Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Kommunfullmäktige 25 januari 2021

Beslut om lokalt tiggeriförbud i Örkelljunga och debatt om Utbildningscentrum.

Årets första sammanträde i kommunfullmäktige blev också det första som genomfördes på distans. Detta möjliggjorde att samtliga ledamöter kunde delta, utan någon ökad risk för smittspridning. De beslut som tagits på Kommunfullmäktiges sammanträde redogörs för som helhet i Kommunfullmäktiges protokoll, som anslås på vår webbplats så snart protokollet är justerat. Nedan följer en kortare redogörelse kring några av besluten:

Lokalt tiggeriförbud inom särskilda områden

Kommunfullmäktige fattade beslut om att införa förbud mot passiv penninginsamling (tiggeri) inom delar av tätorterna Örkelljunga och Skånes Fagerhult. Beslutet om förbud har ännu inte förts in i den lokala ordningsstadgan och kungjorts vilket innebär att förbudet inte kan göras gällande mot någon person i dagsläget. Ingen kan straffas för att bedriva passiv penning-insamling (tiggeri) inom de aktuella områdena ännu. 

Det är en enligt lagstiftningen formaliserad process som behöver ske innan beslutet får någon verkan mot en enskild person och innan polisen alltså har rätt att agera i enlighet med beslutet.

Länsstyrelsens beslut avgör om förbudet får verkan

Idag 2021-01-29 anslogs Kommunfullmäktiges protokoll på kommunens webbplats och beslutet skickades då också till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har i uppdrag att kontrollera så att det fattade beslutet är förenligt med Ordningslagen. Länsstyrelsen har som huvudregel tre veckor på sig att göra sin prövning men det kan i undantagsfall även ta längre tid.

Om Länsstyrelsen godtar Kommunfullmäktiges beslut kommer kommunen omgående att uppdatera den lokala ordningsstadgan och anslå den på webbplatsen. När det har skett kan förbudet mot passiv penninginsamling (tiggeri) få verkan mot enskilda inom de aktuella områdena och först då har polisen rätt att agera enligt beslutet.

Debatt om Utbildningscentrum

Utbildningsnämndens ordförande besvarade en interpellation från Socialdemokraterna angående beslutet att stänga de nationella gymnasieprogrammen på Utbildningscentrum. Därefter följde en debatt mellan ett flertal ledamöter i fullmäktige. Svaren från utbildnings-nämndens ordförande redovisas i protokollet.

Sprida guldkant på särskilda boenden

Kommunfullmäktige biföll en motion som ska verka för att ungdomar ges möjlighet att sprida guldkant för de boende på kommunens särskilda boenden. Därmed har Socialförvaltningen nu i uppdrag att avsätta medel och undersöka möjligheter till extern finansiering för att starta arbetet.