Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Detaljplan för del av fastigheterna Östra Spång 4:9 och Östra Spång 6:7 med närområde, "Del av sydväst Skåneporten" i Örkelljunga kommun

Detaljplan för del av fastigheterna Östra Spång 4:9 och Östra Spång 6:7, "Del av sydväst Skåneporten" Örkelljunga kommun, Skåne län

Planområde markerat med rött.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 2020-11-02 § 83. Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljööverdomstolen.

Syfte med detaljplanen
Syftet med detaljplanen är att förtäta och utveckla befintligt verksamhetsområde genom att möjliggöra drivmedelsförsäljning, handel, restaurang och verksamheter.

Planhandlingar (antagande)

Kontakt
Eventuella frågor besvaras av:
Maria Månsson Brink, Stadsarkitekt
telefon: 0435-550 19
e-post: maria.mansson.brink@orkelljunga.se