Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:


Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Ny avgift på VA-faktura

Boendeenhetsavgift är en ny del i den totala brukningsavgiften för vatten och avlopp. Den nya avgiften infördes 1 januari 2021.

Avgift för vatten och avlopp regleras av VA-taxan. Den sätts för ett år i taget och beslutas i Kommunfullmäktige. VA-taxan för år 2021 Pdf, 124.9 kB. beslutades 2020-11-23 och i den nya taxan infördes en avgift som inte tagits ut tidigare. Det är en avgift per boendeenhet/lägenhet som kallas ”Boendeenhetsavgift”.

Brukningsavgifter enligt VA-taxa 2021

Utdrag från VA-taxa 2021

Motivet till att taxan förändras

Örkelljunga kommuns VA-verksamhet har en helt egen ekonomi, skild från kommunens övriga skattefinansierade delar. VA-verksamhetens kostnader omfattar allt från vattenverken och avloppsreningsverken till ledningsnäten för ren-, spill- och dagvatten med tillhörande pumpstationer.

VA-taxan behöver korrigeras för att följa kostnadsutvecklingen inom verksamhetsområdet. Det handlar om nödvändiga förändringar i reningsverken såväl som att takten för lednings-underhåll måste förbättras. Vi vet också att kommunen står inför relativt stora investeringar i bland annat nya eller ombyggda reningsverk under de närmaste åren.

Jämfört med andra skånska kommuner, med snarlika förutsättningar som Örkelljunga, är vår kommuns VA-taxa inte hög.

Observera att taxeförändringen inte ska kopplas till att kommunen nu ingår i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), som sedan årsskiftet ansvarar för driften av Örkelljunga kommuns vatten och avlopp.

Skrivfel på fakturorna; inget "Avtal"

På januari månads fakturor upptas en avgift för första gången och årsavgiften är fördelad på 12 månader. Tyvärr benämns avgiften som: ”Avtal: Boendeenhetsavgift_årlig”.
Det är INTE fråga om ett avtal utan en avgift och den korrekta benämningen är: ”Boendeenhetsavgift_årlig”.

Örkelljunga kommun beklagar den felaktiga benämningen och den förvirring det orsakat. NSVA arbetar med att redigera texten i samband med kommande fakturautskick.

Vad är Boendeenhetsavgift?

Det är en fast avgift för alla kunder som täcker kostnaden för den nytta fastigheten har av att vara ansluten till de kommunala VA-ledningarna. Avgiften täcker bland annat investeringar och underhåll av ledningsnät, vattenverk och reningsverk.

Flerfamiljsfastigheter betalar en boendeenhetsavgift per lägenhet och även en boendeenhetsavgift per 150 kvadratmeter lokalyta.

Enfamiljsfastigheter betalar en boendeenhetsavgift. Består enfamiljsfastigheten av flera boenden ska avgift betalas för varje boendeenhet. Har du ett gästhus/Attefallshus tillkommer alltså en andra boendehetsavgift. Boendeenhetsavgiften varierar från kommun till kommun, se respektive kommuns VA-taxa. Gästhus/Attefallshus är anmälningspliktigt både till kommunen och NSVA.