Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Mina synpunkter 2019

Här kan du läsa ett urval av de synpunkter som kommit in till kommunen under 2019.

2019-12-19

Bruksvägen

Stora hål på Bruksvägen igen....
Inte lätt att färdas med tvåhjuling.
Försök laga så det håller mer än en dag.

Svar direkt:

Tack för sin synpunkt. Det finns uppgifter på att väghållare för Bruksvägen är en vägsamfällighetsförening. Utredning pågår för att säkerhetsställa vem som är väghållare. Tilldess att vägen är utredd kommer kommunen provosoriskt att laga fel och brister på vägen.
Under vintermånaderna utförs ingen asfaltering. På grund av regn uppstår gropar i vägarna. Vatten tränger in mellan gruspartiklarna som sedan pressas ur groparna. Tyvärr kommer gropar att uppstå där grus finns. Det är regelbundet planerade frekvenser till översyn av vägsträckor liknande problem.

Det finns alltid möjlighet att göra felanmälan under dygnets alla timmar. Felanmälan finns som en egen flik på hemsidan. Felanmälan som görs på hemsidan skickas automatiskt till rätt mottagare och förkortar tiden för åtgärd.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-12-17

Gatuskyltarna

Snälla tvätta gatuskyltarna, det går inte att läsa vad det står. Titta på skylten till Göingegatan från Stockholmsvägen, och är det mörkt är det helt omöjligt. Tänk om det händer något på Tallgården, och man behöver åka dit och inte känner till gatorna.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Ditt ärende är registrerat för planering och kontroll för lämplig åtgärd.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-12-09

Industrigatan - skräp

Hej industrigatan vändplats åsbohus ligger sopsäckar plus tippad asfalt slängt ser tråkigt ut..sen industrigatan vid Gillebagaren ligger wellpap plus virke på gatan och kanten ser tråkigt ut..Dikena som går från Peab samt Gillebagaren sidan går ju ända ner mot byn som ligger på kommunens drift e skräpiga plockar gärna den streckan då och då ser trevligare ut.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Ditt ärende är registrerat för kontroll av lämplig åtgärd. Detta åtgärdas så snart som möjligt.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-12-09

Gång- och cykelväg

Jag tackar så himla mycket för svaret som jag fick av dig, angående gång och cykelvägen förbi Örkelljunga IP:
fotbollsplan.

Jag ska förklara mer detaljerat vad jag menar med att det är kolsvart då ingen fotbollsmatch pågår.

Även om man har pannlampa som lyser upp och även har klädsreflexer på sig, så räcker inte det, tycker jag.

Det anser jag att gatukontoret har det största ansvaret med att lysa upp gång-cykelvägen och att byborna kan känna sig trygga trots egen reflexklädsel

För ska gatan där bilar och andra fordon kör ha gatubelysning i Örkelljunga tätort, när fordonen detsutom har egna lapor på bilen då kan väl du förstå min fråga.

Jag säger inte att ni gör fel för det har väl med budget och efterfrågan att göra med, eller hur?

Men jag tycker att ni kan skicka min fråga till rätt personal och se om det fins en möjligt att se en lösning.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Ditt ärende registreras för översyn av belysning på gång- och cykelväg.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-12-06

Gång- och cykelväg

På gång - cykelvägen längst med Örkelljunga IP:s fotbollsplan i Örkelljunga. Det är kolsvart så här års och värst när skymningen infaller vid fyratiden på eftermiddagarna under perioden oktober till slutet av januari månad. Det är dumt om ni har prioriterat bort eller glömt det. Jag hoppas verkligen att ni gör något åt saken. Och inte väljer bort det för människor kan kanske känna sig otrygga under delar av promenaden genom Örkelljunga.

Det cycklas och människor promenixar längst med Kungsvägen - det är inte särskilt kul om dom kolliderar med varandra på gång - cykelbanan.
God Jul och ett härligt gott nytt år på 2020

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Det framgår inte av din synpunkt vad det gäller mer än att det är otryggt på gång- och cykelvägen under den mörka årstiden, därför går det inte att ge ett mer förklarande svar på synpunkten. Under den mörka årstiden är det viktigt att tänka på sin egen säkerhet och använda belysning på cykel och bära reflexer. Var rädd om dig i trafiken.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-12-06

Övergångställen

Jag har skarpa förslag till trafikverket.
Och det är om ni kunde be dom att sätta upp gupp med övergångsställe på storgatan mellan höghuset och trappan ner/upp till ICA/COOP/Storgatan. Det springer barn och andra människor bla jag går/springer över vägen. Det är Livsfarligt så här års. Vi vill inte att någon ska skadas eller dö.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. På nämnda sträckan finns grupp och övergångställen några fler är inte planerade att anläggas. För eventuell anläggning av av trafikfrågor krävs en översyn och detta görs av trafikingenjör. Syftet med översynen är att hitta bästa möjliga åtgärd. I översynen tas särskild hänsyn till trygghet och säkerhet för alla trafikanter men även för kollektivtrafik och utryckningsfordon.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-12-05

Kungsvägen i Skånes Fagerhult

Hej. Jag har en tanke och fundering angående Kungsvägen i skånes Fagerhult..
Min tanke är om man kunde flytta dagens hastighetsbegränsning från 70km/h till 50 km/h utanför tätbebyggt område. Samt om man även kunde byggt ett upphöjt övergångställ mellan hjelme-lundbergs gata och badvägen.
Då här körs väldigt fort då vägen är väldigt rak samt att det är en 70 km/h sträcka och folk kör betydligt fortare. Samt att här rullar en hel del tung trafik till diverse företag utanför byn.
Cirkulerar mycket folk från byn som vill ner till sjön/badplatsen. Både från skola/dags och övriga invånare i byn.
Kanske även går att få till något extra fartdämpande hinder på sträckan. Men detta hade varit en bra början.
Ser det som relativt enkelt problem, men som betyder mycket för invånarna och tryggheten i byn.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Trafikfrågor är viktiga frågor för kommunen. Förslaget om upphöjda övergångsställen och gupp är några förslag som kan komma att övervägas.
För att få bästa möjliga effekt av trafikåtgärder behöver det göras en översyn om lämplig åtgärd.
Detta görs av en trafikingenjör.
Det som översynen tar hänsyn till är, utöver säkerhet och trygghet, också eventuell busstrafik och utryckningsfordon.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-11-19

Gatubelysning - Centrum

Det är väldigt lätt i dagen samhälle att gnälla på det ena och det andra när det gäller andra personer. Jag vill därmed ge lite rosor i höstmörkret till den som fixade gatubelysningen i centrum så snabbt då det var väldigt mörkt i går morse. Kämpa på!!

Svar direkt:

Gata Parkenheten tackar ödmjukast. Det värmer och jag vidarebefodrar även synpunkten till vår entreprenör.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-11-18

Cykelväg - Bruksvägen

Vi är en hel familj som cyklar längs Bruksvägen varje dag. Vägen är smal och rätt trafikerad. Många av bilarna håller inte heller fartgränsen. När vi flyttade hit för ett antal år sedan pratades väldigt fint om planerad cykelbanan längs med Bruksvägen. Nu har barnen, som då var små, snart växt upp och har under hela sin skoltid varit utan cykelväg. Vägen är för övrigt i bedrövligt skick och full med hålor som vi mörka morgnar inte ser. Livsfarligt. När ska vägen asfalteras om och när kommer cykelbanan?

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. En översyn påbörjas inom kort av Bruksvägen för bland annat asfaltering och projektering för VA. Eventuell gång- och cykelväg tas upp i samband med översynen. Det innebär att en mer långsiktig åtgärd planeras.
Med anledning av att en extern intressent vill bygga längs med vägen kommer även detta att beaktas.

En felanmälan upprättas även i samband med er synpunkt och kontroll för lämplig åtgärd av hålor planeras. Även en trafikmätning planeras på vägen. Eventuella trafikåtgärder som gäller hastighetsdämpande åtgärder hanteras av trafikingenjör.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-11-13

Hala broar - Pinnåområdet/Ejdern

Hej
Jag gick på pinnåområdet/ejdern idag.
Reflekterade över att broarna är så hala. Vet att där står varningsskyltar. Inne på småbroarna bakom landis är en del av broarna nätade. Vilket är MYCKET bra.
Med tanke på hur mycket folk som rör sig i området, varav många är äldre, en del med rullatorer, tycker jag att det skulle vara lämpligt att göra något liknande vid ejdernområdets broar.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Ditt ärende är registrerad för kontroll och bedömning.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-11-11

Programblad

Jag föredrar att få lov och aktivitetsprogram I skriftlig form, alla har inte smartphone Och det blir mycket tydligare var och när aktiviteterna är när man har det i pappersform.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Fr.o.m. 2020 kommer skriftligt kultur-och fritidsprogram ligga som ett månadsblad i gratistidning som når ut till alla hushåll. Man kan också få hjälp att skriva ut ett program på biblioteket.

I samarbete med familjen Helsingborg arbetar vi med en ny eventdatabas där föreningar så småningom själva kan lägga in evenemang och med förbättrade funktioner för användaren. Lovprogram kommer även finnas i skolornas digitala plattform för vårdnadshavare.

Caroline Arvill, Kultur-och fritidschef

2019-11-08

Bruksvägen - asfalt

Bruksvägen är full av hålor, som är farliga för cyklande nu i höstmörkret. Att lägga i kall asfalt håller inte många timmar, utan hålan kommer tillbaka. Forellstigen fick ny beläggning och där är trafikmängden bara en bråkdel av antalet bilar på Bruksvägen.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Ditt ärende är registrerad för kontroll av lämplig åtgärd.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-11-04

Grenar - banvallen

Hej! Bra att kommunen har röjt hela banvallen för några veckor. Men tyvätt ligger det här och där  fortfarande staplar med grenar som inte blivit borttagna, speciellt mellan Skånes Värsjö och Vanåsvägen. ska kommunen ta bort denna staplar också?

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Ditt ärende är registrerat för åtgärd.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-10-16

Framkomlighet - Skånes Fagerhult

Dålig framkomlighet i en redan smal gata pga uthängande träd och buskar. Skånes Fagerhult vid ICA. uppförsbacken.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Ditt ärende är registrerat för kontroll och lämplig åtgärd.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-08-23

Uppställt fordon

Parkerad gammal passat på otto stenb.väg 41-43 verkar bogserad dit för ca 5 dagar sedan, skrot? Ni bör ta allvarligare på lastbilsparkering på samma gata, fortfarande står där ibland bilar med farlig last inom vattenskydsomr

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Ditt ärende är registrerat. Uppställt fordon på Otto Stenbocks Väg. Ägaren är kontaktad att flytta på fordonet.
Ärendet som avser fordon med farlig last inom vattenskyddsområdet är vidarebefordrad till handläggare av ärendet.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-08-19

Vägarbete och hastighetsbegränsningar

har tidigare meddelat om vägarbete o hastighetsbegränsningar i ljungaskog. kan bara upplysa er om att det är kommunen som är väghållare (vilket ni bör veta) inte trafikverket
frågan är finns det något tillstånd ett skylta enligt ovan

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Tack även för din rättelse. Trafikverket är inte väghållare och inte heller Örkelljunga Kommun. Detta är en avskild väg. Om du önskar att veta vem/vilka som står som ägare på den avskilda vägen så får vi be dig att ta kontakt med Trafikverket.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-08-15

Ogräs och oklippt häck

Jättetråkigt att se att vårt märke för örkelljunga håller på att växa igen borta vid enbergs/vianor Ogräs och oklippt häck
Sen skylten om att det finns en mack mot Verona...Hur gammal är inte den?

Svar direkt:

Tack för din synpunkt.
Ditt ärende kontrolleras för lämplig åtgärd.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-08-09

Buskörning inom Ejdernområdet

Man har börjat bygga i kv. Ejdern och i samband med det flyttat på de stora stenarna som hindrat bilar att köra in på ICAs parkering efter stängning. Ungdomarna med bil har upptäckt detta och det är fullt ös där igen på nätterna. Är det tänkt att göra något åt detta?

Svar direkt:

Tack för din synpunkt.
Inom kort etableras byggarbetsplatsen för Ejdern 14. Det innebär att arbetsområdet stängslas och det medför att genomfartstrafik hindras delvis.

I samband med avspärrningar görs en plan för att inte hindra utryckningsfordon och andra samhällsviktiga funktioner.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-07-29

Reflektion över badande hundar i Mammas Vik

Vill komma med ett litet tips:) Har reflekterat över att det är väldigt många som badar med sina hundar på Mammas Vik. Det finns en skylt där det står att rökning och hundar är förbjudna. Antar att det är förbudet som gäller. Finns det möjlighet att sätta upp fler skyltar, den som finns är lätt att missa. Vid en annan skylt står det att man ska ha sin hund kopplad. Så skyltarna är lite missvisande, eftersom de ger olika information.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Förnärvarande finns ingen lokal ordningsstadga som reglerar var hundar får bada. Skyltningen är en vägledning till djurägaren att visa hänsyn. Det är ett djurägaransvar att ha kontroll på sin hund. Vad gäller övrig hantering av lösspringande hundar är en ordningsfråga som hanteras av polisen.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-07-24

Kul i Dalen

Massor av folk kommer till Örkelljunga och i vår omvärld nämns med beundran. Men! På Örkelljunga hemsida finns det inga reportage om de trevliga fredagskvällarna. Detta är något som vi måste vara stolta över och de som lägger ner mycket tid på att sälja vår ort.

Svar direkt:

Hej, tack för din synpunkt!
Du har rätt i att det är ett fint och omskrivet evenemang som verkligen bidrar till en positiv bild av Örkelljunga kommun! Vi exponerar generellt evenemang i evenemangskalendern med bild och text och har inte i dagsläget resurser att bevaka och lägga upp reportage. Men vi har mycket att vara stolta över i vår kommun, mycket tack vare ideella krafter, alltifrån sportevent till kulturupplevelser och du har rätt i att detta är värt att lyfta.

Caroline Arvill, Kultur-och fritidschef

2019-07-23

Skåneleden

Hej, ni brukar sköta Skåneleden så fint bakom Vången, längs Pinnån. Men nu är det ganska högt gräs där och vi är lite rädda för fästingar...Är det möjligt så mitt i sommaren att ni klipper vore det skönt.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt.
Skåneleden är en naturstig. Det innebär att skötseln sker efter fastställd plan. Gräs tas ner en gång per år och normalt sker det på hösten. Övrig växtlighet tas vid behov.

2019-07-06

Frågor gällande vattenskyddsområde, hadtighetsbegränsning i Ljungaskog, växtlighet över gång. och cykelvägar.

Parkering av lastbilar inom vattenskyddsområde på Otto Stenb.väg för närvarande en markerad med farligt gods, personal från va passerar till. Vattenverket Utan att reagera
Skyltar med vägarbeta samt hastighetsbegränsning vid ljungaskog, där finns inget vägarbete, tillstånd??
Ni bör även se över cykelvägar
Ang. hålor och växtlighet

Svar direkt:

Tack för din synpunkt.
Ditt ärende kontrolleras för lämplig åtgärd.
Skyltning längs med väg vid Ljungaskog hanteras av Trafikverket som ansvarar för vägsträckan.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-07-01

Musik på skolgården

Det spelas hög musik från en bergsprängare på Beringskolans skolgård när fritidsbarnen är ute. Ljudet stutsar mellan husen och stör oss som bor i närheten. Blir en olägenhet i våra trädgårdar eller balkonger.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt.
Först av allt vill jag beklaga att ni känner er störda av musiken. Vi har tre dagar i veckan morgonpuls som pågår ca 7 minuter. Detta är en del i att få våra elever att röra sig mer, vilket i många rapporter idag lyfts fram som ett stort problem; att eleverna rör sig för lite. Vi spelar även vissa dagar då det pågår aktiviter under rasterna vid tiotiden och tolvtiden. När det gäller musiken generellt har det en lugnande och deltagande effekt på eleverna vilket gör att detta även används efter skoldagen och då barnen är på fritids, spontan rörelseaktivitet uppstår. Självklart ska vi försöka visa hänsyn till er som är boende i området.
Om det ändå upplevs som störande ber jag er att bara komma in till mig. Det är alltid lättare att prata ansikte mot ansikte och reda ut problem.

Med vänlig hälsning

Rolf Isaksson
Rektor Beringskolan

2019-06-24

Parkeringsvakter

Parkeringsvakterna måste köra ner minst 2-3 ggr per dag till Mammas viks badplats. Där råder parkeringsförbud vid vändplatsen men ingen bryr sig. Orolig om räddningstjänsten behöver komma ner så har dom ingen chans att komma fram. Tänk om ett barn håller på att drunkna eller någon blir hjärtsjuk o behöver hjälp. Då blir det riktig kris då denna vändzon är full av bilparkerande badgäster.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt.
Ditt ärende vidarebefordras till parkeringsövervakarna för kontroll och åtgärd.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-06-17

Skyddsjägare

Försöker hitta information ang skyddsjägare på hemsidan utan framgång. Vi som bor i centrum kan inte gå på ejdern pga av alla fiskmåsar som attackerar en. Fiskmåsarnas avföring får man även torka flera gånger om dagen på sina utemöbler.
Vad görs åt saken idag och var ska man framföra sina klagomål!!!

Svar direkt:

Tack för din synpunkt.
Det finns ett pågående ärende för fiskmåsarna i centrum. Även ditt ärende vidarebefordras till kommunjägare.
Rutinen för hantering av ärende till kommunjägare är följande:
Du skickar in felanmälan via våra e-tjänster. Den hanteras av Gata Parkenheten och vidarebefordras till kommunjägare. Privat personer kan inte kontakta kommunjägare för uppdrag inom kommunens marker. De hanteras av handläggare vid kommunen.
Sök på hemsidan ”Kommunjägare” så får du fram mer information.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-05-22

Utegymmet - gräsklippning

Utegymmet - gräsklippning sidan om. Klipp ett större område på gräset brevid utegymmet.Vi är ett gäng som tränar där regelbundet och vi utnyttjar gräsområdet men det är mest åker upp mot kullarna. Önskemål om att man klipper ett bredare fält än vad det görs idag

Svar direkt:

Tack för din synpunkt.
Tyvärr är det inte möjligt att klippa i området nära utegymmet, på grund av att det är stenigt, spårigt och mycket ojämnt efter fyllnadsmassor. Det är inte aktuellt att göra något åt området. Gräset inom området slåttras 1-2 gånger per år.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-05-16

Besprutad Parkslide?

Jag undrar om ni varit ute och besprutat Parkslide längs Hässleholmsvägen? Vad har ni använt och är det inte brukligt att man talar om detta för de boende?

Svar direkt:

Tack för din synpunkt.
Kommunen tillämpar inte kemiskväxtbekämpning och har inte besprutat parkslider längs med Hässleholmsvägen.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-05-13

Gatunamnsskyltar

Voro det inte bra om ni tvättade av gatunamnsskyltarna? de är väldigt gröna, svårt att läsa i mörker.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt.
Det pågår en inventering av samtliga skyltar, som hanteras av kommunen. För att säkerställa att det är rätt skyltning enligt den lokala trafikförordningen och skyltarnas kondition. När inventeringen är klar görs en sammanställning med prioriteringsordning. Det finns tusentals skyltar i kommunen.
Efter detta påbörjas arbetet med byten och rengöring av befintliga skyltar.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-04-29

Nedskräpning - Pinnån

Önskar fler papperskorgar vid pinnån. Långt mellan dom och folk orkar tydligen inte ta upp hundbajset för det är långt mellan dom så det ligger mycket bajs överallt.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Ditt ärende är registrerat för kontroll och övervägande av lämplig åtgärd. Det är alltid tråkigt med nedskräpning. Hundträck i påsar betraktas som nedskräpning och är sanktionerat i en bot skala.

Kommunen tillhandahåller hundkärl och, på valda ställen, gratis hundträckpåsar för kommuninvånarna. Dessa är av miljövänligt material. Trots miljövänligt alternativ, tar även dessa påsar tid att brytas ned.
Det är hundägarens ansvar att plocka upp efter sin hund och att omhänderta avfallet.

Nedskräpning är ett stort problem i kommunen och medför merkostnader för kommuninvånarna då arbetet med uppstädning är finansierad genom kommunalskatten.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-04-26

Höga hastigheter i Skånes Fagerhult

Övergångsställe med väggupp vid skolan i skånes Fagerhult mellan cyckelvägen och skolan. Inte säkert för barnen att gå själva eftersom många kör snabbt när de ska till och från idrottsplats, dagis och skolan

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Ditt ärende registreras för uppsättning av hastighetsanvisningstavla och i ett senare skede utförs trafikmätning på platsen för att få en bedömning av trafikintensitet, fordonstyper och hastighet.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-04-24

Sopning

När ska Biblioteksgatan sopas?

Svar direkt:

Sopning pågår i kommunen och Biblioteksgatan beräknas att sopas under v.17-18.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-04-18

Påskpynt

Påskveckan har inletts och som vanligt och trevligt smyckas vår kommun med påskträd av allehanda slag. Många kommuner i Sverige (ca. 150 st) har valt att ersätta fjädrarna med annat material, som även är miljövänligt.
Kommunens träd har fortfarande fjädrar. Kan man garantera att fjädrarna inte kommer från djur som plockas innan de är döda?
Träden utanför våra affärer har inte fjädrar.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Kommunen pyntar inte påskriset med fjädrar från fåglar.
Sedan ett antal år tillbaka pyntas riset med färgad ull. Leverantören är utvald för att tillgodose kommunen med material från ett hållbart perspektiv och med hänsyn til sund djurhållning.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-04-15

Sopning vid busstsationen

När ska det sopas upp gruset på stationen? De har sopat mittengången, en inte där folk går på bussarna. De drar in gruset i bussen. Sen undrar jag varför det inte finns askfat där. Det ser för jävligt ut med alla fimpar på marken.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt.

Sopning pågår i kommunen och i år har uppstarten förlagts till byarna utanför tätorten.
Sopning har påbörjats i tätorten och arbetet fortlöper som planerat och kommer att omfatta även busstationen.
Tyvärr är cigarettfimpar ett återkommande problem. Dessa tas löpande i samband med övrig städning.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-04-11

Gatusopning - Smålandsvägen

Borde inte gatsopningen nått Smålandsvägen vid det här laget? Svårt som cyklist att cykla och bromsa i så mycket grus på asfalten

Svar direkt:

Tack för din synpunkt.

Sopning pågår och beräknas vara avslutad senast den 30:e maj. Kommunen har valt att alternera uppstart mellan orterna och i år har vi påbörjat sopningen i byarna utanför Örkelljunga tätort.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-03-28

Fiberbrunn - Stockholmsvägen

Hur länge ska hålet på trottoaren vid Stockholmsvägen (vid Din X macken) finnas kvar, där ligger blottadefiberkabel i botten som någon sabotör kan skada.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt.

Ditt ärende har kontrollerats med berörd entreprenör. Felet kommer att åtgärdas så snart entreprenören får den enhet som krävs för att åtgärda felet. Enheten är restnoterad hos leverantör.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-03-25

Fritidsgårdarnas öppettider

Hej!  Jag blir mer o mer övertygad om att det behövs mer öppet på fritidsgårdarna. Ungdomar visar sig på speciellt ICA och Coop och för ett himla väsen. De åker så klart ut men i vissa fall är det nära till våldsamheter. Personalen borde inte pålastas denna typ av aktivitet.
Även om fritte är öppet måndag till fredag blir det oväsen så det är en annan fråga att lösa. Men Lördag-söndag är absolut något att ta en titt på. Givetvis måste samtal med anställda på ICA och Coop få ge sin syn på saken. Det är f.t. en ganska otrevlig situation. Dock inte hotfull i fysisk mening men allmänt sett oönskad.

Svar direkt:

Hej och tack för dina synpunkter.

Vi har öppet Fritidsgården Centrum fyra eftermiddagar och kvällar i veckan. Trots att vi har öppet och att det finns ett rikt föreningsliv väljer en del ungdomar att träffas vid våra mataffärer. Varför kan jag inte svara på men vi människor är sociala varelser och vill gärna vara där andra är. Kommunen har inte ansvar för affärerna och platsen runt utan det ligger på affärsinnehavarna. Det är alltså deras arbete att bestämma vilka som får sitta på stolar och bänkar både inne och utanför affären. Om stämningen blir hotfull behöver personalen ringa polisen. Jag kommer att ta kontakt med personalen och få deras syn på saken.

Vi har inte öppet på helgerna men är ute och arbetar i det fria istället vissa kvällar och när behovet uppkommer.

Jeanette Kringstad
ansvarig fritidsgårdar/fältverksamhet

2019-03-18

Film på webbplatsens sidor om näringsliv och arbete

http://www.orkelljunga.se/16/naringsliv-och-arbete.html

Filmen är en katastrof. Vem i vår kommun kan relatera till något av de som visas i den? Hur bra är det för miljön att flyga flera ggr i veckan till Stockholm? Hur känner man sig som kvinna i vår kommun med de sämsta lönerna i hela Sverige när man ser detta? Att hon sen får gå upp klockan tre för att hinna med allt är en annan historia. Överklass och mycket pengar är inte lycka.
Filmen är allt annat än det livet är. Jag hoppas verkligen inte vi betalar för den? Vill gärna veta hur ni tänker eller har tänkt kring detta? Är det reklam för vår kommun?

Svar direkt:

Tack för din synpunkt.
Vad tråkigt att du inte tycker filmen ger en verklighetsförankrad bild. Syftet är att rent allmänt lyfta fram nordvästra Skånes tillgänglighet för att bo, pendla och jobba på andra ställen. När den producerades och publicerades för ca två år sedan var inte miljöfokuset lika stort på flyget som miljöbov. I dagens ljus ser det såklart annorlunda ut. Det har du rätt i.
Örkelljunga Kommun har inte specifikt betalat för produktion och publicering av filmen. Filmen är reklam för nordvästra Skåne och inte specifikt för Örkelljunga Kommun. Örkelljunga ingår i samarbetet ”Familjen Helsingborg” och är därför publicerad på vår hemsida. Filmens syfte är att lyfta det geografiska lägets fördelar för alla 11 kommuner som ingår i Familjen Helsingborg.

Krister Persson
Näringslivs- och turistchef

2019-03-18

Rörande uppställningsplats för entreprenör inom Ejdern området.
Hej!
Bor på Ejdern Timmergatan 2d
har undran om tomten framför oss, vi har köksfönstret mot tomten där vi sitter ofta "i köket" för tillfället ingen arbets plats men Smedjeryd har den som uppställningsplats för sina maskiner mm inte så trevligt att sitta och titta på varje dag och helg eftersom det inte arbetas där, jag vet inte om det är ni som håller i detta eller frågan ska gå till Smedjeryd!

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Området är upplåten till entreprenör som är verksam och utför arbete för Örkelljunga Kommun. Uppställningsplatsen är temporär. Närmare frågor besvaras av Mark- och exploateringsingenjören på Örkelljunga Kommun. Telefonnummer: 0435-55 000

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-03-18

Rörande grenar på banvallen Åsljunga/Skånes Fagerhult
Hej, i hösten har kommunen röjt den gamla banvallen (Åsljunga-Skånes Fagerhult). Det var bra, men nu ligger det fortfarande rester av grenar kvar. Jag har nästan snubblat några gånger när jag gick ut för att jogga....Tacksam om kommunen snart kan ta bort den.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Ditt ärende är registrerat och kontrolleras för åtgärd.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-03-18

Rörande gåskadaver och klöv från hjortdjur.
Gick första "golfbanerundan" idag. I skogen till vä vid infarten till parkeringen vid avfart 70 ligger att kadaver av en gås (trol.) och en avsågad klöv från en större hjort. Är det något kommunen tar hand om ?

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Ditt ärende är registrerat och och detta åtgärdas så snart det är möjligt.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-03-18

Rörande hydda med eldstad vid Skatepark
Någon vuxen person har byggt en hydda med eldstad nere vid skateparken/Isbanan. När jag var ute med hunden i tisdags morse vid ca 05:30 brand det i eldstaden o en person var där.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Ärendet är kontrollerat och materialet är bortstädat.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-03-18

Rörande släckta lampor
Det är trevligt att bo i en "upplyst" ort. Idag , lördag 20/10 har gatulamporna lyst, vilket de gjort i flera dagar.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Ditt ärende är en felanmälan. Du har möjlighet under dygnets alla timmar att göra en felanmälan via kommunens hemsida; www.orkelljunga.se under fliken "Felanmälan".
Ditt ärende är registrerat för åtgärd.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-03-18

Rörande skogning av parkmark i Eket
Skogning på parkmark. Ca två veckor sedan sågades grenar mer i Eket av parkkillarna i kommunen, men deras minne måste vara väldigt kort troligtvis till klockan 16:00. Sm bekant har det blåst rejält så de avsågade grenarna ligger nu mest i vägen och väntar på att någon ska förbarma sig över dessa.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Ditt ärende kontrolleras för åtgärd.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-03-18

Rörande trafik vid Beringskolan
Föräldrar parkerar på trottoaren så man tvingas ut med sina barn på gatan för att kunna komma förbi vid beringsskolan när de ska hämta och lämna. Om det nu inte finns parkering där så får man väl ta o parkera någon annanstanns o gå dit. Jag har bott här i 2 år. O alltså detta är under all kritik. Det är tillomed förbjudet att helt eller delvis parkera/stanna på en trottoar.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Ärendet är en ordningsfråga och hanteras av Polisen. Det är ett föraransvar att känna till vilka trafikregler som gäller.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-03-18

Tråkig entré på Södergården
Har sett väldigt tråkigt ut vid båda entréerna vid Södergården i sommar. Står tomma krukor utan en blomma i. Har varit så sen innan midsommar. Den ena används dessutom som askkopp. Har inte kommunen råd att plantera blommor i dem.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Plantering av krukor i entrén till Södergården sköts av verksamheten på plats och ingår inte i uppdraget för Gata Parkenheten.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-01-03

Gängbildningar utanför Coop och ICA

Hej, jag undrar hur kommunen arbetar med de gängbildningar som är utanför Coop och Ica om dagarna/kvällarna? Det är obehagligt att gå in och ut i affärerna och många drar sig för att passera dessa gäng. Det kan inte vara meningen att det ska vara ett tillhåll för ungdomar.

Svar direkt:

Kommunen arbetar med att stävja buskörningar m.m. vid Coop och Ica genom att stänga av med bl.a. pollare. När vi sedan kommer till obehaget du upplever med gängbildning så är detta en fråga för polisen och den biten ligger utanför det kommunala ansvaret. Kommunen arbetar tillsammans med polisen i det lokala brottsförebyggande rådet och trycker på dessa frågor där.

Christian Larsson, Kommunalråd