Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Synpunkter önskas för arbetet med planprogram i Örkelljunga!

Bevara, bebygga, utveckla trafikmöjligheter eller skapa grönområde? Nu har du chans att önska!

Örkelljunga kommun arbetar just nu med två stora planprogram i Örkelljunga tätort - Planprogram Bruksvägenområdet och Planprogram Ejdern Norra - Örkelljunga centrum. I det arbetet vill vi veta vad du tycker.

Tyck till via dialogkartorna här. Senast 31 augusti vill vi ha din synpunkt!

Bruksvägenområdet

Karta som föreställer området för planprogram Bruksvägenområdet.

Bruksvägenområdet är området mellan centrum och Hjälmsjön med Bruksvägen i mitten av området. Vi planerar för vidare utveckling av området. Det behövs nya bostäder och möjligheter för att etablera verksamheter, samtidigt som den naturnära känslan bevaras. Vi vill ha en helhet som tilltalar de som bor eller ska bo där i framtiden.

Lämna synpunkter om Bruksvägenområdet

Ejdern Norra - Örkelljunga centrum

Kartbild över Ejdernområdet

Mitt i Örkelljunga centrum finns kvarteret Ejdern, som sedan början av 2000-talet har exploaterats för bostäder och centrumändamål. Planläggning och exploatering har skett söderifrån och nu behöver nytt planarbete inledas för att centrum ska bli helt och vidare exploatering möjliggöras.

Lämna synpunkter om Ejdern Norra

Hur ser processen ut?

Just nu är arbetet med framtagande av planprogrammen i ett tidigt skede, i en så kallad insamlingsfas där kommunen samlar in synpunkter från medborgare, myndigheter, föreningar med mera. De inkomna synpunkterna kommer att användas för att utveckla förslaget till planprogram. Synpunkter kan lämnas fram till 31 augusti.

Efter insamlingsfasen startar processen med att ta fram ett förslag till planprogram. Förslaget kommer att ställas ut till samråd och allmänheten får då möjlighet att lämna synpunkter på det framtagna förslaget. Kommunen kommer sedan att bearbeta de inkomna synpunkterna och revidera förslaget innan det godkänns av Örkelljungas kommunfullmäktige.