Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Dela

Kommunfullmäktige den 24 februari behandlade fem motioner

Beslut togs bland annat om insynsskydd i idrottshallarnas duschutrymmen.

Samtliga beslut som tagits på Kommunfullmäktiges sammanträde kan du läsa om i Kommunfullmäktiges protokoll, som publiceras så snart protokollet är justerat.

I måndags hanterades bland annat följande motioner:

  • Det beslutades att kommunen vid samtliga idrottshallar i kommunen ska ha infört extra insynsskydd i duschutrymmena, senast 2023. Detta för att öka elevernas trygghet.
  • En annan motion resulterade i att kommunen framöver kommer att informera fastighetsägare i kommunen om hur man kan agera för att få ner antalet kajor som stör i tätorterna.
  • Det fattades inget beslut om införande av så kallade "smarta farthinder" för att få biltrafikanter att sänka hastigheten. Motionen ansågs besvarad.
  • Budgetberedningen kommer under hösten att ta ställning till hur man genom kommunens regi kan införa en fritidsbank för utlåning av idrottsmateriel.
  • En motion om förändrad kost i skolorna avslogs.