Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Årets första kommunfullmäktige

Sammanträdet behandlade motioner om bland annat vaccinering av personal och om trygghetsboende i Örkelljunga.

Måndagen den 31 januari hölls årets första sammanträde i kommunfullmäktige. Med anledning av smittspridningen hade partierna kommit överens om att sammanträdet skulle hållas digitalt. Det var inte så många ärenden på dagordningen och mötet blev kort. Bland annat avgjordes följande ärenden:

  • Motionen ”Gör Örkelljunga mer attraktivt” från Tommy Brorsson (partitillhörighet saknas) bifölls och kommunen kommer med anledning av det bland annat röja sly längs med Bangatan i Örkelljunga.
  • Den Rödgröna-gruppens motion för att utreda frågan om hur kommunen säkerställer hur personal i omvårdsnära arbete i framtiden är vaccinerad mot covid-19, ansågs av fullmäktige besvarad i och med den utredning som kommunledningsförvaltningen redan vidtagit, i ett annat ärende. Frågan om vaccinationskrav vid nyanställning behandlades av kommunstyrelsen den 2 februari.
  • Fullmäktige biföll Moderaternas motion om att bygga ett trygghetsboende i Örkelljunga. Frågan har redan tidigare hanterats på så vis att kommunen gått ut med en markanvisningstävling där olika bolag getts möjlighet att komma in med sina förslag kring ett trygghetsboende på Lycksta äng i Örkelljunga. Nio olika byggherrar lämnade in sina bidrag i slutet av 2021 och fyra av dessa valdes ut att gå vidare till nästa steg i tävlingen. Beslut om vilket bidrag som vinner markanvisningstävlingen väntas fattas den närmsta tiden.

Fullmäktige tog även del av revisorernas granskning av måluppfyllelsen i grundskolan med anledning av pandemin och mötet behandlade Sverigedemokraternas omflyttningar bland posterna som ersättare, i olika av kommunens nämnder och utskott.