Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:


Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Blir förskolan Högkullen årets skol- och förskolebyggnad?

Utemiljö förskolan Högkullen

Vår hälsoförskola är en av fyra byggnader som är nominerade i en nationell tävling och den enda representanten för Skåne.

Nominering

Byggnaden har utformats för att gynna det hälsofrämjande koncept som arbetats fram i samverkan med specialistkompetenser, forskare, pedagoger, allmänheten, föräldrar och barn. Här ska arkitektur, inomhusmiljö, utemiljö, hälsopedagogik , måltidspedagogik, digital kommunikation och flera andra riktade insatser skapa goda förutsättningar för barnens långsiktiga välmående.

Som juryn uttrycker det: "Byggnadens organisation återspeglar utbildningsvisionen med olika zoner för undervisning och umgänge. Mellan byggnaden och naturen är det en stark uppenbar koppling som betonar en vision om balans mellan kropp och själ. Projektet är ett övertygande exempel på en arkitektur som lever upp till den underliggande visionen om framtidens hälsosamma skola."

Läs mer och rösta på din favorit här. Länk till annan webbplats.

Beskrivning av byggnaden

Byggnaden består av tre huskroppar varav en är i två våningar. Det hälsofrämjande tänket avspeglas även i materialval, ett flertal väggar har träpanel vilket har en ljuddämpande effekt och golvet är linoleum. Fasaden av cederträ har rundade hörn och lågt placerade fönster (för att ge barnen god vy av utemiljön). Huvudbyggnaden har papptak och monterade solceller medan miljöhus och skärmtak är sedumbeklädda. Huset smälter fint in på den omgivande naturtomten och parkeringen mitt emot har fått grönlagda ytor.

Alla barn, föräldrar, pedagoger och besökare till Hälsoförskolan går in genom samma välkomnande entré. Detta för att skapa ett gemensamt sammanhang. Byggnaden är utformad utifrån riktlinjen universell design, där alla ska kunna röra sig på sina egna villkor.

Den centrala delen av byggnaden är ett gemensamt utrymme, Hjärtat, där verksamheten inleder och avslutar dagen. I anslutning till Hjärtat finns en social mötesplats där föräldrar kan mötas över en kopp kaffe och även träffa förskolans hälsopedagog och andra inbjudna aktörer. På övre våningsplan finns ett runt sagorum för lugna stunder, längs ena väggen finns små krypin för de barn som önskar avskildhet. I anslutning till tillagningsköket finns ett matlabb där barnen kan vara med och laga mat och strax utanför finns odlingslådor så att barnen kan följa från-jord-till-bord. Efter lunchen sover de yngre barnen utomhus under skärmtak, då forskning har visat att barn sover både bättre och längre om de får sova ute, vid sämre väder hissas jalusier ner.

Planritning förskolan Högkullen