Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:


Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Fin utomhusluft i Örkelljunga kommun

Luftkvaliteten utomhus mäts varje år av Skånes Luftvårdsförbund.

Örkelljunga kommun är medlem i Skånes Luftvårdsförbund och ingår därmed i ett samverkansområde när det gäller kontroll av luftkvalitet utomhus. Varje år sammanställs en rapport för föregående år, som ger en helhetsbild av uppmätta och beräknade halter av luftföroreningar inom kommunens geografiska område samt inom hela Samverkansområdet Skåne.

Resultatet av mätningar och modellberäkningar för 2019 visar att halter för samtliga parametrar ligger under miljökvalitetsnormer och underskrider även den nedre utvärderingströskeln för utomhus luftkvalitet inom Örkelljunga kommun. Som exempel kan nämnas att när det gäller halter kvävedioxid (NO2) är värdena för kommunen ganska låga jämfört med många andra kommuner (se sidan 10-11 i rapporten nedan).

I rapporten och bilagorna ser du jämförelser med andra kommuner och med tidigare mätningar. I sammanfattningen kan du få en helhetsbild av samtliga luftföroreningar i kommunen.

Årsrapport för Örkelljunga kommun, Skånes Luftvårdsförbunds webbplats Länk till annan webbplats.