoner och företag som ska bygga nytt eller bygga ut.

Utöver det omfattande arbetet på lokalt plan, pågår ett nära samarbete med regionala och nationella myndigheter. En väg slutar inte vid kommungränsen, en buss kör vidare till grannkommunen och ett vatten rinner kanske ända bort till havet.

- Vi är en del av något större och våra beslut förhåller sig även till lagar och förutsättningar i områden runt omkring oss, förklarar Malin Johansson.

Digitalisering för ökad tillgänglighet

För att förbättra servicen och öka tillgängligheten för kommuninvånarna har plan- och byggenheten digitaliserat många av sina tjänster. Med hjälp av ett digitalt kartprogram kan detaljplaner nu presenteras direkt på kommunens hemsida, det nya kulturmiljöprogrammet är tillgängligt för alla på nätet, bygglov kan sökas på hemsidan och den nya översiktsplanen som vann laga kraft i vintras är helt digital och tillgänglig för allmänheten.

Malin Johansson försäkrar att det också finns andra kontaktvägar om man önskar det.

- Det går fortfarande att ringa och boka ett fysiskt möte med oss, digitaliseringen har bara gjort det lättare att ta del av aktuella planer och ärenden. En privatperson kan exempelvis följa sin bygglovsprocess den tid på dygnet som det passar bäst.

En person står med ryggen mot kameran och pekar på en stor skärm men en kartbild.

Framtidens kommun

Översiktsplanen är den strategiska plan som visar hur örkelljungaborna vill att kommunen ska utvecklas – fram till år 2040.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har tagit flera år och för att öka lokalbefolkningens delaktighet i processen arrangerades olika dialogformer under arbetets gång.

- Vi anordnade bland annat samrådsmingel för lokalinvånarna på flera orter i kommunen, vi utlyste en fototävling som alla kunde vara med i, vi gjorde besök på flera skolor och gick promenader med förskolebarn för att få inblick i hur barnen ser på naturen runt omkring dem. Alla möten har varit enormt givande för vårt fortsatta arbete, berättar Maria.

De senaste åren har även ett omfattande kulturmiljöprogram tagits fram, med inventering av byggnader och kulturmiljöer i hela kommunen. Dessutom är två stora planprogram över centrala områden i Örkelljunga beslutade och klara. Stadsarkitekten menar att kommunen har nått en milstolpe och är redo för nästa fas.

- Nu är äntligen de strategiska planerna på plats. Vi har en övergripande vision och ramarna för hur vi vill att kommunen ska se ut om 15 år – det är dags att fylla ramarna med innehåll, vi är redo för handling!

Verksamhetsbesöken ingår i kommunens utvecklingsarbete

Utifrån kommunens utvecklingsprojekt ”Service och bemötande” träffar kommundirektör Ardiana Demjaha våra medarbetare på plats i verksamheterna. Under besöken genomför Ardiana ingående samtal med personal på plats.

Här tar vi tillfället att berätta om allt det fina arbete som görs inom Örkelljunga kommuns verksamheter. Läs gärna reportagen från vårens tidigare besök:

Biblioteket

Kulturskolan

Gata/park

Lokalvården

FORUM och föreningslivet

Till hösten kommer vi träffa flera av verksamheterna inom Socialförvaltningen – håll utkik efter "Verksamheten berättar"!