Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Rapport från mandatperiodens sista kommunfullmäktige

Fullmäktigemötet i september återremitterade motionen om måltidsvän för seniorer och fattade beslut om förtroendevaldas ersättning under den nya mandatperioden.

Utdelning av miljö- och byggnadspris

Sammanträdet inleddes med att 2022 års miljö- och byggnadspris delades ut av samhällsbyggnadsnämndens ordförande Martin Gustafsson (C) till företrädare för pensionatet Villa Sagan på Västra Ringarp 8:496. Motiveringen är att Villa Sagan "restaurerats på ett professionellt sätt med skickliga hantverkare och kunniga byggnadsvårdare och rustats upp till sin forna glans utan förvanskning. Renoveringen har på fastighetsägarens initiativ även involverat antikvarie. De ursprungliga kvaliteterna har förstärkts och en omistlig byggnad har räddats för eftervärlden".

Styrande dokument om tillsyn och om kommunikation antogs

Kommunfullmäktige beslutade om att överlämna tillsynsansvar för tobaksfria nikotinprodukter till Söderåsens miljöförbund. Vidare godkändes Söderåsens miljöförbunds bestämmelser om taxa för offentlig kontroll genom efterdebitering inom livsmedelslagstiftningen. Riktlinjer för sociala medier och en ny kommunikationsstrategi antogs.

Motion om måltidsvän

Kommunfullmäktige behandlade Theresa Rosbäcks (M) motion om att införa ett system med så kallad måltidsvän, som innebär att en senior som känner sig ensam kan paras ihop med en volontär för att slippa sitta ensam och äta varje dag. Kommunfullmäktige valde att återremittera motionen till socialnämnden, med ett uppdrag att redovisa en helhetsbild avseende möjligheter och konsekvenser av ett system med måltidsvän.

Ersättningar för förtroendevalda

Bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda och valförrättare 2023-2026 antogs. Från (S) och (MP) lämnades en reservation mot en gräns för antal timmar förlorad arbetsinkomst per dygn. Fullmäktiges beslut innehåller ett tak på tio timmars ersättning för förlorad inkomst per dygn. (S) och (MP) ville inte att det skulle finnas något tak, utan att det ska utgå från faktisk inkomstförlust även om den överstiger tio timmar.

Reviderade ägaravtal och ägardirektiv med Kommunassurans AB godkändes. Syftet är att bolaget ska få ett utökat uppdrag inom försäkringsområdet.

Nytt ägardirektiv för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB antogs.

Ricky Gunnarson (SD) valdes till ny ordförande i revisionen.

Kommunfullmäktiges ordförande tackade ledamöter och ersättare

Avslutningsvis tackade kommunfullmäktiges ordförande Magnus Håkansson (KD) alla ledamöter och ersättare för den gångna mandatperioden. Ett särskilt tack riktas till de som inte kommer att fortsätta i kommunfullmäktige. Vid nästa sammanträde har det nya kommunfullmäktige tillträtt.

I kallelsen kan du läsa beslutsunderlag och de andra yttranden som omnämnts här. Följ länken längst ned på sidan.