Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Detaljplan för fastigheten Östra Spång 4:48 m.fl. "Nordöst Skåneporten", Örkelljunga Kommun, Skåne Län

Detaljplan för fastigheten Östra Spång 4:48 m.fl. "Nordöst Skåneporten", Örkelljunga Kommun, Skåne Län

Planområdet markerat med rött.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 10 juni 2019 § 67 förslag till detaljplan för fastigheten Östra Spång 4:48 m.fl. "Nordöst Skåneporten", Örkelljunga Kommun, Skåne län för granskning. Granskningen varade 12 juli - 12 augusti 2019. Planen är på väg till antagande.

Syfte med detaljplanen
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett blandat verksamhetsområde med etableringar av detaljhandel, industri, restaurang, drivmedelsförsäljning och kontor i anslutning till Skåneporten.

Planhandlingar (antagande)
* PlankartaPDF
* PlanbeskrivningPDF
* SamrådsredogörelsePDF
* GranskningsutlåtandePDF

Kontakt

Eventuella frågor besvaras av:
Maria Månsson Brink, Stadsarkitekt
telefon: 0435-550 19
e-post: maria.mansson.brink@orkelljunga.se