Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Kommunfullmäktige har beslutat att det ska byggas en ny grundskola i kommunen

Nya taxor för 2022 gällande renhållning, serveringstillstånd samt vatten och avlopp klubbades igenom, liksom nya riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Måndagen den 13 december höll kommunfullmäktige sitt sista sammanträde för året. Kommunfullmäktige sammanträdde på EFS-gården i Åsljunga.

Sverigedemokraternas motion om att bygga en ny grundskola var det ärende som mötet ägnade mest tid åt. Efter debatt, samt en omröstning kring frågan om ärendet skulle avgöras på dagens möte eller återremitteras till utbildningsnämnden för att ta fram ett bättre beslutsunderlag beslutade kommunfullmäktige att bifalla motionen. Detta innebär att kommunen snarast ska påbörja arbetet med att planera för och bygga en ny grundskola.

Kommunfullmäktige beslutade även i flera andra ärenden, bland annat:

  • Nya taxor för renhållning, vatten och avlopp samt för serveringstillstånd, som ska gälla under 2022.

  • Centerpartiets motion om att bygga ett trygghetsboende i Skånes Fagerhult avslogs.

  • Centerpartiets motion om att utreda förutsättningarna att anlägga en mountainbikebana ansågs besvarad genom yttrandet från kultur- och fritidsförvaltningen. Yttrandet beskrev de olika förutsättningar som finns för mountainbike-cykling i kommunen nu och potentiellt framöver.

  • Även Christer Unossons (KD) motion om att utreda konsekvenserna av en eventuell nedläggning/avveckling av de tre nationella gymnasieprogrammen på gymnasieskolan ansågs besvarad efter att utbildningsförvaltningen överlämnat sitt yttrande i frågan.

  • Ett nytt reglemente för valnämnden fastslogs.

  • Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram nya riktlinjer för bostadsförsörjningen, vilka ska antas för varje mandatperiod. Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa i kallelsen till sammanträdet.
I kallelsen kan du även läsa övriga beslutsunderlag såsom de andra yttranden som omnämnts här i nyhetsbrevet. Följ länken längst ned på sidan.