Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Samråd om ny översiktsplan för Örkelljunga kommun

Hur vill du att kommunen ska se ut i framtiden? Just nu arbetas det nya förslaget fram och under samrådsperioden 17 oktober - 20 december har du möjlighet att påverka förslaget.

Kartbild från översiktsplan

Klicka på bilden för förstoring och teckenförklaring

Översiktsplanen ska beskriva hur kommunens mark, vatten och byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras de kommande 20 åren. Målet är att Örkelljunga kommuns nya översiktsplan ska vara färdig och godkänd av Kommunfullmäktige under hösten år 2023.

Utvecklingsinriktningen i korthet

Förslaget innehåller utförliga beskrivningar om planerna för framtiden. Några av dem är i korthet:

Utveckling i byarna
År 2040 bildar Örkelljunga, Skånes Fagerhult, Åsljunga och Eket kommunens ryggrad. Varje by är unik och har utvecklats genom att ta vara på kulturmiljöer och upprusta byggnader.

Landsbygden lever
Landsbygden är en förutsättning för kommunens utveckling. Här finns attraktiva boendemiljöer, rekreationsområden och företagsamhet.

Knutpunkter för företagsamhet
Skåneporten och 73:an har utvecklats till företagsområden för verksamhet och logistik.

Pendling ska vara enkelt
År 2040 är det snabbt och smidigt och bekvämt att pendla med kollektivtrafik till och genom kommunen från alla grannkommuner. Cykelvägnätet är också utbyggt för att underlätta pendling.

Natur och friluftsliv hänger ihop
Kommunen har attraktiva och tillgängliga besöksmål och sammanhängande områden för natur och friluftsliv. År 2040 ansluter Skåneleden även till Eket och Skånes Fagerhult.

Läs och lämna förslag!

Hela översiktsplanen är digital och det fullständiga förslaget ser du bäst i den presentationen:

ÖP2040 - Översiktsplan för Örkelljunga kommun Länk till annan webbplats.

Du kan också se den på Örkelljunga kulturhus eller vid våra samrådsmingel.

Översiktsplanen är ett förslag och vi vill gärna veta vad du tycker!

Skicka dina synpunkter senast den 20 december 2022 på ett av följande sätt:

Välkommen på samrådsmingel!

1 november kl. 15-18, på Custon Vägkrog i Skånes Fagerhult

17 november kl. 15-18, på Nature Shelter Hotel i Åsljunga

21 november kl. 15-18, på Woodlands i Eket

5 december kl. 15-18, på Örkelljunga kommunhus i Örkelljunga tätort

En översiktsplan visar hur vi vill att Örkelljunga kommun ska se ut i framtiden. Det är en plan för hur mark, vatten och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som är vägledande för beslut som påverkar kommunens yta, till exempel beslut om bygglov. Översiktsplanen ska främja en långsiktigt hållbar livsmiljö nu och i framtiden.

Att ta fram en översiktsplan är en lång process som görs i samarbete mellan politiker, tjänstepersoner och alla som bor och verkar i kommunen. Det är många olika typer av material som ska samlas in, analyseras och läggas ihop till en faktisk plan. Till exempel ska kommunens invånare, föreningar och företag få tycka till. Nationella och regionala policys och visioner ska också tas hänsyn till bland annat.