Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Mina synpunkter 2016

Här kan du läsa ett urval av de synpunkter som kommer in via Kommunportal24.

2016-12-20
Kyckling, skollunch
Enligt uppgift serveras thailändsk kyckling i skolorna, är detta verkligen sant? //…//

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Ja det stämmer att kyckling från Thailand serveras, vi serverar även kyckling från Sverige.
Roland Renteria
Kostchef

2016-12-13
Buskörning i centrum
Nu är det dags för hårda tag att få stopp på vansinneskörningarna i centrum. Den 25
november på kvällen var det rena okontrollerade streetrace i centrum med fullständig livsfara för människor som var ute och handlade eller i andra ärenden. //…//

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Vi kommer tilsammans Polisen att titta över vilka åtgärder som behövs för att nå ett resultat på problemet.
Kristian Swärd
Samhällsbyggnadschef

2016-12-13
Bullerplank, Eket
Hur går det med bullerplanket, uppröjningen i skogen och bortdikningen av vattnet ?

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Bullerplanket håller vi på att slutprojektera för tillfället, och vi hoppas på en byggstart till våren. Skogsarbetena är planerade av vår entreprenör till strax efter nyår, då vi hoppas på lite kallare väder.
Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2016-12-13
Sten och grus på Hässleholmsvägen
Efter arbetstidens slut för de grävande entreprenörerna som håller på att lägga ner rörför fiber, är stora delar av Hässleholmsvägen full av sten och grus, Speciellt vid vägguppen, hur kan vid få dessa att sopa efter sig?

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Vi ska påminna entreprenören om detta.
Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2016-12-06
Låsta toaletter
//…//Ni lovade att toaletterna skulle vara tillgängliga "inom kort" för ca 3 månader sedan. Fortfarande har inget hänt. //…//

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Vi kommer att öppna toaletten igen, och hoppas på att den då återkomande vandalismen avtagit.
Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2016-10-26
Röjning Lyckstaberg
//…// den 22/10 högtidlighölls med rätta Lyckstaborg med tal och med en suggestiv och vacker eldshow. Det enda som inte var fint var berget självt. Det behövs en ordentlig röjning av berget från sly och bräske //…// Sätt dessutom upp professionella skyltar som beskriver ordentligt vad som varit //...//

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Lyckstaberg ingår i Pinnåreservatet. Vad som får göras inom detta område beslutas av Pinnågruppen, en politisk sammansatt grupp. Frågan om röjning på Lyckstaberg har varit uppe där, och Pinnågruppen beslutade då att enbart rönn och björnbärsris fick röjas bort. Detta gjordes förra veckan innan kulturdagen. Skyltningen är en god tanke, vi tar med oss den frågan till nästa möte med Pinnågruppen.
Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2016-10-14
Rör till bredbandsfiber, Skönnavägen
Undrar bara nu om ni har lagt ner rör till bredbandsfiber nu när ni bytar vattenledning på Skönnavägen.

Svar direkt
På Skönnavägen var inte bredbandsentreprenören/-bolaget intresserade av att lägga rör där i detta stadium.
Tina Huhtala
VA-chef

2016-10-26 Replik
Är det inte kommunen som ställer villkoren på Entreprenören! //…// I detta fall är det ingen kostnad för entreprenören om ni lagt ner rören ”förutom rören ” när ni ändå gräver. Jag är väldigt tveksam till att Entreprenören har fått rätt info ang detta.

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Samförläggning i gator där VA-enheten anlägger nya vattenledningar m.fl. har varit uppe i diskussion och entreprenören har varit på syn tillsammans med kommunen, undersökt gator och kommit fram till att det inte blir aktuellt att samförlägga av diverse anledningar.
Tina Huhtala
VA-chef


2016-09-29
Ridning på cykelstig
Vi är många nu som har tröttnat på //...// framfart med hästar o fyrhjuling på allmänna vägar o gång o cykelvägar, lagar o regler måste gälla alla,//...//

Svar direkt
Vi tackar för din synpunkt. Vi har täta kontakter med polisen i ärendet, det är polisen som har befogenheter att agera.
Kristian Swärd
Samhällsbyggnadschef

2016-09-14
Pensionärslunch Eket, Tockarp och von Reisers skolor
Vem har utformat annonsen i dagens Lokaltidning? Där står att priset är 38kr/portion. Vid UN:s sammanträde i torsdags föreslår vi höjning av priset till 68 kr. Denna taxa skall dock godkännas av kommunfullmäktige, men det var väl onödigt att annonsera priset då det snart skall höjas kraftigt för att inte konkurrera med övriga serveringar.

Svar direkt
Hej! Tack för din synpunkt. Informationen gällande pensionärslunch kommer ifrån kommunens kostchef. Som du skriver måste beslut gällande taxor tas i kommunfullmäktige och därmed kommer det dröja till slutet av året innan det föreslagna nya priset kan beslutas. Eftersom det ofta kommit in frågor till kommunen gällande dessa pensionärsluncher ansåg vi att det ändå var värdefullt att lägga ut den information som gäller nu, för att sedan självklart revidera den när beslut i kommunfullmäktige är taget.
Sarah Lundberg
Utredare
Kommunledningsförvaltningen

2016-09-08
Låsta offentliga toaletter
//...// det är oacceptabelt med låsta toaletter. På skylt står det, stängd p g a skadegörelse. Nåväl, sätt då in digitala lås där man går in med bankkort eller annan modern teknik som registrerar vem som går in. Gärna övervakningskamera också.

Svar direkt
Tack för synpunkten, detta är på gång att göras, så inom kort kommer den offentliga toaletten att vara öppen igen.
Siv Brink
Gatukontoret

2016-09-08
Spolning av vattenledningar
Varför hålls inte hemsidan uppdaterad vad det gäller spolning av vattenledningarna. Det står ett år gammal information.

Svar direkt
Hej! Den information vi har på orkelljunga.se angående spolning av ledningsnätet är uppdaterad och aktuell och finns på följande sida: http://www.orkelljunga.se/16/kommun-och-politik/kommunfakta/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/2016-08-31-spolning-av-ledningsnatet.html
Elinor Franzén
Webbredaktör

2016-08-26
Parkeringsregler villakvarter
Vilka regler gäller när man parkerar ett fordon på gatan utanför sin tomt i ett villakvarter i Örkelljunga?

Svar direkt
I villakvarter får du står 24 timmar .
Kristian Swärd
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2016-08-19
Parkeringstider
Hej! Jag skulle vilja föreslå att ni inte spär på den pågående butiksdöden med att ha 20 eller 60 minuters parkering utanför butikerna på Storgatan.//...//

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Vi håller på att ”skylta om” i centrum och detta kommer även att göras på Storgatan. Det kommer att bli 2 timmars parkering istället för 20 minuters som det är nu.
Siv Brink
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2016-08-07
Säkrare övergångar
Vad händer? I februari tog kommunfullmäktige beslut om provisoriska säkrare övergångar vad gäller Bruksvägen för skolbarn och andra från de nya bostadsområdena Karpstigen och
Mörtstigen. Nu börjar skolstarten att närma sig, men det händer inget//...//

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Skylting kommer att ske denna vecka (vecka 32) och målningen är beställd.
Stefan Andersson
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2016-07-28
Nårab
//..//Hur kan Nårab //...// tvinga att teckna ett abonnemang under press?

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Norra Åsbo Renhållnings AB, Nårab, ägs av kommunerna Klippans Perstorp och Örkelljunga. Ägarna har uppdragit åt Nårab att sköta insamling, transport, återvinning och behandling av hushållens avfall, exklusive avfall med producentansvar. För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i Miljöbalken (1998:808) och Avfallsförordningen (2011:927) samt bestämmelserna om avfallshanteringen i andra föreskrifter och författningar. Du kan läsa mer om kommunens avfallplan och renhållningsföreskrifter här i kommunens författningssamling Öppnas i nytt fönster.. I renhållningsföreskrifterna § 10 kan du läsa att det går att ansöka om undantag från renhållningsföreskrifternas bestämmelser. Detta gör du hos Söderåsens Miljöförbund. För mer information vänligen kontakta Nårab, du hittar kontaktuppgifter här på deras webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Söderåsens Miljöförbund, du hittar deras kontaktuppgifter här på deras webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Sarah Lundberg
Kommunledningsförvaltningen

2016-07-19
Bänkarna i byn
Hur kan ni tillåta att det sitter öldrickande och berusade personer både på bänkarna och på trapporna mitt för coop, och vid klockplatsen//...//

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Vi för diskussioner med polisen om vad som behöver göras för att undvika att centrum bli ett område för öldrikande. Vi utreder även hur vi kan utveckla centrum till att bli ett mer levande rum i samhället.
Kristian Swärd
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2016-07-19
Stockholmsvägen fortkörning och störande åkning med motorcykel och fyrhjuling
Nu är det dags att göra något åt all fortkörning på Stockholmsvägen. Många bilister kör alldeles för fort.//...// Varför gör man inget åt de personer som fortfarande kör runt på parkeringarna och bränner däck och stör.//...//

Svar direkt
Tack för din synpunkt samt att du informerar oss om problemet. Vi har meddelat polisen i ärendet, det är polisen som har befogenheter att agera.
Kristian Swärd
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2016-07-06
Cykelleder
Cykelleden vid Skåneporten blev jättebra, men varför fortsatte ni inte på andra sidan väg 24. För 2 år sedan lagades bron över bäcken på gamla järnvägsspåret nere vid golfbanan och det röjdes upp så det gick att cykla ända ner till Östra-Ljungby. Men nu är det återigen träd som trillat på en sträcka av 200 meter. //...// Sträckan nedanför kyrkostigen som använts som travbana bör slätas till enda ner till kungabäcken. Det vore bra för då behöver man inte cykla på gamla E4an.

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Vi har tittat på dina synpunkter och kommer att åtgärda detta inom kort.
Siv Brink
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2016-07-12
Fiskmåsarna i centrum
Fråga angående vad som görs åt problemet med aggressiva fiskmåsar i centrum.

Svar direkt
Tack för er synpunkt, Vi är medvetna om problemet och även kommunjägarna är informerade och gör vad de kan. Problemet hänger samman med att det finns så många platta tak på byggnader i centrum vilket är utmärkta häckningsplatser för bl.a fiskmåsar. Det ligger i respektive fastighetsägares intresse att försvåra häckningen för fåglarna.
Siv Brink
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2016-06-06
Flaggorna i Skånes Fagerhult
Varför är inte flaggorna uppe i fagerhult hissade efter kl 11?

Svar direkt
Tack för din synpunkt, Fagerhults framtid sköter flaggningen under nationaldagen
i samband med deras aktiviteter.Vi på kommunen har dock lånat ut flaggorna.
Siv Brink
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2016-05-19
Cykelspåret mot Eket
Hej! Hur är tanken med det grå mjölet som är lagt på sträckan Ljungaskog-Grytåsa, ska vi
cyklister packa det eller! Hästarna är inte så bra på det i allafall. För övrigt är hela
sträckan Eket-Örkelljunga i dåligt skick,mycket sten som inte packas ner. Jag hoppas på en snar
förbättring så att flera vill använda det fina cykelspåret.

Svar direkt
Hej! Tack för din synpunkt, vi håller på att göra vid gång och cykelvägarna då lägger vi ut ett lager stenmjöl som kommer att packas till. Arbetet med upprustningen av gång och cykelvägar är ett pågående arbete. Hoppas att ni har överseende med detta till dess.
Siv Brink
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Svar direkt
Hej, då det inte är tillåtet att rida och köra motorfordon på gång- och cykelväg är en polisanmälan gjord 15/6.

Peter Andreasson
Kommunchef

2016-05-16
Väggupp
Jag såg att ni skulle föreslå vägbulor på våra gator. //...//. Tänk på, att att just på Göinge gatan färdas många sjuka. Skicka ut polisen lite, det hade nog inte skadat.

Svar direkt
Tack för din synpunkt! Vi kommer genomföra hastighetsmätningar på de aktuella platserna. På det sättet får vi en överblick över hur trafikflödet är. Dessa mätningar kommer sedan ligga till grund för framtida åtgärder. Vilka eventuella åtgärder det blir kan först beslutas efter mätningarna.
Kristian Swärd
Samhällsbyggnadschef

2016-05-14
Buskörning centrum
Sen ca 1 vecka tillbaka kör 3 St crossmotorcyklar omkring i centrum dagligen. Dom kör i
trappor och på trottoarer utan någon som helst hänsyn //...//Buskörning har ökat markant den senaste tiden, dags för någon markering. Kör
även väldigt fort på Stockholmsvägen mellan Stationen och Din-X macken. Dags för
fartgupp eller liknande där med.

Svar direkt
Tack för din synpunkt och för att du uppmärksammar oss på problemet. Vi meddelar polisen som har befogenhet att agera i frågan.
Carina Zachau
Kommunstyrelse ordförande

2016-05-12
Bruksvägen
Fullmäktige har fattat beslut om provisoriska "säkra" övergångar för skolbarnen, så att de
kan cykla till skolan. Nu har det gått ca 2 månader och terminen är snart slut. Ingenting har
hittills hänt. Varför? Beslutet är fattat och detta måste vara ett prioriterat ärende eftersom
det gäller våra barns säkerhet.

Svar direkt
Arbetet med att ta fram en säker övergång pågår sedan en tid tillbaka och förhoppningen är att den ska vara klar innan sommaren.
Kristian Swärd
Samhällsbyggnadschef

2016-04-13
Parkeringar
Angående handikappsparkering vid Apoteket. Det finns en skylt, men missbruk är mycket
vanligt. En markerad ruta på vägen underlättar både för kunder och kontrollanter.

Svar direkt
Tack för din synpunkt! Vi har meddelat linjemålarna och de kommer att måla rutan nästa gång de ska genomföra arbeten i kommunen.
Siv Brink
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2016-05-02
Loppisaffären
//...// Hur blir det med loppisaffären på Storgatan? Det är inget trevligt eller inbjudande Örkelljunga
längre. Hoppas på ändring. Polisen kunde ju visa sig någon gång, det hade nog hjälpt.

Svar direkt
Tack för din synpunkt! Loppisaffären på Storgatan håller sig inom sin tomtgräns.
Kristian Swärd
Samhällsbyggnadschef

2016-04-11
Trottoarer och övergångsställen
Ojämna trottarer och gångvägar behöver rustas upp. Ett eller två nya övergångsställen behövs
på Vallhallavägen vid Suecia-verken gångväg. Nedsatt hastighet 30 km Göingegatan ut och
infart till parkering bostadsområde och till äldreboende eller negativa väggupp.

Svar direkt
Tack för synpunkterna! Vi kommer genomföra hastighetsmätningar på de aktuella platserna. På det sättet får vi en överblick över hur trafikflödet är. Dessa mätningar kommer sedan ligga till grund för framtida åtgärder. Vi kommer även kontrollera trottoarer och gångvägar.
Kristian Swärd
Samhällsbyggnadschef

2016-05-12
Väggupp behövs på Göingegatan och Sonnarpsvägen
Buskörning med 4-hjulingar//...//

2016-04-24
Trafik
Väggupp behövs utanför COOP och vid övergångssstället vid före detta Engens fabriker. Det är dagliga fortkörningar i Örkelljungas centrala delar//...//

2016-05-09
Väggupp behövs på Göingegatan
Idag flera buskörningar på Göingegatan //...//

2016-05-09
Väggupp behövs på Göingegatan
//...//

2016-05-09
Väggupp behövs på Göingegatan
Jag talade med representanter från MHF i lördags 7-maj,de tyckte också att det körs för fort
i Örkelljunga.//...//

2016-05-10
Väggupp
Väggupp behövs på Göingegatan och Vallhallavägen//...//

2016-05-11
Väggupp placeras på Göingegatan
Idag onsdag 11 maj buskörning på Göingegatan.

Svar direkt
Tack för synpunkterna! Vi kommer genomföra hastighetsmätningar på de aktuella platserna. På det sättet får vi en överblick över hur trafikflödet är. Dessa mätningar kommer sedan ligga till grund för framtida åtgärder.
Kristian Swärd
Samhällsbyggnadschef

 2016-04-25
Bänkarna på torget
Hur kan kommunen tillåta att det är en sådan röra utanför den gamla järnaffären? Varje dag öppet som stängt. Det går ju knappast att gå på trottoaren. Det ser inte inbjudande in till Örkelljunga samhälle. När man sen kommer ner till "Torget", där sitter det öldrickare på bänkarna. Mycket otevligt ingen annan vågar sätta sig där.

Svar direkt
Tack för er synpunkt. Vi har återkommande diskussioner med polisen för att undvika att personer samlas och dricker öl i centrum. De åtgärder som diskuteras är ökad närvaro av polisen men även diskussioner om att ta bort bänkarna eller ersätta med så kallad stå bänk.
Carina Zachau
Kommunstyrelse ordförande

2016-04-21
Aslyboende
Ska vi få ett till flyktingboende i Åsljunga har hört att vi ska bli fler här Örkelljunga kommun?

Svar direkt
Det finns, vad kommunen känner till. Inga planer på nytt asylboende.
Christel Sundberg
Socialchef

2016-04-06
Stormskador
Hej! Vi bor i Eket. Skogen mellan Kungsleden och Lokförarevägen, samt skogen efter vändplatsen ser bedrövlig ut. Många träd, som inte orkat stå emot stormarna, behöver tas omhand. Vi vågar inte ta med barnbarnen ut i skogen för att leka och lära.

Svar direkt
Tack för synpunkten, Gallring/uppröjning är med i vår åtgärdsplan och utförs av vår entreprenör.
Siv Brink
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2016-03-23
Gång- och cykelvägar
Gång-och cykelvägen mot Åsljunga, bakom Suemax är förstörd av snöplog. Tacksam för iordningställning så man kan cykla där.

Svar direkt
Tack för din synpunkt, vi kommer att göra iordning grusvägar, gång och cykelvägar inom kort, så det är på gång.
Siv Brink
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2016-03-24
Rådjur på kyrkogården
Nu har kyrkogården stora problem med rådjur som äter snittblommor och penséer de  kontaktat Örkelljunga kommun be dem fixa en jägare //...//

Svar direkt
Kommunen har varit i kontakt med Kyrkogårdsförvaltningen. Eftersom det är deras mark så har kommunen ingen beslutanderätt i frågan utan fastighetsägaren tar alltid beslut i hur problemen bäst kan lösas på deras mark. Kommunen kan dock bistå med hjälp i kontakt med en av kommunjägarna. Kyrkogårdsförvaltningen har fått denna kontakt.

De djur som inte står benämnda som skadedjur i Jaktförordningen bilaga 4 gäller allmän jakttid. Det går aldrig att få skyddsjakt på dessa och rådjur är ett sådant djur.
Kristian Swärd
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2016-03-21
Cigarettfimpar
Flera synpunkter har kommit in angående ett ökat antal cigarettfimpar i Örkelljunga centrum.

Svar direkt
Tack för synpunkten, vi har också uppmärksammat att detta är ett växande problem,
Vi kommer att sätta upp askkoppar på olika platser där problemet är som störst.
Siv Brink
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2016-03-08
Snöskottning
Vill påpeka att skottning vid längorna utanför Solgården i Skånes Fagerhult är under all
kritik. /.../

Svar direkt
Tack för synpunkten, berörd personal är informerad.
Siv Brink
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2016-02-08
Luncher/Middag på Södergården
Det kan vara "läge" att informera om menyn framöver, vi som äter har ett visst intresse av detta.

2016-02-08
Södergården, Middagar
Finns det ett liv efter vecka 5? Det är naturligtvis mat jag efterlyser.

2016-02-10
Mat på Södergården
Efter många om och men kom det en matsedel för vecka 7 och framåt. Det hade inte varit
fel att få med även denna vecka, dvs vecka 6.

Svar direkt på ovanstående tre synpunkter om matsedeln på Södergården
Tack för era synpunkter. Vi ber om ursäkt att matsedeln blivit försenad. Nu finns matsedel publicerad för vecka 6 och framåt. Se matsedeln här
Amanda Cederholm
Utredare
Kommunledningsförvaltningen

2016-02-04
Ejdern
Nu har vi blivit många boende här nere på Ejdern och fler kommer säkert, här är rätt så
många äldre och det innebär mycket körande av hemtjänsten här nere och det är bra för
dom äldre som behöver hjälp, men i bland har dom lite för brått om (hemtjänsten) husen
ligger ut mot körbanorna det innebär att man kommer rätt ut på vägen från husen och
mellan husen så lätta lite på gasen så det inte händer några olyckor, ibland kommer barnbarnen och hälsar på här nere, det är lätt när dom leker och har roligt att dom springer
rätt ut, vi ska vara rädda om varandra unga som gamla!

Svar direkt
Vi är tacksamma för synpunkten. Den har tagits upp med berörd personal. Vi kommer även att lyfta punkten, vid arbetsplatsträffar med all personal i hemvården.
Madelaine Karlsson
Enhetschef Hemvården

2016-01-29
Larmnummer
Under viktiga larmnummer saknas informations numret 11313 som ska användas vi t ex storm, vädervarning, allvarliga olyckor mm för att få information. 11313 ska användas istället för nödnumret 112 för att inte överbelasta detta.

Svar direkt
Tack för synpunkten. På sidan Alarmering under Säkerhet och beredskap finns en lista på viktiga larmnummer samt en förklaring när de ska användas.
Elinor Franzén
Webbredaktör

2016-01-25
Spängerna i Bruketområdet
Bruketområdet är ju en pärla i närheten av centrum, lättåtkomligt genom den nya handikappvänliga bron över ån, flera stigar och en del spänger. Men dessa spänger är mycket obekväma och riskfyllda att gå på. Avstånden mellan bräderna (reglarna) är för stort, 40-45 mm, så man vrickar fötterna, särskilt besvärligt för barn. Avstånden mellan bräderna skall vara högst 10-15 mm enligt riktlinjer som finns, för att spänger skall vara gåvänliga. Åtgärda detta snarast innan kommande vandringsevent och rätta till skadorna efter stormar och högt vattenflöde.

Svar direkt
Tack för synpunkten. Vi kommer nu under våren att se över hela området efter vintern samt stormarna. Angående spängerna tar vi med oss den frågan till pinnågruppens möte.
Siv Brink
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2016-01-11
Ärendelistan på Kommunportal24
Jag kan inte längre öppna mina ärenden på "Mina sidor" på Kommunportal24. Listan visas
men inte PDF-dokumentet som hör till respektive ärende.

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Vi har felanmält problemet till vår e-tjänstleverantör och felsökning pågår.
Elinor Franzén
Webbredaktör