Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Detaljplan för del av fastigheterna Östra Spång 4:9 och Östra Spång 6:7 med närområde, "Del av sydväst Skåneporten" i Örkelljunga kommun

Detaljplan för del av fastigheterna Östra Spång 4:9 och Östra Spång 6:7, "Del av sydväst Skåneporten" Örkelljunga kommun, Skåne län

Planområde markerat med rött.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 8 juni 2020 § 41 förslag till detaljplan för del av fastigheterna Östra Spång 4:9 och Östra Spång 6:7 med närområde, "Del av sydväst Skåneporten" för granskning.

Syfte med detaljplanen
Syftet med detaljplanen är att förtäta och utveckla befintligt verksamhetsområde genom att möjliggöra drivmedelsförsäljning, handel, restaurang och verksamheter.

Granskning
17 juni - 1 juli 2020 är detaljplanen på granskning. Under den här perioden kan du lämna in dina synpunkter på planförslaget.

Lämna in synpunkter senast den 1 juli 2020.

Under granskningen redovisas ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.
Fastighetsägare som är berörda av detaljplaneförslaget ombeds underrätta och förmedla denna information till övriga boende, hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och arrendatorer.

Du kan också besöka Örkelljunga kommunhus eller Örkelljunga kulturhus (bibliotekets lokaler) där planhandlingarna finns att läsa.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:
Örkelljunga Kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
286 80 Örkelljunga

eller till: kommunkontor@orkelljunga.se

Skrivelsen ska innehålla namn, fastighetsbeteckning och adressuppgifter. den som inte framför sina synpunkter senast under granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Planhandlingar

Kontakt
Eventuella frågor besvaras av:
Maria Månsson Brink, Stadsarkitekt
telefon: 0435-550 19
e-post: maria.mansson.brink@orkelljunga.se