Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Detaljplan för fastigheten Tre Kronor 2 samt del av fastigheten Örkelljunga 156:1 i Örkelljunga Kommun

Detaljplan för fastigheten Tre Kronor 2 samt del av fastigheten Örkelljunga 156:1 i Örkelljunga Kommun

Planområde markerat med rött.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 13 maj 2019 § 55 förslag till detaljplan för fastigheten Tre Kronor 2 samt del av fastigheten Örkelljunga 156:1 i Örkelljunga Kommun för samråd.

Syfte med detaljplanen
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder, vårdverksamhet och centrumverksamhet samt parkeríng till dessa

Samråd
20 juni - 22 juli 2019
är detaljplanen på samråd. Under den här perioden kan du lämna in dina synpunkter på planförslaget.

Lämna in synpunkter senast den 22 juli 2019.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.
Fastighetsägare som är berörda av detaljplaneförslaget ombeds underrätta och förmedla denna information till övriga boende, hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och arrendatorer.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Planhandlingarna finns på vår webbplats (se nedan under rubriken planhandlingar). Du kan också besöka Örkelljunga kommunhus eller Örkelljunga kulturhus (bibliotekets lokaler) där de finns att läsa.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:
Örkelljunga Kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
286 80 Örkelljunga

eller till plan@orkelljunga.se

Skrivelsen ska innehålla namn, fastighetsbeteckning och adressuppgifter. Den som inte framför sina synpunkter senast under granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Samrådsmöte
Samrådsmöte i form av "öppet hus" kommer att ske onsdagen den 10 juli 2019, drop in mellan klockan 17:00 - 19:00 i Örkelljunga Kommunhus (Örkelljungasalen), Biblioteksgatan 10, Örkelljunga.

Planhandlingar (samråd)
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
ParkeringsutredningPDF
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF


Kontakt
Eventuella frågor besvaras av:
Katja Berg, Tf Samhällsbyggnadschef
Telefon: 0435-550 08
e - post: katja.berg@orkelljunga.se