Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Ordförandeposterna i Örkelljungas nya kommunfullmäktige är utsedda

Fullmäktigemötet i oktober inledde den nya mandatperioden. Mötet behandlade delårsrapporten och flera motioner, bland annat motion om ny sim- och motionsansläggning.

Sammanträdet var det första med nyvalda kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026. Ledamoten med längst tjänstgöring (ålderspresidenten) inledde med att hälsa nyvalda kommunfullmäktige välkomna till en ny mandatperiod.

Kommunfullmäktige valde Kristofer Nennestam (M) till ordförande, Emily Haydari (SD) till förste vice ordförande och Tomas Nilsson (C) till andre vice ordförande.

En valberedning med fem ledamöter och fem ersättare (en från varje parti) valdes.

Kommunfullmäktige beslutade om 2023 års sammanträdesdatum för kommunfullmäktige samt för budget, årsredovisning och delårsredovisning. Vidare antogs ett reviderat reglemente för kommunstyrelsen. Det fastställdes rutiner och taxa för grävningstillstånd, samt lokala föreskrifter för gångbanerenhållning.

Motion från (M) om sim- och motionsanläggning ansågs bifallen med hänvisning till utredning som genomförts om den nuvarande anläggningen. Kommunfullmäktige beslutade även att om inriktning för framtidens anläggning.

Motion från (MP) och (S) om att omvandla grönytor till blomrika marker besvarades med hänvisning till att arbetet redan pågår. Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för att motionen skulle bifallas.

Kommunfullmäktige godkände att kommunens bolag Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB får genomföra utbyggnad av solceller.

Delårsrapport per 2022-08-31 godkändes.

I kallelsen kan du läsa beslutsunderlag och de andra yttranden som omnämnts här. Följ länken längst ned på sidan.