Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Dela

Ökad samverkan 6 K inom 6 K

Bjuvs kommun
Klippans kommun
Perstorps kommun
Svalövs kommun
Åstorps kommun
Örkelljunga kommun

6 kommuner samverkar

Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga har en samverkan mellan de som ansvarar för folkhälsofrågorna i kommunerna. Denna grupp sökte år 2013 medel från Region Skåne för att hitta former för styr- och ledning inom folkhälsoarbetet (projekt 1).

Folkhälsogruppen ville efter genomfört projekt fortsätta arbetet och hitta fler former av samverkans möjligheter varvid mer medel söktes från Region Skåne och gruppen tilldelades 504 000kr (projekt 2).

Detta andra projekt pågick från hösten 2014 till och med 2016..

Mål projektet 2: ”Genom samverkan mellan de sex samverkanskommunerna ska de främja en god och jämlik hälsa inom Region Skåne, vidareutveckla det strategiska folkhälsoarbetet och öka kompetensen inom folkhälsoområdet i de sex samverkanskommunerna.”

Fokusområde barn och ungas delaktighet

När projektgruppen skulle välja ett folkhälsoområde att arbeta med till och med 2016 ansåg alla att målgruppen barn och unga är ett prioriterat område och att de finns i kommunalverksamhet. Alla 6 K har med delaktighet på något sätt i sin lokala strategi. Utifrån resultaten från ”Barn och ung folkhälsorapport” 2012 från Region Skåne, går det att se att resultaten för följande indikatorer ligger 6 K generellt dåligt till (vissa små avvikelser mellan kommunerna finns).

  • Låg tillit till andra människor
  • Mycket stora eller ganska stora möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen (årskurs 9 och gym 2)
  • Framtidssyn
  • Jag har hört talas om barnkonventionen

Hur projektgruppen ska arbeta med dessa frågor kommer att diskuteras vidare utifrån statistik som finns och goda exempel i 6 K och Region Skåne.

För mer information inom respektive kommun kontakta:

Åstorps kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klippans kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bjuvs kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svalövs kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Perstorps kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster