Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:


Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Markanvisningstävling i centrala Örkelljunga

Örkelljunga kommun söker exploatörer som vill förverkliga kommunens planer för ett trygghetsboende i nära anslutning till centrum i Örkelljunga tätort.

Grön äng med trädbeväxt bergsknalle i bakgrunden.

Lycksta äng söderifrån

Örkelljunga kommun ser nu möjligheten att med ett tryggt alternativ för boende nära kommunikation och samhällsservice skapa en hemmiljö där de äldre i vårt samhälle kan känna gemenskap, tillhörighet och närhet till samhället.

Lycksta äng ligger vackert belägen vid foten av Lycksta berg, med lättillgängliga och inbjudande promenadstråk längs Pinnån som gör det lätt att ta sig till centrum och övriga naturområden i närheten av ängen.

Målsättningen är att boendet utformas i tre våningsplan och med hänsyn till områdets historia, där Lycksta berg tidigare varit platsen för en medeltida borg.

Tävlingsbidraget ska ta tillvara det strategiska läget, visa en följsamhet med kommunens vision för 2040 och gestalta både en inne- och utemiljö som gör det lätt för de boende att umgås, aktiveras och stimuleras.

Detaljplan Lycksta äng

Gällande detaljplan för området

Markanvisningstävlingen gäller fastigheten Örkelljunga Västra Ringarp 8:473. Vinnare erbjuds teckna ett 12 månader långt markanvisningsavtal med Örkelljunga kommun, som avser att medföra överlåtelse av fastigheten.

För markanvisningen används ett tvådelat förfarande där intressenter bjuds in att lämna intresseanmälan som första steg. Sista dag för inlämning (steg 1) är den 26 november 2021. Urval till steg 2 görs i december och efter utvärdering och bedömning i februari beräknas avtal kunna tecknas under mars månad 2022.

Markanvisningshandlingar och mer information om tävlingsprocessen.