Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:


Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Schaktfri renovering av VA-nätet i Åsljunga

För att minska inläckage av ovidkommande vatten renoveras spillvattenledningsnätet under vecka 37-38 i Åsljunga.

Vi utför under vecka 37-38 följande arbeten nära din bostad:
Rengöring av ledning - Rörinspektion/Spolning
Renovering av ledning - Installation
Rörinspektion av renoverad ledning/Spolning

Vi använder en miljövänlig och schaktfri metod för renoveringen. I korthet kan den
beskrivas med att en mjuk hartsimpregnerad plaststrumpa förs in i den trasiga
ledningen med hjälp av vattentryck eller tryckluft. När strumpan är på plats härdas
den med värme och blir en ny hård, slitstark ledning inuti den gamla. Servisledningar
till berörda fastigheter skärs därefter upp med hjälp av fjärrstyrda verktyg. Metoden
medför inte någon avstängning av systemet utan ni kan använda ert avlopp under
tiden för renoveringen.

Vi kommer arbeta ute i gatan och behöver inte tillträde till er lägenhet/villa.
Under renoveringen kan en lukt av polyesterplast uppstå. Den kan komma in genom
ventilationen men kan vädras ut efter att vi är klara på arbetsplatsen. Ni bör vänta
med vädringen om ert fönster ligger nära den ånga som bildas under renoveringen.
Om ni har mekanisk ventilation med lufttillförsel i anslutning till vår arbetsplats
rekommenderar vi att ni stänger av den under tiden renoveringen pågår för att
minimera risken för lukt av polyesterplast.

För att arbetena skall bli färdiga så fort som möjligt kommer vi att arbeta stora delar
av dygnet. Vi hoppas att ni har förståelse för situationen och att ni har överseende
med de problem vårt arbete kan orsaka er.

Eventuella frågor besvaras gärna av personalen på arbetsplatsen eller platschefen.
Platschef Hugo Flood 0709-413 443
AARSLEFF Rörteknik AB