Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Tidplan för budget och tre motioner på kommunfullmäktiges senaste sammanträde

Industriområdena i kommunen, samt språkkrav vid nyanställning var några av de motioner som behandlades.

Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars hölls i kommunhuset, i den nyrenoverade Örkelljungasalen.

Tidplan för budget

Kommunfullmäktige antog tidplan för budget 2023 och ekonomisk flerårsplan 2024-2025.

Industriområden i kommunen

Centerpartiet har lämnat en motion om industriområden i kommunen. Bland annat yrkas att kommunfullmäktige ska uppdra åt kommunstyrelsen att göra en inventering om vad som finns, vilken mark som kan köpas och återkomma till kommunfullmäktige med denna utredning där det tydligt framkommer kostnad och tidplan. Kommunstyrelsens förslag var att motionen skulle besvaras med hänvisning till en tjänsteskrivelse om hur verksamheten bedrivs i dagsläget och vilka utmaningar som finns. Detta blev också kommunfullmäktiges beslut. Centerpartiets ledamöter reserverade sig.

Språkkrav vid nyanställning i äldreomsorgen

Sverigedemokraterna har lämnat en motion om att arbeta fram en plan för att genomföra ett obligatoriskt språktest med språkkrav vid nyanställning i äldreomsorgen. Kommunstyrelsens förslag var att avslå motionen, eftersom det redan idag inom socialförvaltningen pågår ett arbete med kompetensförsörjning genom integration (KomIn), vilket innebär att det tillskapats en modell vid anställning av utrikesfödda, där personal som är utbildad och talar begriplig svenska ska kunna fokusera på vårdrelaterade arbetsuppgifter, medan serviceinsatser kan utföras av annan personal. Kommunfullmäktiges majoritet beslutade att ändra kommunstyrelsens förslag från avslag till besvarad, men med samma motivering. Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för att motionen skulle bifallas.

"Hemma-hossare" - Stödåtgärd inom socialtjänsten

Sverigedemokraterna har lämnat en motion om att införa så kallade hemma-hossare, eller liknande aktivt stöd i hemmet, som stödåtgärd inom socialtjänsten. Kommunstyrelsens förslag var att motionen skulle avslås med hänvisning till att arbetet redan utförs. Kommunfullmäktiges majoritet beslutade att ändra kommunstyrelsens förslag från avslag till besvarad, men med samma motivering. Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för att motionen skulle bifallas.

I kallelsen kan du även läsa övriga beslutsunderlag såsom de andra yttranden som omnämnts här i nyhetsbrevet. Följ länken längst ned på sidan.