Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Tyck till om förslag till avfallsplan

Nu kan du tycka till om förslag till avfallsplan år 2019-2022 för Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommun

Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för avfallshanteringen i din kommun. Målen och åtgärderna ska bidra till att avfallet i kommunen minskar och att det avfall som slängs blir mindre farligt för miljön och människors hälsa.

Minska avfallsmängderna

Avfallsmängderna ska minska från 367 till 320 kg/invånare och år till 2021.

Öka materialåtervinningen

Minska mängden felsorterat matavfall i restavfallet. Minska mängden förpackningar och tidningar i restavfallet.

Avgifta kretsloppen

Minska mängden farligt avfall (inkl. elavfall) i restavfallet. Inget farligt avfall (inkl. elavfall) i matavfallet.

God arbetsmiljö

Att antalet olyckor och sjukskrivningsdagar (kopplade till olyckor och förslitning) halveras fram till och med 2021.

God service

Att bibehålla och öka antalet nöjda kunder i regionen.

Miljövänliga transporter

Minst 50 % av bränsleenergiförbrukningen för Nårabs maskinpark, och fordon för gaturenhållning i samtliga kommuner, ska komma från fossilfria bränslen vid utgången av 2021.

Dina synpunkter är viktiga!

Synpunkter på förslaget till avfallsplan 2019-2022 ska lämnas skriftligen senast 20 februari till: Nårab, Hyllstofta 6178, 264 93 KLIPPAN eller kundservice@narab.se