Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Förslag om sammanslagning av två nämnder gick tillbaka till kommunstyrelsen

På fullmäktigemötet i augusti behandlades förutom nämndsorganisationen även nytt aktieägaravtal för NÅRAB och företaget Hjelmsjöborg presenterades.

Sammanträdet den 29 augusti inleddes med en företagspresentation om Hjelmsjöborg. Företaget bedriver verksamhet med festlokaler, konferens, bröllop och övernattningar i sina lokaler på Hjelmsjöborg.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna nytt aktieägaravtal samt ny bolagsordning och ägardirektiv för Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag (NÅRAB). Örkelljunga kommun är en av tre delägare. Anledningen till att det tagits fram nya dokument är att de nuvarande löper ut 2022-12-31.

Kommunfullmäktige behandlade en fråga om nämndsorganisation inför 2023-2026. Kommunstyrelsens majoritet hade föreslagit en sammanslagning av samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. I kommunstyrelsen stod (M) och (SD) bakom en sammanslagning, medan (S), (C) och (KD) motsatte sig en sammanslagning. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet med motiveringen att konsekvenserna av en sammanslagning av nämnderna inte är tillräckligt beskrivna. Det var en minoritetsåterremiss, vilket innebär att minst en tredjedel av ledamöterna kan återremittera ett ärende. Röstsiffrorna var 17 för återremiss och 20 för att avgöra ärendet. Ärendet går därmed tillbaka till kommunstyrelsen för ny behandling.

I kallelsen kan du läsa beslutsunderlag och de andra yttranden som omnämnts här. Följ länken längst ned på sidan.