Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Satsning på kompetensutveckling i förskola och fritidshem

Utbildningsnämnden har beslutat om fler kompetensutvecklingsdagar från nästa läsår.

Förskolorna och fritidshemmen i Örkelljunga kommun kommer från läsåret 19/20 ha två kompetensutvecklingsdagar fler per läsår, vilket ger dem totalt sex kompetensutvecklingsdagar. Detta har beslutats i Utbildningsnämnden under våren 2019.
Fler kompetensutvecklingsdagar är en del i arbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare eftersom det ökar möjligheterna att samla all personal på en gång, för bland annat arbetsplatsträffar (APT). Det är en viktig förutsättning för att höja personalens delaktighet och verksamheternas kvalitet och likvärdighet.
Dagarna förläggs i så stor utsträckning som möjligt i anslutning till skolornas studiedagar, för att minimera antalet stängningsdagar för familjerna. För de familjer som inte kan lösa omsorgen på annat sätt under de stängda dagarna erbjuds plats på en av kommunens förskolor respektive fritidshem, om familjen anmäler det i förtid.
Detta medför några förändringar i läsårstiderna och i förskolornas vistelsetider Pdf, 132.4 kB. för det kommande läsåret.