Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:


Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Markanvisningstävling för Lycksta äng avgjord

Vinnarna i markanvisningstävlingen trygghetsboende på Lycksta äng är korade. Det vinnande bidraget har skapats av Selihof AB tillsammans med Wingårdh Arkitektkontor AB. Projektet går nu in i en fas där vinnarna inbjuds till samtal med avsikt att teckna markanvisningsavtal. Boendet beräknas stå klart för inflyttning omkring 20 månader efter att startbeskedet utfärdats.

Illustration över en av byggnaderna, tegel och atriumgård.

Illustration över en av byggnaderna, enligt det vinnande bidraget

Vinnarna kommenterar vinsten

Joakim Lyth, kontorschef på Wingårdhs AB i Malmö, beskriver tankarna bakom det vinnande förslaget:

"Vi har försökt gestalta det goda boendet över hela året. Tillsammans skapar de fyra husen en bykänsla kring foten av Lycksta Berg."

Madeleine Hansson, kontaktperson på Selihof AB, instämmer och förklarar att projektorganisationen ser mycket fram emot ett fint och spännande projekt i fina omgivningar, där just kopplingen till den befintliga miljön varit en viktig del i arbetet med att skapa ett modernt och attraktivt trygghetsboende.

Ny erfarenhet i Örkelljunga

Christian Larsson, kommunstyrelsens ordförande, kommenterar det vinnande bidraget:

"Beslutet om att ha en markanvisningstävling var något nytt för Örkelljunga. Att nu stå här med ett vinnande bidrag som helt och hållet smälter in i miljö och vår kommun känns stort. Jag är glad och tacksam för den satsning som Selihof AB/Wingårdhs AB ämnar göra."

Juryns motivering

"Selihof AB tillsammans med Wingårdh arkitekter AB presenterar ett karaktärsfullt förslag till trygghetsboende på Lycksta äng som känns nytänkande, spännande och påkostat. Förslaget är väl genomarbetat och har hög arkitektonisk kvalitet.

Förslaget tillvaratar på ett fint sätt platsens förutsättningar som Lycksta berg och närheten till Pinnån. Arkitekturen är i sin enkelhet och stramhet tydlig, exklusiv och synnerligen genomarbetad med subtil detaljrikedom och stringens. De röda skulpturala tegelkuberna med varsin inglasad voluminös atriumgård kommer innebära ett kvalitativt och tryggt boende mitt i centrum för de äldre som redan idag bor i kommunen, men kommer även locka nya boende att flytta hit till ett exklusivt och attraktivt trygghetsboende.

Förslaget innebär vidare många bostäder och en stor total boyta samt erbjuder kommunen en konkurrenskraftig ersättning och en rimlig tid för färdigställande.

Juryn bedömer att förslaget totalt sett utmärker sig i konkurrensen med övriga tävlingsbidrag. Selihof/Wingårdhs bidrag kommer sätta Örkelljunga på kartan som en arkitekturkommun och den föreslagna byggnationen kommer att bli ett välkommet och efterlängtat tillskott på bostadsmarknaden i Örkelljunga. Lycksta äng kommer bli en plats att vara stolt över.”

Juryn har bestått av:
Jesper Bokefors, kommunjurist
Kristofer Johansson, samhällsbyggnadschef
Maria Månsson Brink, stadsarkitekt
Mikael Strömbäck, mark- och exploateringsingenjör
Rose-Marie Karlsson, enhetschef hemtjänst
Susanne Olsson, enhetschef hemtjänst

Fyra huskroppar på Lycksta äng

Flygvy från sydöst, enligt det vinnande bidraget