Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Syftet med LIS är att peka ut områden i strandnära lägen som är lämpliga och strategiskt viktiga för att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen på landsbygden. Redovisningen av lämpliga områden ska utgöra ett stöd till översiktsplanen samt vara vägledande vid prövning av ansökningar om dispenser från strandskyddet och vid beslut om upphävande av strandskyddet i detaljplaner.

I ett samrådsförslag till LIS-plan pekades områden ut som ligger i anslutning till Fedingesjön, Åsljungasjön, Hjälmsjön och Pinnån. Sammanlagt berör LIS-områdena ca 7 kilometer strand, vilket motsvarar ca 4 % av kommunens totala strandlängd. Idag är strandskyddet helt eller delvis upphävt i anslutning till ca 12 kilometer strandlinje vilket motsvarar ca 6 % av kommunens totala strandlängd.

Samfrådsförslaget till LIS-plan följer kommunens målsättning att långsiktigt säkra kollektivtrafikförsörjning och service för landsbygdens invånare genom att verka för en fortsatt befolkningsökning.

Arbetet med LIS-plan pågår inte för tillfället. Frågan om LIS - landsbygdsutveckling i strandnära läge planeras att inarbetas i en ny översiktsplan.