Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:




Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Motioner om träffplats för motorburna ungdomar och om etablering av pedagogisk omsorg bifölls i kommunfullmäktige.

På fullmäktigemötet i juni togs beslut om planprogram för stadsdelen Origo, om två fastighetsförsäljningar och om nya ägardirektiv för Örkelljungabostäder, bland flera andra ärenden.

Sammanträdet den 27 juni inleddes med en presentation av projektet ”Unga tjejers ohälsa”. Sverigedemokraterna lämnade en protokollsanteckning i ärendet med deras synpunkter på projektet.

Kristdemokraternas motion om att utbildningsförvaltningen ska ges uppdrag att etablera pedagogisk omsorg (familjedaghem) i Örkelljunga kommun ledde till debatt mellan de som ville bifalla motionen och de som ville avslå motionen. Omröstningen slutade med 19 röster för motionen och 17 röster mot. KD, SD och C röstade för motionen, medan M, S och MP röstar mot motionen.

Motion från Kristdemokraterna om att erbjuda motorintresserade ungdomar en plats att träffas, ansågs bifallen efter att en utredning genomförts.

Kommunfullmäktige återremitterade (via så kallad minoritetsåterremiss) förslaget till bestämmelser om ersättning för förtroendevalda samt valförrättare under mandatperioden 2023-2026. Återremissen hade sin grund i olika uppfattningar kring reglerna om ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Planprogram för stadsdelen Origo på Ejdernområdet i centrala Örkelljunga antogs.

Ett reviderat ägardirektiv för Örkelljungabostäder antogs.

Kommunfullmäktige beslutade om två fastighetsförsäljningar. Dels inom industriområde vid E4:an i Skånes Fagerhult. Dels ett område vid Östra Spång, i exploateringsområdet Nordöstra Skåneporten.

I kallelsen kan du läsa beslutsunderlag och de andra yttranden som omnämnts här. Följ länken längst ned på sidan.