Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Kommunfullmäktige valde nämnder och styrelser för den nya mandatperioden

Mötet tog också beslut om höjning av VA-taxan och nytt avtal om beredskapssamordnare.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december genomfördes val till nämnder, styrelser och andra poster.

Till ny ordförande i kommunstyrelsen valdes Niclas Bengtsson (SD). 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen blir Christian Larsson (M), som för närvarande är ordförande i kommunstyrelsen. 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen blir Arne Silfvergren (S). Niclas Bengtsson (SD) blir därmed kommunalråd på heltid, medan Arne Silfvergren (S) blir oppositionsråd på halvtid.

Nämndsordförande i utbildningsnämnden blir Anneli Eskilandersson (SD). I socialnämnden blir Stefan Svensson (SD) ordförande. Mattias Nirvén (M) blir ordförande i den nya nämnden för samhällsbyggnad, kultur och fritid. Revisionens ordförande blir Kristina Rehn (KD). Håkan Wallin (SD) blir ordförande i valnämnden. Kenneth Jacobsson (M) blir ordförande i överförmyndarnämnden.

I Örkelljungabostäder AB blir Emily Haydari (SD) ny ordförande. Per-Uno Nilsson (M) fortsätter som ordförande i Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB.

Utöver valen behandlades ytterligare några ärenden. Bland annat togs beslut om höjning av VA-taxan, godkänna kostnadsökning för ombyggnationen av Södergården och att teckna nytt avtal med Räddningstjänstens Skåne Nordväst om beredskapssamordnare. I ärendet om VA-taxan var (KD) av annan uppfattning och reserverade sig till förmån för en lägre höjning än vad fullmäktige beslutade om.

I kallelsen kan du läsa beslutsunderlag och de andra yttranden som omnämnts här. Följ länken längst ned på sidan.