Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Så här tycker de äldre om äldreomsorgen i Örkelljunga

Hemtjänstanvändarna i Örkelljunga är nöjda och känner sig trygga och väl bemötta men önskar större eget inflytande och fler insatser som rör ensamhet och välmående. De äldre som bor på våra äldreboenden är också nöjda, särskilt med bemötande, mat och måltidsmiljö samt tillgången till läkare. Det önskas samtidigt fler insatser när det gäller aktiviteter, boendemiljön och möjligheten att träffa sjuksköterska vid behov. Det är vad Socialstyrelsens senaste undersökning visar.

För några veckor sedan publicerades resultatet från den årliga nationella undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. Örkelljunga ges höga betyg för äldreomsorgen men den visar även på behov av utveckling.

-Det är glädjande att Socialstyrelsen gör undersökningen igen efter uppehållet på grund av pandemin. Mätningen visar på goda resultat men även på behov av kommunövergripande omtag kring äldres inflytande, särskilt val av utförare och boendemiljöer. Åtta av tio äldre bor i dag i en kommun med brist på senioranpassade bostäder, vilket gör att många bor kvar i ett boende som inte längre passar dem. Om riket ligger på 53% i frågan om den äldre fick välja utförare så har vi i Örkelljunga 29%. Det visar på att de äldre måste får ökad valfrihet. Ökat inflytande, både när det gäller boendefrågan och när det gäller välbefinnande, behöver komma upp på dagordningen och definitivt tas med i kommunens nästkommande framtidsvision, säger Christian Larsson, kommunstyrelsens ordförande.

Socialnämndens ordförande, Annika Jönsson konstaterar att Örkelljungas resultat är högre jämfört med riket på flera områden.
-Medarbetarna gör ett fantastiskt jobb och vi ska självklart eftersträva en god äldreomsorg. Jag ser fram emot att tillsammans med nämnden, medarbetarna, våra invånare och föreningar driva kommunens socialtjänst framåt och göra äldreomsorgen ännu bättre för Örkelljungaborna, säger hon.

- Vi som tjänstemannaorganisation ska verka för en högre verkställighetsgrad av de tidigare såväl som kommande politiska beslut, som till exempel det tidigare beslutet att förverkliga äldres önskemål om möjlighet att välja utförare. Vi ska inta en aktiv roll i dialoger med olika aktörer, säger Ardiana Demjaha, kommundirektör.

Socialchef Gabriela Arvidsson tydliggör att detta kommer beaktas i kommande verksamhetsplan och kvalitetsmål och fortsätter:
-Hemtjänst och äldreboende är de verksamheter vars medarbetare utför hjälpinsatser hemma hos kommuninvånarna dygnet runt, alla dagar om året, vilket i sig är särskilt komplext. Enkäten ger de äldre en röst och anger kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån de äldres perspektiv.

Resultat från undersökningen om hemtjänst

180 personer som använder hemtjänst besvarade undersökningen, vilket utgör 55,9% av de tillfrågade. Svaren visar på höga resultat i nöjdhet, trygghet och bemötande. Nöjdheten ligger på 92% vilket är en bit över riket som hamnar på 83%. Resultaten visar samtidigt att det finns behov av fortsatt arbete med tillgänglighet, ensamhet och välmående. Även inflytande, val av utförare och vart man ska vända sig om man vill framföra synpunkter eller klagomål utgör förbättringsområden.
Jämförelserna för perioden under pandemin (mellan 2019–2022) visar nedåtgående riktning, precis som för hela riket.

Sammanställning av resultaten för hemtjänst Powerpoint, 6.1 MB.

Resultat från undersökningen om äldreboende

34 personer inom våra äldreboenden besvarade undersökningen, vilket utgör 44,7% av de tillfrågade. Svaren visar goda resultat i nöjdhet som ligger på 73% och mycket goda resultat för mat och måltidsmiljö: över 80% vilket är en bit över riket som hamnat på ungefär 70 %. Resultaten för bemötandet och tillgänglighet till läkare vid behov är även de mycket goda. Det finns enligt resultaten behov av fortsatt arbete med aktiviteter, boendemiljö och när det gäller lättheten att få träffa sjuksköterska vid behov.
Jämförelserna för perioden under pandemin (mellan 2019–2022) visar nedåtgående riktning, precis som för hela riket.

Sammanställning av resultaten för äldreboende Powerpoint, 6.2 MB.