Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Kommunfullmäktige 26 augusti 2019

Sammanfattning av Kommunfullmäktiges sammanträde.

Presentation av revisionen

Revisionen i Örkelljunga kommun presenterade sin verksamhet.

Besvarande av motion om fritidsbank

Motionen om införande av fritidsbank för fritids- och sportutrustning återremitterades till Kommunstyrelsen.

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande angående ungdomsrådet och dess verksamhet

Interpellationen besvarades av Kommunstyrelsens ordförande.

Avsägelse av uppdrag

  • Kerstin Danielsson, KD, har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. Frågan om ny ersättare kommer att behandlas på nästa sammanträde med Kommunfullmäktige.
  • Madeléne Ekelund, MP, har avsagt sig uippdraget som ledamot i Kommunfullmäktige. Avsägelsen översändes till Länsstyrelsen för ny sammanräkning för att se vem som blir ny ledamot.