Frågor om internkommunikation

I den här undersökningen skulle jag vilja veta hur du upplever att den interna kommunikationen i kommunen fungerar – detta för att kunna se vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. Svara gärna så ärligt och utförligt som möjligt. Att kunna medvetandegöra brister i kommunikationen är första steget till en förbättrad intern kommunikation. Det tar ca 10-15 minuter att besvara enkäten och du kommer att vara anonym.

Tack på förhand!

Vänliga hälsningar,
Emilia Persson, trainee/kommunikatör

Du måste logga in för att kunna delta i undersökningen. Använd inloggningsuppgifterna som skickats till dig med e-post.
Användare:
Lösenord: