Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Kontaktuppgifter till socialförvaltningen

Centrala funktioner

Ingela Ström, Förvaltningschef för socialförvaltningen
ingela.strom@orkelljunga.se, 0435-550 69

Johan Lindberg, Biträdande förvaltningschef
johan.lindberg@orkelljunga.se, 0435-553 37

Magnus Lind, Verksamhetschef
magnus.lind@orkelljunga.se, 0435-553 09

Linda Haeggström, Verksamhetschef
linda.haeggstrom@orkelljunga.se, 0435-553 04

Matilda Hedén, Verksamhetschef
Matilda.Heden@orkelljunga.se, 0435-551 47

Anders Svensson, Nämndssekreterare
anders2.svensson@orkelljunga.se, 0435-550 34

Ulla Nilsson, Handläggare bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd samt support Treserva
ulla.nilsson@orkelljunga.se, 070-397 21 27

Sandra Olsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (50 % i Örkelljunga, 50 % i Klippan)
sandra.olsson@orkelljunga.se, 0435-551 94

Individ- och familjeomsorgen

Sofie Hjälte, Enhetschef för myndighetsärenden och öppenvården (inte ekonomiskt bistånd)
sofie.hjalte@orkelljunga.se, 0435-553 30

Caroline Jonsson, 1:e socialsekreterare barn och unga
caroline.jonsson@orkelljunga.se, 0435-550 33

Therese Tärnfors, Socialsekreterare barn och unga
therese.tarnfors@orkelljunga.se, 0435-550 49

Viktoria Kronborg, Socialsekreterare barn och unga
viktoria.kronborg@orkelljunga.se, 0435-553 32

Alma Torpman, Socialsekreterare barn och unga
alma.torpman@orkelljunga.se, 0435-553 35

Catarina Berntsson, Familjehemssekreterare
catarina.berntsson@orkelljunga.se, 0435-553 12

Åsa Jonsson, Barn- och familjesekreterare
asa.c.jonsson@orkelljunga.se, 0435-550 45

Tina Behrndtz, Socialsekreterare barn och familjehem
tina.lindstrom.behrndtz@orkelljunga.se, 0435-551 42

Manfred Riekwell, Fältsekreterare och socialsekreterare barn och unga
manfred.riekwell@orkelljunga.se, 0435-550 31

Ingrid Zäther, Budget- och skuldrådgivare, samt handläggare försörjningsstöd
ingrid.zather@orkelljunga.se, 0435-550 29

Eva Andersson, Socialsekreterare försörjningsstöd, faderskap och dödsboanmälningar
eva.andersson@orkelljunga.se, 0435-550 48

Jonathan Göransson, Socialsekreterare försörjningsstöd
jonathan.goransson@orkelljunga.se, 0435-550 30

Elin Eliasson, Socialsekreterare missbruk
elin.eliasson@orkelljunga.se, 0435-550 43

Mats Jönsson, Psykiatrihandläggare
mats.jonsson@orkelljunga.se, 0435-551 15

Emma Nilsson, LSS-handläggare
emma.nilsson@orkelljunga.se, 0435-551 69

Rebecca Karlsson, Biståndshandläggare
Rebecca.Karlsson@orkelljunga.se, 0435-553 15 (mottagningstelefon 10.30-11.30)

Jenny Svensson, Biståndshandläggare
jenny.svensson@orkelljunga.se, 0435-553 15 (mottagningstelefon 10.30-11.30)

Frida Ulwemann, Biståndshandläggare
frida.ulwemann@orkelljunga.se, 0435-553 15 (mottagningstelefon 10.30-11.30)

Inna Kokic, Biståndshandläggare
inna.kokic@orkelljunga.se, 0435-553 15 (mottagningstelefon 10.30-11.30)

Ann-Sophie Armerin Kvick, Samordnare/familjebehandlare inom öppenvården
Ann-Sophie.Armerin.Kvick@orkelljunga.se, 0435-553 96

Conny Landgren, Familjebehandlare inom öppenvården
conny.landgren@orkelljunga.se, 0435-551 06

Andreas Berglund, Familjebehandlare inom öppenvården
andreas.berglund@orkelljunga.se, 0435-550 42

Susanne Munkberg, Familjebehandlare inom öppenvården
susanne.munkberg@orkelljunga.se, 0435-552 66

AnnSofie Lomvall, Anhörigkonsulent
ann-sofie.paulsson.lomvall@orkelljunga.se, 0734-355 450

Enheten för arbetsmarknad och integration

Magnus Lind, Verksamhetschef för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och integration
magnus.lind@orkelljunga.se, 0435-553 09

Caroline Hofer, Administratör
Caroline.hofer@orkelljunga.se, 0435-552 63

Petra Sahlvall, Socialsekreterare
petra.sahlvall@orkelljunga.se, 0435-553 36

Kristian Nilsson, Produktionsledare
kristian.nilsson@orkelljunga.se, 0435-553 95

Jenny Hansson, Arbetsmarknadskonsulent
jenny.hansson@orkelljunga.se, 0435-553 94

Nora Zeidan, Arbetsmarknadskonsulent
nora.zeidan@orkelljunga.se, 0435-553 97

Alexandra Oancea, Arbetsmarknadskonsulent
alexandra.maria.oancea@orkelljunga.se, 0435-553 11

Anna Nettersand, Integrationssamordnare
anna.nettersand@orkelljunga.se, 0435-553 02

Ulf Flodin, Arbetsanskaffare
ulf.flodin@orkelljunga.se, 0435-553 07

Malin Andersson, Samordnare
malin.andersson@orkelljunga.se

Alexander Persson, Aktivitetshandledare
alexander.persson@orkelljunga.se

Michael Arlemon, Aktivitetshandledare
michael.arlemon@orkelljunga.se

Kommunala hälso- och sjukvården

Cecilia Stewart, Verksamhetschef
cecilia.stewart@orkelljunga.se, 0435-551 18

Äldreomsorgen (hemtjänst och särskilda boenden)

Madelaine Karlsson, Enhetschef hemtjänsten (norra området)
madelaine.karlsson@orkelljunga.se, 0435-551 16

Rose-Marie Karlsson, Enhetschef hemtjänsten (södra området)
rose-marie.karlsson@orkelljunga.se, 0435-552 73

Susanne Olsson, Enhetschef hemtjänsten (centrum)
susanne.olsson@orkelljunga.se, 0435-551 17

Tommy Sundblad, Enhetschef Tallgården
tommy.sundblad@orkelljunga.se, 0435-551 76

Liselott Perlhagen, Enhetschef Södergården
liselott.perlhagen@orkelljunga.se, 0435-553 52

Patrik Berglin, Biträdande enhetschef Södergården
patrik.berglin@orkelljunga.se, 0435-552 60

Ewa Welander Månsson, Avgiftshandläggare Tallgården
ewa.welandermansson@orkelljunga.se

Marie Svensson, Avgiftshandläggare Södergården
marie.svensson@orkelljunga.se, 0435- 551 20

LSS-verksamheten

Siv Sivertsson, Enhetschef (personlig assistans)
siv.sivertsson@orkelljunga.se, 0435-550 51

Jimmy Larsson, Enhetschef (LSS-boenden och daglig verksamhet steg 1)
jimmy.larsson@orkelljunga.se, 0435-553 51