Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Dela

Enkät: Boendeönskemål

Örkelljunga kommun vill veta hur invånarna i kommunen vill bo när de blir äldre, för att kunna planera och göra plats för de typer av boende som det finns behov och önskemål av.

Vi ber därför alla invånare över 60 år att fylla i nedanstående enkät. Enkäten är helt anonym och kommer enbart att användas för att ge en bild av vilken typ av boende som kommunen behöver planera för.

Det är framförallt boendeformerna seniorboende, trygghetsboende och särskilt boende/vård- och omsorgsboende som kommunen är intresserad av att veta önskemålen om. Nedan finns en kortfattad förklaring av vad boendeformerna innebär:

Seniorboende

Seniorbostäder är vanliga, moderna, lägenheter som är avsedda för personer över en viss ålder, tex 55+ eller 65+. Det finns inget krav på anpassning av bostäderna men lägenheterna brukar ändå ofta vara utformade utifrån äldres behov av tillgänglighet. Seniorbostäder kan ha formen av både hyresrätter och bostadsrätter.

Trygghetsboende

Trygghetsbostäder är vanliga lägenheter, som är avsedda för äldre som är för friska för äldreboende, men som önskar tillgång till större gemenskap och trygghet, än vad som brukar erbjudas i vanliga hyres- och bostadsrättshus. Lägenheterna i ett trygghetsboende är utformade utifrån äldres behov av tillgänglighet och det finns tillgång till gemensamma utrymmen för måltider och social samvaro. Det finns också en boendevärd/värdinna som dagligen, under vissa angivna tider, kan hjälpa och stödja de boende. Trygghetsbostäder kan ha formen av både hyresrätter och bostadsrätter. Åldersgränsen är oftast 70 år.

Särskilt boende/Vård- och omsorgsboende (äldreboende)

Äldreboende är en typ av särskilt boende för den som inte klarar sig själv utan behöver tillgång till vård och omsorg dygnet runt. På äldreboendet finns personal dygnet runt. Boendet består av en mindre lägenhet med larm för att kunna tillkalla hjälp under vilken tid som helst på dygnet. Äldreboende kräver biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Ansökan görs hos kommunen.

 

Vi vill ha ditt svar senast den 15 maj 2018.

Eventuella frågor besvaras av Katja Berg, samhällsutvecklare, telefon 0435-550 08.

Min ålder är:
Min ålder är:Just nu bor jag i:
Just nu bor jag i:

Önskemål om att flytta:
Önskemål om att flytta:

Önskat boende:
Önskat boende:
Bostaden ska helst vara:
Bostaden ska helst vara:


Övriga önskemål:
Övriga önskemål: