Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Vaccination mot covid-19 är kompetenskrav för nyanställning inom vård och omsorg i Örkelljunga

Kravet ska ge en tryggare vård och omsorg för våra brukare och en säkrare arbetsmiljö för vår personal.

Kommunstyrelsen har den 2 februari 2022 beslutat att införa ett kompetenskrav gällande vaccination mot covid-19, vid nyanställning i kommunal vård och omsorg. Kravet införs för att göra arbetsmiljön för kommunens anställda säkrare, samt för att göra vården och omsorgen av kommunens patienter eller brukare tryggare. Beslutet gäller från den 9 februari 2022.

Vaccinationsbevis krävs

Den arbetssökande ska som bevis för sin vaccination kunna uppvisa ett giltigt vaccinationsbevis. Vaccinationsbeviset ska styrka det antal vaccinationer som Folkhälsomyndigheten vid anställningstillfället anser krävs, för att en person ska betraktas som vaccinerad.

Regeln kan frångås i undantagsfall

Vaccinationskravet är en huvudregel som i undantagsfall kan frångås. Verksamhetsansvarig kan efter en riskbedömning avgöra att nyanställningen inte innebär utförande av sådana arbetsuppgifter att vaccinering är ett berättigat kompetenskrav.

Åtgärden kommer utvärderas

Beslutet ska ses som en pandemirelaterad åtgärd och den kommer utvärderas genom att tas upp till behandling av kommunstyrelsen vid kommunstyrelsens sammanträden i juni respektive december, årligen.

Befintlig personal uppmanas att vaccinera sig

Kommunstyrelsens beslut omfattar INTE den som redan är anställd inom Örkelljunga kommun utan endast ny personal. Men beslutet tydliggör också att kommunen ska verka för att ovaccinerad personal som har en anställning där det förekommer vård- och omsorgsarbete ska vaccineras om så är möjligt.