Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Dela

Detaljplan för fastigheten Tre Kronor 2 samt del av fastigheten Örkelljunga 156:1 i Örkelljunga Kommun

Detaljplan för fastigheten Tre Kronor 2 samt del av fastigheten Örkelljunga 156:1 i Örkelljunga Kommun

Planområde markerat med rött.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 13 maj 2019 § 55 förslag till detaljplan för fastigheten Tre Kronor 2 samt del av fastigheten Örkelljunga 156:1 i Örkelljunga Kommun för samråd. Samrådet varade 20 juni - 22 juli 2019.

Syfte med detaljplanen
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder, vårdverksamhet och centrumverksamhet samt parkeríng till dessa

Planhandlingar (samråd)
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
ParkeringsutredningPDF
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF

Kontakt
Eventuella frågor besvaras av:
Maria Månsson Brink, Stadsarkitekt
Telefon: 0435-550 19
e-post: maria.mansson.brink@orkelljunga.se