Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Kommunfullmäktige återremitterade motion om familjedaghem (pedagogisk omsorg).

Familjedaghem var ett av fyra ärenden på september månads kommunfullmäktigesammanträde.

Måndagen 27 september höll kommunfullmäktige sammanträde. Månadens sammanträde var inte särskilt omfattande utan berörde endast fyra ärenden.

Kristdemokraterna har tidigare lämnat in en motion om att utöka barnomsorgen i kommunen med familjedaghem, så kallad pedagogisk omsorg. Ärendet har utretts av utbildningsförvaltningen och beretts i utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutade att inte avgöra ärendet utan istället återremittera det för att innan beslut fattas bedöma kostnaden av förslaget och göra en konsekvensanalys avseende förslagets genomförande. Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer ta upp ärendet för vidare hantering.

Därutöver beslutade kommunfullmäktige om att tillsätta en ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden samt en ny suppleant i styrelsen för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB. Kommunfullmäktige informerades också om Länsstyrelsens beslut att tillsätta en ny ersättare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige.