Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Tillfälligt ändrade öppettider 21/12 2020- 24/1 2021:

vardagar 10.00-12.00


Ordinarie öppettider:


Måndag 8-12, 13-16


Tisdag - torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.


Dela

Samhällsbyggnadsförvaltning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansvar för kommunens verksamhet inom gata och park, vatten och avlopp samt frågor som rör detaljplaner och byggnadsärenden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av två avdelningar med inriktning på Plan och Bygg respektive Teknik.

Plan och Bygg

Plan och Bygg arbetar med övergripande samhällsplaneringsfrågor och handlägger bygglovsärenden, besiktningar och utsättningar. Vi ansvarar också för framställning och uppdatering av kommunens samtliga kartor samt administrerar och upprättar nya detaljplaner.

Teknik

Teknikavdelningen ansvarar för skötsel, drift, underhåll och nyanläggning av gator och vägar, skogar, parker, lekplatser samt kommunala vatten- och avloppsanläggningar. Vi administrerar lokala trafikföreskrifter och handlägger ärenden avseende bidrag till enskilda vägar.

Personal

Samhällsbyggnadschef Greger Ragnarsson
Tel: 0435-550 36
E-post: Greger.Ragnarsson@orkelljunga.se

Anneli Enryd, Enhetschef Gata Park
Tel: 0435-55060

Stefan Ekman, T.f Enhetschef VA
Tel: 0703-495198

Lillemor Hjalmarsson, Enhetschef lokalvård
Tel: 0435-550 90

Maria Månsson Brink, Stadsarkitekt
Tel: 0435-550 19

Ulf Josefsson, Karttekniker
Tel: 0435-550 23

Binai Ahmad, Planarkitekt Trainee

Christina Breili, Bygglovshandläggare
E-post: bygglov@orkelljunga.se

Malin Johansson, Bygglovshandläggare
E-post: bygglov@orkelljunga.se

Maria Paulsson, Bygglovsadministratör
E-post: bygglov@orkelljunga.se

Jerker Widerström, Administratör
Tel: 0435-550 18

Mikael Strömbäck, Mark- och exploateringsingenjör

Jonas Smith, Kart-/GISingenjör
Tel: 0435-550 38

Annica Leo, Kart-/GISingenjör