Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Syftet med LIS-planen är att peka ut områden i strandnära lägen som är lämpliga och strategiskt viktiga för att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen på landsbygden. Redovisningen av lämpliga områden ska utgöra ett stöd till översiktsplanen samt vara vägledande vid prövning av ansökningar om dispenser från strandskyddet och vid beslut om upphävande av strandskyddet i detaljplaner.

 

De områden som pekas ut i LIS-planen ligger i anslutning till Fedingesjön, Åsljungasjön, Hjälmsjön och Pinnån. Sammanlagt berör LIS-områdena ca 7 kilometer strand, vilket motsvarar ca 4 % av kommunens totala strandlängd. Idag är strandskyddet helt eller delvis upphävt i anslutning till ca 12 kilometer strandlinje vilket motsvarar ca 6 % av kommunens totala strandlängd.

Den föreslagna LIS-planen följer kommunens målsättning att långsiktigt säkra kollektivtrafikförsörjning och service för landsbygdens invånare genom att verka för en fortsatt befolkningsökning.

Samrådsmöte – öppet hus

När: Tisdagen den 22 maj 2018
Tid: klockan 18:30-20:30
Plats: FORUM i Örkelljunga

Välkommen!

Skicka in dina synpunkter

Den 8 maj – 8 juli 2018 är LIS-planen på samråd. Under den här perioden kan du lämna in dina synpunkter på planförslaget.

Lämna in synpunkter senast den 8 juli 2018.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:

Örkelljunga kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
286 80 Örkelljunga

eller plan@orkelljunga.se

Planhandlingar

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen – Tematiskt tillägg till översiktsplan för Örkelljunga kommun - Samrådshandling 2018 PDF

Du kan också besöka Örkelljunga kommunhus eller Örkelljunga kulturhus (biblioteket) där de finns att läsa.