Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Ängar som räddar liv

Nu skapas nya ängar som vi hoppas ska skänka blomsterprakt och nytta till både djur och människor.

På ett par platser i kommunens tätorter har eller kommer skötseln av kortklippta gräsmattor att läggas om så att det i stället bildas högväxta ängar. Syftet är att öka den biologiska mångfalden samtidigt som den kommunala skötseln effektiviseras.

Räddar livet på bin och fjärilar

Historiskt har ängar varit mycket artrika miljöer. Till skillnad från kortklippta gräsmattor hinner ängar blomma vilket på så vis gör det möjligt för fler arter att livnära sig. Genom att anlägga blomsterängar bidrar kommunen till att göra en viktig räddningsinsats för bin och andra pollinatörer. De pollinerar fruktbärande växtlighet och bidrar till bra skördar, vilket i sin tur ger mat även till oss människor.

Sparar pengar och miljö

Gräsmattor är dessutom dyra att sköta och det krävs många arbetstimmar för att underhålla dem. På sikt är det möjligt att spara både pengar och miljö genom att omvandla vissa gräsmattor till ängar.

Varför behövs flera olika ängar?

Pollinatörerna behöver flera ängar inom några kilometers avstånd. Andelen ängsytor kommer därför successivt att öka i kommunen under de närmaste åren. Men en yta på cirka 1,5 meter närmast vägar, gångvägar och fastigheter kommer även i framtiden att hållas kortklippt.

När klipps gräset?

En äng blommar som mest under sommaren. När blomningen är över, under sensommaren och tidig höst, slås ängen och det avslagna materialet tas bort.