Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Dela

Planprogram Ejdern Norra - Örkelljunga centrum

Mitt i Örkelljunga centrum finns kvarteret Ejdern, som sedan början av 2000-talet har exploaterats för bostäder och centrumändamål. Planläggning och exploatering har skett söderifrån och nu behöver nytt planarbete inledas för att centrum ska bli helt och vidare exploatering möjliggöras.

Just nu är arbetet med framtagande av planprogram för Ejdernområdet i ett tidigt skede, i en så kallad insamlingsfas där kommunen samlar in synpunkter från medborgare, myndigheter, föreningar med mera. De inkomna synpunkterna kommer att användas för att utveckla förslaget till planprogram. 

Efter insamlingsfasen startar processen med att ta fram ett förslag till planprogram. Förslaget kommer att ställas ut till samråd och allmänheten får då möjlighet att lämna synpunkter på det framtagna förslaget. Kommunen kommer sedan att bearbeta de inkomna synpunkterna och revidera förslaget innan det godkänns av Örkelljungas kommunfullmäktige.


Tyck till!

Vi vill veta vad du tycker! 

För att lämna synpunkter på kartan:

  1. Klicka på bilden för att komma till kartan.
  2. Klicka på symbolen med en penna i panelen längst ner (Redigera). 
  3. Välj en nål att placera ut på valfri plats inom planområdet.
  4. Fyll i fälten för kön, ålder och synpunkt (kön och ålder samlas in för statistisk uppföljning).
  5. Klicka sedan på krysset i högra hörnet av dialogrutan för att skicka din synpunkt.

Funkar bäst på dator. Använd enhet med så stor skärm som möjligt.

Bild som föreställer Örkelljunga centrum.

Klicka på bilden för att komma till kartan.