Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Översiktsplan ÖP07

Örkelljungas översiktsplan ÖP07 antogs av kommunfullmäktige 2008-12-15 § 173. Översiktsplanen utgör idag ett betydelsefullt dokument för utvecklingsarbetet i kommunen.

Långsiktig planering

Örkelljunga kommun befinner sig i en stark expansionsfas och många människor söker sig hit - både för att sätta bo och etablera näringsverksamhet. Detta tycker vi är positivt och välkomnar varmt alla som vill flytta hit. En långsiktig planering är dock nödvändig för att kunna möta de utmaningar som vi står inför.

God handlingsberedskap

Allt fler intressen konkurrerar om mark- och vattenområdena. Många, till synes små, förändringar påverkar hela landskapsbilden och livsbetingelserna för alla som bor här. En god handlingsberedskap är viktig för att hantera dessa förändringar och åstadkomma en hållbar utveckling.

Syftet med översiktsplanen

  • ge en helhetsbild av kommunens önskade framtid
  • visa kommunens viljeyttringar gällande mark och vattenanvändning
  • tillskapa planberedskap för bostäder och verksamheter samt natur-, kultur- och rekreationsområden
  • utgöra ett aktuellt och komplett underlag för alla kommunala beslut
  • pröva olika allmänna intressen och regleringar mot varandra
  • visa på vilka möjligheter och hot Örkelljunga kommun står inför i framtiden
  • fungera som en kunskapskälla och uppslagsbok i vilken övergripande kunskap om kommunen är samlad
  • fungera som dialog mellan kommunen, invånarna, grannkommunerna, verksamhetsidkarna och staten om framtiden

Läs Översiktsplan ÖP07

Du är välkommen att beställa ett exemplar av Översiktsplan ÖP07 på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Du kan också ladda ned ÖP07 som en PDF via länkarna nedan. Här kan du välja att hämta hela dokumentet eller välja ut vissa delar, om du endast vill läsa ett utdrag ur dokumentet.