Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Miljö- och byggnadspris i Örkelljunga kommun

På fullmäktigemötet i april godkändes kommunens årsredovisning för 2021, där flera nämnder kunde redovisa överskott jämfört med budget. Mötet beslutade också att införa ett nytt pris i kommunen, ett miljö- och byggnadspris.

Under måndagskvällen den 25 april sammanträdde kommunfullmäktige i Örkelljungasalen i kommunhuset. Några av de beslut som fattades presenteras här.

Årsredovisning 2021

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna kommunens årsredovisning för 2021. Resultatet för den samlade kommunförvaltningen uppgick till 49,8 miljoner kronor (bolagen exkluderade). Skatteintäkterna blev betydligt högre än beräknat. Kommunstyrelsen, överförmyndarnämnden, utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden uppvisade överskott jämfört med budget under 2021. Revisionen och samhällsbyggnadsnämnden uppvisade nollresultat. Socialnämnden uppvisade underskott jämfört med budget.

Revidering av taxa

Kommunfullmäktige fastställde en reviderad taxa för ärenden enligt lag om brandfarliga och explosiva varor.

Miljö- och byggnadspris införs

I en motion från Martin Gustafsson (C) föreslås att det ska införas ett miljö- och byggnadspris, samt att det ska arbetas fram ett reglemente för priset. Kommunfullmäktige behandlade motionen vid sammanträdet den 25 april. Fullmäktiges majoritet beslutade att fastställa ett reglemente för miljö- och byggnadspris, samt att motionen därmed anses bifallen. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet. De förespråkade en ändring av reglementet så att vinnaren ska utses av samhällsbyggnadsförvaltningen, i stället för av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. När detta ändringsförslag inte bifölls, förespråkade Sverigedemokraterna att motionen skulle avslås.

I kallelsen kan du läsa beslutsunderlag och de andra yttranden som omnämnts här.
Följ länken längst ned på sidan.