Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Torget i Örkelljunga centrum blir en trevligare plats för alla!

Med ljusslingor, nya bänkar och fräscha växter skapas ett välkomnande torg som ska locka fler besökare och skapa mer aktivitet på torget.

Gata-/parkenhetens personal planterar växter på torget.

Den 20 Maj 2022 genomfördes en medborgardialog på Sven Hjalmarssons plats med syfte att hitta vägar för att göra torget till en aktiv och trevlig plats för alla.

Medverkade gjorde kommunalråd, oppositionsråd, utbildningsnämndens ordförande, tillförordnad kommunchef, samordnare för BRÅ, representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen samt kommunpolis. Många invånare i varierande ålder deltog i dialogen och framförde vad de ansåg är bra med platsen, vad som är problem/kan bli bättre samt förslag på hur platsen kan utvecklas. Bättre belysning, mer växtlighet och fler sittplatser är några av de framförda synpunkterna. Det framkom även förslag om ökad torghandel och aktiviteter som bidrar till fler människor i rörelse på platsen.

Utifrån de synpunkter som framfördes har samhällsbyggnadsförvaltningen under hösten arbetat aktivt med platsens utformning. Smarta, energisnåla LED-slingor har installerats i träden för att öka den upplevda känslan av trygghet. Nya bänkar har monterats för att erbjuda fler sittplatser på området och nya växter har planterats.

Läs mer om hur kommunen arbetar för ökad trygghet i Örkelljunga centrum.

Ljusslingor hängs upp i träden på torget.
Bänk runt träd på torget.