Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Dela

Örkelljunga 156:1 "Svetsaren 1"

Planområdet för Svetsaren 1


Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-06-07 att anta detaljplanen.

Syfte med detaljplanen
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utökning av industriverksamheten som finns på fastigheten Svetsaren 1. Detta genom att ändra användningsbestämmelse för planområdet som i nuvarande detaljplan är planlagd för park eller plantering.

Peab Transport & Maskin AB är i behov av en större yta för att kunna köra in och ut i den maskinhall som ska byggas på fastigheten. För att detta ska vara möjligt planläggs markerad del av fastigheten Örkelljunga 156:1 för industri och överförs till fastigheten Svetsaren 1.

Planhandlingar (antagande)

Kontakt
Eventuella frågor besvaras av:
Binai Ahmad, Planarkitekt trainee
telefon: 0435-550 23
e-post: binai.ahmad@orkelljunga.se