Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Inget förbud mot störande ljud från högtalaranläggningar

Länsstyrelsen Skåne har upphävt Kommunfullmäktiges beslut.

Kommunfullmäktiges beslut

Under hösten 2020 gav kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag åt kommunledningsförvaltningen att utreda möjligheterna till en förändring av Örkelljunga kommuns lokala ordningsföreskrifter (den lokala ordningsstadgan), för att reglera utsändning av störande ljud från högtalaranläggningar.

Kommunledningsförvaltningen utredde frågan och presenterade under våren 2021 sina slutsatser för kommunstyrelsen. Utredningen kunde bland annat konstatera att ett förbud mot störande ljud från högtalaranläggningar finns i ett flertal svenska kommuner. På förslag från kommunstyrelsen beslutade kommunfullmäktige i Örkelljunga, den 26 april 2021, om att i de lokala ordningsföreskrifterna införa ett andra stycke i 7 §:

Utsändning från högtalaranläggning av tal och/eller musik med så hög volym att det uppenbart stör den allmänna ordningen på offentlig plats eller i bostadsområden får inte ske någonstans i kommunen utan polismyndighetens tillstånd.

Formuleringen är densamma som i flera andra kommuner som redan infört regleringen. Ändringen i de lokala ordningsföreskrifterna skulle träda i kraft 1 juni 2021 om den klarade Länsstyrelsens prövning.

Länsstyrelsens bedömning

Länsstyrelsen har i uppdrag att kontrollera att lokala ordningsföreskrifter är förenliga med ordningslagen. På andra håll i Sverige där motsvarande formulering beslutats om tidigare har olika länsstyrelser gjort olika bedömning i fråga om ifall regleringen är förenlig med ordningslagen. Länsstyrelsen Skåne gjorde bedömningen att regleringen inte är förenlig med ordningslagen och beslutade 18 maj 2021 att upphäva kommunfullmäktiges beslut.

Det innebär sammanfattningsvis att kommunfullmäktiges beslut från den 26 april 2021 avseende störande ljud från högtalarutsändningar inte längre gäller och det blir därför inte någon ändring av de lokala ordningsföreskrifterna.