Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Mina synpunkter 2020

Här kan du läsa ett urval av de synpunkter som kommit in till kommunen under 2020.

FORUM Örkelljunga och alla idrottshallar inte tillgängliga för uthyrning

2020-11-12

"Hur motiverar kommunen beslutet att göra en generell nedstängning av idrottshallar och Forum? Vi inser att det finns ett inslag av symbolhandling genom att sätta lås på dörrarna, men hade det inte varit rimligare att införa ett tak på ex maximalt 2-4 vuxna åt gången. Låt oss säga att gubbe 1 och gubbe 2 vill spela badminton i en ödslig hall. Vi anser att detta är betydligt mindre farligt än att stå i en kö i affären, att besöka biblioteket eller åka buss. Tänk lite bredare - ur ett folkhälsoperspektiv måste det vara nyttigare att folk är aktiva än att de sitter och såsar framför dumburken. Avslutningsvis: Positivt att ni vill stävja smittan, men det finns gränser för åtgärderna och ibland är det klokt att tänka långsiktigt och backa ett steg. 

Jag vill vara anonym

Svar direkt: 

Tack för din synpunkt.
Vi hoppas att träning inte enbart är bunden till inomhusanläggningar och rekommenderar att allmänhet hittar utomhusalternativ under den här kritiska perioden. Att inte erbjuda lokaler allmänt till inomhusträning är inte en symbolhandling utan en medveten åtgärd för att undvika allmän samhällssmitta. Vi har ett stort antal olika sporter och aktiviteter i hallarna normalt sett, i många olika varianter gällande antal, vilket är oerhört positivt, och vi hoppas att läget snart gör att vi kan öppna igen. Det tror jag att alla gör.

Caroline Arvill Kultur-och fritidschef

2020-08-21

Önskemål om discgolfbana i Örkelljunga

Diarieförda fem A4 sidor om önskemål om discgolfbana på utpekat område vid HJälmsjön samt beskrivning över fakta om en discgolfbana.

Några synpunkter "Byggande av en discgolfbana skulle gynna, inte bara de boende i närliggande området. utan även övriga invånare genom att öka och förbättra möjligheterna till en meningsfull rekreationsaktivitet. Det skulle även öka aktiviteten i området och skapa ett mer levande område och även bidra till att bevara det natursköna området. Läget med närhet till Hjälmsjö Arena, minigolf, tennis, camping, bad, abborraleden och utegym ökar intresset att använda området."

Svar direkt: 

Tack för er synpunkt.

En discgolfbana är inte under planering just nu, men är en anläggning som skulle kunna passa bra någonstans i anslutning till ert utpekade område vid Hjälmsjön. Det kräver en planering som hör ihop med den övergripande inriktningen på användningen av markområdet och vi tar med oss önskemålet i vårt arbete. Det är bra att få kontaktuppgifter på discgolfspelare i kommunen och det är också bra att få reda på att det finns önskemål från medborgare om detta. Vi tackar för det!

Caroline Arvill Kultur-och fritidschef

2020-07-16

Vägbeläggning i Örkelljunga centrum

Hej. Jättedåliga vägar i Örkelljunga centrum. Särskilt i rondellen, ta bort plattsättningen och asfaltera så man slipper ta traktorn när man handlar. Det sliter fruktansvärt på bilarna med alla hålor och feldoserade in- och utfarter från rondellen.

Svar direkt: 

Tack för din synpunkt. Beläggningsarbete är planerade för utförande längs med Ängelholmsvägen och i rondellen i Örkelljunga med start v. 32.

Mer information kommer på kommunens hemsida inom kort. Håll utkik! Var rädd om er i trafiken.

Anneli Enryd, Enhetschef

2020-06-15

Parkslide - invasiv växt

Jag undrar vad kommunen har för uppfattning om parkslide? Jag frågade Nårab om var man kunde få göra sig av med det och de svarade i väl förslutna genomskinliga säckar som skulle lämnas i Hyllstofta samt att det skulle kosta 50 kronor per säck. Detta uppmuntrar ju inte folk att försöka bekämpa denna växt. Risken är att man slänger det någon annanstans i naturen. Vad jag har sett så tar man i andra kommuner emot på samma sätt
men utan att man får betala. Går det att ordna i Örkelljunga kommun också?

Svar från Nårab:

Nårab tar varje förslag och klagomål som ett tillfälle att se över och förbättra vår verksamhet i fall det behövs. Gällande invasiva arter så är det en ny typ av avfall som förorsakar stora kostnader i den vidare behandlingen eftersom det måste ske en destruktion genom förbränning.

Återvinningscentralerna eller ÅVCerna finansieras av alla hushåll genom grundavgift som de betala enligt Renhållningstaxa. ÅVCerna är till för det avfallet som vanligtvis uppstår i ett hushåll men som inte får plats i soptunnan eller inte får läggas i den. På Nårab´s ÅVCerna finns begränsningar gällande mängder som får lämnas kostnadsfritt som bygger på det som vanligtvis uppstår i ett hushåll vid vanligt nyttjande och mindre underhållsarbeten. De begränsningarna är till för att undvika att alla hushåll betala för enskildas avfall som uppstår i följd av t.ex. större bygg- och renoveringsarbeten.

Många av renhållningsbolag, t.ex. NSR, har andra form av begränsningar t.ex. antal fria besök.

Gällande invasiva arter bedömer Nårab att det är en mindre del av alla hushåll som har behov av att blir kvitt invasiva arter och att de uppstår inte vid ett vanligt utnyttjande. Därmed ska den hanteringen inte finansieras av alla hushåll. Kostnader ska bäras av den som lämnar avfall.

Mvh

Andreas Winkler

VD, Nårab


2020-04-17

Biblioteksgatan - Drift & Underhåll

Hej vilken idiot startar en lövsugningsmaskin framför kommunhuset 05:15 så att ett helt kvarter ska vakna. Om det händer fler gånger kommer jag att polisanmäla kommunen för ofredande!

Svar direkt: 

Tack för din synpunkt.

Arbete med grushantering startar tidiga morgnar för att undvika trafik och parkerade fordon och att snabbt och effektivt utföra arbetet. Detta pågår under en kort period under våren och är avslutad för den här säsongen. Vi ber om ursäkt för de olägenheter det skapat.

Anneli Enryd, Enhetschef

2020-02-17

Kungsvägen - Trafik

Förläng 30 sträckan på Kungsvägen förbi Forum då där är mycket barn/ungdomar som rör sig i området

Svar direkt: 

Tack för din synpunkt. Ditt ärende är registrerad och din synpunkt skickas vidare till Trafikrådet för översyn och utredning.

Anneli Enryd, Enhetschef

2020-02-14

Trafiksituationen på Åsbogatan

Jag skulle vilja att ni gör något åt trafiksituationen på Åsbogatan, ofta vid lunchtid och ibland annars parkeras bilar på båda sidor p denna smala gata det är precis man kan komma fram, kommer en större bil är det omöjligt. Det går ju att begränsa parkering till ena sidan eller enkelrikta gatan.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Ditt ärende är registrerad för vidare utredning och läggs till Trafikrådet för hantering.

Anneli Enryd, Enhetschef

2020-02-12

Campingen mot sjön

Jag går ofta förbi tennis,camping ner mot sjön och vill ge er beröm för att ni gjort så fint i området.

Svar direkt:

Tack så hjärtligt för din positiva feedback. Det värmer.

Anneli Enryd, Enhetschef

2020-01-23

Vildvuxen och skräpig tomt

Tomten på Hässleholmsvägen mellan f.d Attendo och Skolvägen(kyrkan) är vildvuxen och skräpigt. Det växer ut buskar på trottoaren. Även halkrisken då ingen sopar upp löv på trottoaren. Vem sköter detta? Kommunen?

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Tomten tillhör en annan fastighetsägare. Ditt ärende är registrerat och hanteras enligt de regler om ovårdad tomt.
Löv på gång- och cykelvägen åtgärdas så snart det är möjligt.

Anneli Enryd, Enhetschef

2020-01-14

Trafikfråga

Hej. Jag har bott på Skytteparksvägen i 27 år oh tycker mig märka att biltrafiken ökar och farten blir allt högre och högre. Här gäller 50 km/tim men det alldeles för fort i ett villaområde. Just mellan fastigheterna 11-13 och 12-14 cyklar barnen på vänster sid på väg till skolan för att inte konfronteras med bilar i korsningen md Ågatan. Kan vi på försök lägga någon på vägen för att se vad som händer. Folk är rädda om sina bilar.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Ditt ärende kontrolleras och läggs till Trafikrådet för utredning.

Anneli Enryd, Enhetschef

2020-01-03

Broarna vid Ejdern

Ser gärna att det läggs antihalknät även på broarna vid Ejdern.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Tyvärr kan inte dessa broar förses med nät på grund av att det skulle förhindra plogning av snö. Dessa underhålls med grus under vintern och de återgrusas vid behov eftersom gruset sköljs bort av regnet.

Anneli Enryd, Enhetschef

2020-01-02

En ros

Hej, vill ge ros för att ni använder siktad grus i villakvarter vid halkbekämpning. Istället för bergkross. Uppskatta av mig som cyklist, och mina däck. Tack

Svar direkt:

God fortsättning på det nya året och ett varmt tack för din ros. Det värmer med positiv feedback.

Anneli Enryd, Enhetschef

Text