Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Redovisningar från revisionen, bolag, samverkansorganisationer och partistöden upptog större delen av kommunfullmäktiges sammanträde i maj.

På fullmäktigemötet i maj rapporterade utbildningsnämndens ordförande om utvecklingen av våra elevers gymnasiebehörighet. Förutom det hölls ett stort antal redovisningar och det togs beslut om nya riktlinjer för bland annat Brottsförebyggande rådet.

På kommunfullmäktiges dagordning den 30 maj stod 24 beslutsärenden. Många av ärendena var olika typer av redovisningar till kommunfullmäktige:

  • Åtta årsredovisningar från 2021 avseende bolag och samverkansorganisationer.
  • De politiska partiernas redovisningar av partistödet för 2021.
  • Två revisionsrapporter om kommunens näringslivsarbete samt framtida organisation för enheten för arbetsmarknad och integration redovisades för kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige tog också beslut om att sälja fastigheten Örkelljunga Ejdern 12 till Fastighets AB 3Hus.

Riktlinjer antogs och regelverk reviderades

Nya riktlinjer för arbete på distans och för Brottsförebyggande rådet antogs.

Från kultur- och fritidsnämnden fanns en översyn av regelverket för föreningsstöd. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna revideringarna.

Utvecklingen av gymnasiebehörigheten 2019-2021

I en interpellation från Mikael Eskilandersson (SD) till utbildningsnämndens ordförande ställdes följande fråga ”varför ser vi fortfarande ingen förbättring av betygen och behörigheten till gymnasiet hos eleverna?”. Utbildningsnämndens ordförande Jon Strömberg (M) svarade med att beskriva utvecklingen av gymnasiebehörigheten under 2019-2021, samt redogöra för pågående och kommande satsningar.

I kallelsen kan du läsa beslutsunderlag och de andra yttranden som omnämnts här.
Följ länken längst ned på sidan.