Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Kommunfullmäktige klubbade för toalett vid skateboardrampen

Hjälmsjöns camping, patrullerande ordningsvakter och ett eventuellt miljö- och byggnadspris var några av punkterna på sammanträdet i oktober.

Efter många månader av digitala möten sammanträdde kommunfullmäktige åter fysiskt, måndagen 25 oktober. Mötet hölls i Solängskolans lokaler. Ledamöterna fattade beslut i fjorton olika ärenden varav några lyfts fram här:

Motion om införande av miljö- och byggnadspris

Centerpartiet har tidigare lämnat in en motion med innebörden att kommunen ska införa ett Miljö- och byggnadspris. Kommunfullmäktige beslutade att inte avgöra ärendet på sammanträdet utan återremittera det för att ta fram ett reglemente för priset innan beslut fattas.

Patrullerande ordningsvakter

Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med Moderaternas motion att kommunen ska ansöka hos Polismyndigheten om att få tillstånd att ha patrullerande ordningsvakter inom delar av centrala Örkelljunga tätort.

Kommunen köper byggnader vid Hjälmsjöns camping

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att området vid Hjälmsjöns camping och bangolf ska bli en samlad anläggning som ska utarrenderas till en arrendator. Kommunfullmäktige beslutade nu att kommunen ska köpa byggnader och anläggningar på området. Marken på området ägs redan sedan tidigare av kommunen.

Offentlig toalett vid skateboardrampen

Kommunfullmäktige beslutade också efter bifall för Tommy Brorssons motion att det ska placeras en offentlig toalett i anslutning till skateboardbanan och landisbanan i centrala Örkelljunga tätort.

Förslag på ändring av valdistrikt

Kommunfullmäktige beslutade att föreslå vissa förändringar i den geografiska indelningen inför 2022 års val. För att uppfylla lagstiftningens krav om storlek på olika valdistrikt har bland annat föreslagits att det minsta valdistriktet tas bort och i stället uppgår i andra valdistrikt. Det är Länsstyrelsen som slutligen fattar beslut om hur kommunens valdistrikt ska se ut.

Ny vattentäkt

Kommunfullmäktige godkände också kommunens överenskommelse med Trafikverket som gäller det sedan länge pågående gemensamma projektet om en ny vattentäkt i kommunen.

De fullständiga besluten och beslutsunderlag finns att läsa i kommunfullmäktiges protokoll och kallelse för 2021-10-25. De hittar du på länkarna nedan.